SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INCO” WE WROCŁAWIU

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000175292
Numer REGON: 001074986
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/514649/23/729]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001074986 NIP 89600038812007-07-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INCO” WE WROCŁAWIU2014-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 5452003-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-06-17 do dziś
2. Adresulica GAJOWA nr domu 74 kod pocztowy 50-520 poczta WROCŁAW 2003-10-08 do dziś
miejscowość WROCŁAW ulica UL. SWOJCZYCKA nr domu 38 nr lokalu 6 kod pocztowy 51-501 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu102.12.1983 R. 01.07.1995 R. JEDNOLITY TEKST STATUTU.2003-10-08 do dziś
2UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO WE WROCŁAWIU Z DNIA 06 WRZEŚNIA 2004 R. PRZYJĘTO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI.2004-10-13 do dziś
316.05.2006 R., UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW, ZMIENIONO § 7 UST. 4; § 9 UST. 1 PKT 13, 14, 15, 16; § 9 UST. 2, 3, 4, 5, 6, 7; § 10 UST. 4; § 13 UST. 4; § 69 UST. 6; § 70 UST. 1; § 98 UST. 1.2006-06-29 do dziś
414.12.2006 R., § 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123.2007-01-09 do dziś
5§ 3, § 7, § 8, § 14, § 15, § 19, § 26, § 27, § 34, § 52, § 53.2008-02-11 do dziś
626.06.2008 R., PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU.2008-09-08 do dziś
725.04.2012 R. -ZMIANA STATUTU: W DZIALE III § 20 PKT 1, § 20 PKT 3, § 20 PKT 5, W DZIALE IV ROZDZIAŁ III § 34 PKT 1, § 40 PKT 1.2012-05-14 do dziś
809.06.2014 R., § 20 DODANO PKT. 6 I 7, ZMIENIONO § 34 PKT. 4, W § 44 DODANO PKT. 7.2014-08-20 do dziś
918.05.2016 R. - ZMIENIONO §7 (1) PKT 5, §19 PKT 6, §20 PKT 2 I 3, §47 PKT 1 I §50 PKT 2.2016-06-17 do dziś
1018.06.2018 R. UCHWALONO NOWY STATUT.2018-10-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z OSOBĄ DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONĄ.2003-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSOJA2005-04-18 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW KAZIMIERZ2005-04-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-04-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES2005-04-18 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-04-18 do dziś
21. NazwiskoWIELGOCKI2004-09-08 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2004-09-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY CZASOWO DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU2004-09-08 do dziś
31. NazwiskoTOKARSKI2004-09-08 do dziś
2. ImionaGUSTAW2004-09-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY CZASOWO DO PEŁNIENIA FUNKCJI WICEPREZESA ZARZĄDU2004-09-08 do dziś
41. NazwiskoGIBLAK2004-09-08 do dziś
2. ImionaJANINA2004-09-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-08 do dziś
51. NazwiskoKAZULA2004-03-02 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WALDEMAR2004-03-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-02 do dziś
64. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY CZASOWO DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU2003-10-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-08 do dziś
74. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAREK2022-07-11 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2022-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRONA2022-07-11 do dziś
2. ImionaMONIKA2022-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALKO2022-07-11 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-11 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROLEWSKI2022-07-11 do dziś
2. ImionaJERZY2022-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOCAŁ2022-07-11 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2022-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-11 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBA2019-06-12 do dziś
2. ImionaWANDA2019-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-12 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLAK2015-05-11 do dziś
2. ImionaROBERT2015-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoDRYJA2016-01-15 do dziś
2. ImionaHENRYK2016-01-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-01-15 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU; PEŁNOMOCNIK MOŻE REPREZENOTWAĆ SPÓŁDZIELNIĘ TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI NA ZASADACH OKREŚLONYCH ART. 54 §1 PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO.2016-01-15 do dziś
21. NazwiskoMYŚLICKA2022-08-22 do dziś
2. ImionaHALINA2022-08-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-22 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU. PEŁNOMOCNIK MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁDZIELNIĘ TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 54 § 1 PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO2022-08-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-06-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-06-17 do dziś
271 11 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO2016-06-17 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-06-17 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-06-17 do dziś
543 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-06-17 do dziś
643 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 25.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-06-27 do dziś
2data złożenia 01.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
3data złożenia 18.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-19 do dziś
4data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-08 do dziś
5data złożenia 13.07.2009 okres 2008 R.2009-10-28 do dziś
6data złożenia 19.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-02 do dziś
7data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-12 do dziś
8data złożenia 09.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-14 do dziś
9data złożenia 27.06.2013 okres 01-01-2012-31.12.20122013-07-05 do dziś
10data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
11data złożenia 28.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
12data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
13data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
14data złożenia 12.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
15data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
16data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
17data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
18data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
19data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.20062007-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-19 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-08 do dziś
42008 R.2009-10-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-02 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-12 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-14 do dziś
801-01-2012-31.12.20122013-07-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-06-27 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-08 do dziś
42008 R.2009-10-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-02 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-12 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-14 do dziś
801-01-2012-31.12.20122013-07-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr SYGN. AKT VIII GU 162/12 data 06.02.20132013-02-20 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH, SYGN. AKT VIII GUP 8/13 data 19.11.20132014-01-02 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU2013-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów