SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000175684
Numer REGON: 001002805
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-09
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2023-03-13
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/417/23/543]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010028052003-10-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA2003-10-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze RSA 10152003-10-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLSKI gmina TARNÓW OPOLSKI miejscowość TARNÓW OPOLSKI2003-10-09 do dziś
2. Adresulica 1 MAJA nr domu 29 E nr lokalu 1 kod pocztowy 46-050 poczta TARNÓW OPOLSKI 2003-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.06.1982 R. 24.04.2003 R.- ZMIANA CAŁEJ TREŚCI STATUTU2003-10-09 do dziś
208.06.2004 UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2004-10-29 do dziś
312.12.2007 R. ZMIENIONO PARAGRAFY: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 35, 53, 64, 67, 69, 73, 74, 77, 92 STATUTU ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2008-01-09 do dziś
410.02.2011R. ZMIANA PAR. 4, 10, 11, 13, 34, 57, 59, 63, 67, 73, 74, 75, 76, 80, 872011-03-10 do dziś
510.06.2014 R. § 16 DOPISANO P. 4 § 30 DOPISANO P. 2 § 34 DOPISANO P. 5 § 44 DOPISANO P. 72014-08-26 do dziś
626.06.2018R. UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU2019-10-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE2003-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGOLEC2021-09-10 do dziś
2. ImionaMARCIN GRZEGORZ2021-09-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-10 do dziś
21. NazwiskoSITEK2012-10-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2012-10-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-10-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-10-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-17 do dziś
31. NazwiskoŁUCZAK2003-10-09 do dziś
2. ImionaJERZY2003-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-10-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGANCARZ2023-03-13 do dziś
2. ImionaANNA2023-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaUSYDUS2023-03-13 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA BARBARA2023-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUZIO2023-03-13 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW FELIKS2023-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTATKO2023-03-13 do dziś
2. ImionaPAULINA IRENA2023-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁA2023-03-13 do dziś
2. ImionaRYSZARD GERARD2023-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-10-09 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-12-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-23 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 20.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-10-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 02.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-12-28 do dziś
3data złożenia 18.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-24 do dziś
4data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-09-12 do dziś
5data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-01 do dziś
6data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-20 do dziś
7data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-07 do dziś
8data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-24 do dziś
9data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
10data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
11data złożenia 20.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
12data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
13data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
14data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
15data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
20data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
21data złożenia 04.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-04 do dziś
22data złożenia 08.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-24 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-09-12 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-01 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-20 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-07 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-24 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-04 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-07-24 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-09-12 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-01 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-20 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-07 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-24 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-04 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów