SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „CUKROWNIK” WE WROCŁAWIU

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000175933
Numer REGON: 931097645
Numer NIP: 8951570876
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2021-06-23
Sygnatura akt[RDF/302019/21/114]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-11-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 931097645 NIP 89515708762008-07-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKOWŁASNOŚCIOWA „CUKROWNIK” WE WROCŁAWIU2003-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 10852003-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-11-27 do dziś
2. Adresulica KRZYWOUSTEGO nr domu 107 kod pocztowy 51-421 poczta WROCŁAW 2003-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.06.1997 R. 26.06.2003 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2003-11-27 do dziś
229 LISTOPADA 2007 R., UCHWALONO NOWY STATUT.2008-03-18 do dziś
325.06.2012 R. - ZMIENIONO § 2, § 8 UST. 1, § 9 UST. 1, § 10 UST. 4, § 11 UST. 1, § 13, § 16 UST. 6, § 17, § 18, § 20, § 21 UST. 1 I 2, § 23 UST. 2, § 24, UCHYLONO § 25, ZMIENIONO § 26 UST. 6, § 28 UST. 2-6 I DODANO UST. 7-9, ZMIENIONO § 29 UST. 3, § 35, § 36 UST. 2, 5 I 6, § 40 UST. 2, § 42, § 47 UST. 11, § 48, § 50 UST. 4, § 51 UST. 1, UCHYLONO UST. 4, ZMIENIONO UST. 12 I UCHYLONO UST. 13, ZMIENIONO § 52 UST. 1, § 53, § 54 UST. 1, § 55 UST. 1, § 56 UST. 1, § 57, § 58 UST. 1-3 I 5, UCHYLONO § 59, ZMIENIONO § 61 UST. 1, § 64, § 65, § 68, § 69, § 70 UST. 1 I UCHYLONO UST. 3-6, DODANO § 70A I § 70B, UCHYLONO § 71, ZMIENIONO § 72, § 73, § 75 UST. 2, § 76, § 77, § 78 UST. 8-10, ZMIENIONO § 79 - § 83, DODANO § 83A, ZMIENIONO § 90 UST. 1-2 I UCHYLONO UST. 3-4, ZMIENIONO § 91 UST. 1-2 I DODANO UST. 3, PIERWSZY Z DOTYCHCZASOWYCH § 98 OZNACZONO JAKO 97A ORAZ DODANO ROZDZIAŁ 8.3, A W NIM § 98A-98M.2012-10-03 do dziś
425.06.2018 R. - UCHWALONO NOWY STATUT.2018-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOŁODZIEJ2021-05-07 do dziś
2. ImionaMONIKA2021-05-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO WYZNACZONY DO PEŁNIENIA FUNKCJI ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU2021-05-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-07 do dziś
21. NazwiskoMĄDRY2021-05-06 do dziś
2. ImionaARTUR ROBERT2021-05-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU DYREKTOR ZAKŁADU2021-05-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIERNIEJEWSKI2021-01-26 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW FRANCISZEK2021-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2018-10-24 do dziś
2. ImionaMONIKA2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARSKI2018-10-24 do dziś
2. ImionaMARIAN STEFAN2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIERZEK2018-10-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-24 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaĆWIETKÓW2018-10-24 do dziś
2. ImionaJANINA2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-04-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-04-05 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 13.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-13 do dziś
3data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-17 do dziś
4data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-19 do dziś
5data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
6data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-13 do dziś
7data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
8data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
9data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-03 do dziś
10data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-26 do dziś
11data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
12data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
13data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
14data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
15data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
19data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
20data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
21data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-17 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-13 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-03 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-17 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-13 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-08-17 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-07-19 do dziś
501.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
601.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-13 do dziś
701.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-03 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-08-26 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów