A & J CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000175766
Numer REGON: 271726474
Numer NIP: 6421000880
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu50Data dokonania wpisu2023-07-10
Sygnatura akt[RDF/527609/23/624]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-11-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP2717264742003-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & J CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-11-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 93732003-11-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. RYBNIK gmina M. RYBNIK miejscowość RYBNIK2003-11-12 do dziś
2. Adresulica J. F. BIAŁYCH nr domu 5 kod pocztowy 44-200 poczta RYBNIK kraj POLSKA 2003-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.02.1993 R., REPERTORIUM A NR 503/93, NOTARIUSZ MGR KRZYSZTOF GILNER, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, 20.12.2002 R., REPERTORIUM A NR 3510/2002, NOTARIUSZ DR MICHAL POŚPIECH, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, ZMIENIONO: PAR. 2, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 12, PAR. 13 PKT 5, PAR. 14, PAR. 15.2003-11-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-11-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAZAN2003-11-12 do dziś
2. ImionaALINA2003-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2018-08-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-08-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu-W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAZAN2003-11-12 do dziś
2. ImionaALINA2003-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2003-11-12 do dziś
274 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2003-11-12 do dziś
374 40 Z REKLAMA2003-11-12 do dziś
474 5 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU2003-11-12 do dziś
574 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2003-11-12 do dziś
665 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE2003-11-12 do dziś
767 1 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM2003-11-12 do dziś
870 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-11-12 do dziś
970 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2003-11-12 do dziś
1072 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2003-11-12 do dziś
1172 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2003-11-12 do dziś
1274 1 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWOKSIĘGOWA; DORADZTWO; ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI2003-11-12 do dziś
1374 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII2003-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
2data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
3data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
4data złożenia 21.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-30 do dziś
5data złożenia 21.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-30 do dziś
6data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
7data złożenia 02.10.2019 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-10-02 do dziś
8data złożenia 02.10.2019 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-10-02 do dziś
9data złożenia 02.10.2019 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-10-02 do dziś
10data złożenia 02.10.2019 okres OD 01.01.2003 DO 31.12.20032019-10-02 do dziś
11data złożenia 02.10.2019 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042019-10-02 do dziś
12data złożenia 02.10.2019 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052019-10-02 do dziś
13data złożenia 02.10.2019 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082019-10-02 do dziś
14data złożenia 02.10.2019 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092019-10-02 do dziś
15data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
16data złożenia 24.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
17data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
18data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-30 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-30 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-10-02 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-10-02 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-10-02 do dziś
10OD 01.01.2003 DO 31.12.20032019-10-02 do dziś
11OD 01.01.2004 DO 31.12.20042019-10-02 do dziś
12OD 01.01.2005 DO 31.12.20052019-10-02 do dziś
13OD 01.01.2008 DO 31.12.20082019-10-02 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-30 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-30 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-10-02 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-10-02 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-10-02 do dziś
8OD 01.01.2003 DO 31.12.20032019-10-02 do dziś
9OD 01.01.2004 DO 31.12.20042019-10-02 do dziś
10OD 01.01.2005 DO 31.12.20052019-10-02 do dziś
11OD 01.01.2009 DO 31.12.20092019-10-02 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów