SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM” W MUROWIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000175705
Numer REGON: 530922580
Numer NIP: 7510011609
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-10
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-06-02
Sygnatura akt[RDF/385662/22/377]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 530922580 NIP 75100116092008-06-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM” W MUROWIE2003-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze RSA 11822003-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLSKI gmina MURÓW miejscowość MURÓW2003-10-10 do dziś
2. Adresmiejscowość MURÓW ulica WOLNOŚCI nr domu 27 nr lokalu 3 kod pocztowy 46-030 poczta MURÓW kraj POLSKA 2014-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108.12.1995 R.2003-10-10 do dziś
208.12.2003 R. -ZMIENIONO PARAGRAFY: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 47, 48, 49, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 76, 77 DO 103, 104 DO 108, 109 DO 112; USUNIĘTO PAR. 113 DO 125. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2004-01-10 do dziś
329 LISTOPADA 2007 R. -ZMIANA BRZMIENIA PARAGRAFÓW: 5, 6, 7, 8, 9, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 34, 37, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 58, 59, 60, 64, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 89, 90, 91, 93, 95, 100, 101, 103, 104, 109, 112. -SKREŚLONO PARAGRAFY: 62, 63, 68, 87, 88. -DODANO PAR. 26.12008-06-09 do dziś
410.06.2014 R. - ZMIANA § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 13, § 15, § 17, § 18, § 21, § 23 UST. 1-4, UST. 6-8, § 24, § 25, § 26, § 26.1, § 29, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 46, § 47, § 48, § 52, § 57, § 65, § 98, § 99, § 102, § 104, § 105, § 112; SKREŚLONO § 58, § 59, § 60, § 61, § 64, § 66, § 67, § 69, § 70, § 71, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 86, § 89, § 90, § 91, § 92, § 94, § 106, § 107, § 108, § 109, § 110, § 1112014-09-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU.2003-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOŹMIŃSKA2003-10-10 do dziś
2. ImionaBARBARA2003-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-10 do dziś
21. NazwiskoNOWICKA2003-10-10 do dziś
2. ImionaDANUTA2003-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2014-09-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2022-05-10 do dziś
2. ImionaTERESA2022-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTCZAK2022-03-07 do dziś
2. ImionaANNA2022-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIESZAŁA2017-10-11 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2017-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-07-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 15.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022004-06-24 do dziś
2data złożenia 23.01.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-02-03 do dziś
3data złożenia 27.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-31 do dziś
4data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-22 do dziś
5data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-20 do dziś
6data złożenia 20.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-27 do dziś
7data złożenia 23.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-26 do dziś
8data złożenia 19.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-01 do dziś
9data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-20 do dziś
10data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-20 do dziś
11data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
12data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
13data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
14data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
15data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
16data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
17data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
18data złożenia 26.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
19data złożenia 02.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.20042006-02-03 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-31 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-08-22 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-20 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-08-27 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-26 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-09-01 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-08-20 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-08-20 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 -31.12.20042006-02-03 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-31 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-08-22 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-20 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-08-27 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-26 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-09-01 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-08-20 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-08-20 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów