„FIRMA HANDLOWA CERKOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000175691
Numer REGON: 015580023
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-13
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-11-03
Sygnatura akt[RDF/456527/22/207]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-10-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015580023 NIP 53218465942012-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FIRMA HANDLOWA CERKOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina JÓZEFÓW miejscowość JÓZEFÓW2003-10-13 do dziś
2. Adresulica JAROSŁAWSKA nr domu 11 A kod pocztowy 05-420 poczta JÓZEFÓW kraj POLSKA 2003-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.09.2003 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA WASIAKA Z KANCELARII NOATRIALNEJ W OTWOCKU UL. KOŁŁĄTAJA 1, REPERTORIUM A NUMER 2638/20032003-10-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-10-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŚNICZEK2003-10-13 do dziś
2. ImionaIWONA2003-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2003-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŚNICZEK2003-10-13 do dziś
2. ImionaRYSZARD2003-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2003-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport123000,00 PLN2003-10-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2003-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŚNICZEK2003-10-13 do dziś
2. ImionaIWONA2003-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-10-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŚNICZEK2003-10-13 do dziś
2. ImionaRYSZARD2003-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-10-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2003-10-13 do dziś
252 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-10-13 do dziś
351 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2003-10-13 do dziś
451 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2003-10-13 do dziś
551 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2003-10-13 do dziś
651 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2003-10-13 do dziś
751 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2003-10-13 do dziś
851 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2003-10-13 do dziś
951 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2003-10-13 do dziś
1063 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2003-10-13 do dziś
1170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-10-13 do dziś
1251 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2003-10-13 do dziś
1374 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-10-13 do dziś
1474 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-10-13 do dziś
1574 40 Z REKLAMA2003-10-13 do dziś
1674 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY2003-10-13 do dziś
1774 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2003-10-13 do dziś
1874 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-10-13 do dziś
1980 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-10-13 do dziś
2065 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2003-10-13 do dziś
2151 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-10-13 do dziś
2252 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-10-13 do dziś
2352 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-10-13 do dziś
2452 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2003-10-13 do dziś
2552 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-10-13 do dziś
2652 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-10-13 do dziś
2752 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2003-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.01.2012 okres 20032012-02-01 do dziś
2data złożenia 18.01.2012 okres 20042012-02-01 do dziś
3data złożenia 18.01.2012 okres 20052012-02-01 do dziś
4data złożenia 18.01.2012 okres 20062012-02-01 do dziś
5data złożenia 18.01.2012 okres 20072012-02-01 do dziś
6data złożenia 18.01.2012 okres 20082012-02-01 do dziś
7data złożenia 18.01.2012 okres 20092012-02-01 do dziś
8data złożenia 18.01.2012 okres 20102012-02-01 do dziś
9data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
10data złożenia 25.06.2013 okres 20122013-07-08 do dziś
11data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
12data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
13data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
14data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
15data złożenia 08.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-24 do dziś
16data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
17data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
18data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
19data złożenia 03.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120032012-02-01 do dziś
220042012-02-01 do dziś
320052012-02-01 do dziś
420062012-02-01 do dziś
520072012-02-01 do dziś
620082012-02-01 do dziś
720092012-02-01 do dziś
820102012-02-01 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
1020122013-07-08 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-24 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120032012-02-01 do dziś
220042012-02-01 do dziś
320052012-02-01 do dziś
420062012-02-01 do dziś
520072012-02-01 do dziś
620082012-02-01 do dziś
720092012-02-01 do dziś
820102012-02-01 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
1020122013-07-08 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-24 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów