SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „IGIELNA”

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000175514
Numer REGON: 932944573
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2023-10-26
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/23115/23/665]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP9329445732004-07-02 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „IGIELNA”2003-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-10-08 do dziś
2. Adresulica IGIELNA nr domu 17 kod pocztowy 50-117 poczta WROCŁAW 2003-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11)09.09.2003 R -STATUT SPÓŁDZIELNI 2)01.10.2003 R -ZMIANA PAR. 2, 3, WYKREŚLENIE PAR. 42003-10-08 do dziś
217.12.2007 R., UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU SPÓŁDZIELNI W CAŁOŚCI I PRZYJĘCIE NOWEGO STATUTU.2008-05-29 do dziś
307.06.2016 R. ZMIENIONO: § 66, § 88.2016-11-23 do dziś
420.06.2018 UCHYLONO DOTYCHCZASOWY TEKST STATUTU I UCHWALONO W CAŁOŚCI NOWY TEKST.2018-07-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2003-10-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuUCHWAŁA NR 7 Z DNIA 05 LIPCA 2003 R., WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PERSPEKTYWA” WE WROCŁAWIU O PODZIALE SPÓŁDZIELNI2003-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PERSPEKTYWA”2003-10-08 do dziś
3. Numer w rejestrze0000050635 2003-10-08 do dziś
5. Numer REGON0013032862003-10-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PREZES I PEŁNOMOCNIK2003-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMAZURKIEWICZ PĘKALA2016-02-18 do dziś
2. ImionaTERESA URSZULA2016-02-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWARA2023-10-26 do dziś
2. ImionaDOROTA2023-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANASIUK2023-10-26 do dziś
2. ImionaŻANETTA2023-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANIUK MARQUES DA SILVA2023-10-26 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2023-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-02-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-02-26 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 23.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-27 do dziś
3data złożenia 25.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-29 do dziś
4data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
5data złożenia 23.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-21 do dziś
6data złożenia 20.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-02 do dziś
7data złożenia 28.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-03 do dziś
8data złożenia 28.07.2011 okres 01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-10-05 do dziś
9data złożenia 12.11.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-12-19 do dziś
10data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-12-04 do dziś
11data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
12data złożenia 04.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-03 do dziś
13data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
14data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
15data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
16data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
17data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
18data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
19data złożenia 04.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
20data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-29 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-21 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-02 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-03 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-10-05 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-12-19 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-12-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-27 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-29 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-07-21 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-02 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-03 do dziś
801.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-10-05 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-12-19 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-12-04 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-03 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów