ASTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000175217
Numer REGON: 192966392
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2017-12-20
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/104117/17/605]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. HOŻA nr domu 86 nr lokalu 410 kod pocztowy 00-682 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.09.2003 NOTARIUSZ KATARZYNA OPCZYŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU REP. NR 1631/2003 25.09.2003 NOTARIUSZ KATARZYNA OPCZYŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU REP. NR 1751/2003 ZMIENIONO PAR. 2, 10, 15, 17 UMOWY SPÓŁKI2003-10-01 do dziś
216.04.2013, REPERTORIUM A NR 3577/2013, NOTARIUSZ JACEK ZAJĄC, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5/3 ZM.PAR. 3, PAR. 2, PAR. 6 UST. 1 29.04.2013, REPERTORIUM A NR 3644/2014, NOTARIUSZ JACEK ZAJĄC, KANCELARIA NOTARIALNIE W OLSZTYNIE PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5/3 ZM.PAR. 3, PAR. 6 UST. 1 29, 04, 2013, REPERTORIUM A NR 3648/2014, NOTARIUSZ JACEK ZAJĄC, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5/3 ZM.PAR. 22014-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZKOWSKI2014-05-30 do dziś
2. ImionaMICHAŁ HENR YK2014-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ2014-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-05-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2003-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport148000,00 PLN2003-10-01 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2003-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZKOWSKI2014-05-30 do dziś
2. ImionaMICHAŁ HENR YK2014-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-05-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2014-05-30 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2014-05-30 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-05-30 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-05-30 do dziś
558 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2014-05-30 do dziś
658 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2014-05-30 do dziś
758 13 Z WYDAWANIE GAZET2014-05-30 do dziś
858 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2014-05-30 do dziś
958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-05-30 do dziś
1058 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2014-05-30 do dziś
1158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2014-05-30 do dziś
1262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-05-30 do dziś
1362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-05-30 do dziś
1462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2014-05-30 do dziś
1562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-05-30 do dziś
1663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-05-30 do dziś
1763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-05-30 do dziś
1863 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2014-05-30 do dziś
1963 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-05-30 do dziś
2064 11 Z DZIAŁALNOŚĆ BANKU CENTRALNEGO2014-05-30 do dziś
2164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-05-30 do dziś
2264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-05-30 do dziś
2364 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2014-05-30 do dziś
2464 91 Z LEASING FINANSOWY2014-05-30 do dziś
2564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-05-30 do dziś
2664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-05-30 do dziś
2766 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2014-05-30 do dziś
2866 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2014-05-30 do dziś
2966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-05-30 do dziś
3066 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2014-05-30 do dziś
3166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2014-05-30 do dziś
3266 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2014-05-30 do dziś
3366 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2014-05-30 do dziś
3468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-05-30 do dziś
3568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-05-30 do dziś
3668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-05-30 do dziś
3768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-05-30 do dziś
3873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-05-30 do dziś
3973 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2014-05-30 do dziś
4073 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2014-05-30 do dziś
4173 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2014-05-30 do dziś
4273 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2014-05-30 do dziś
4373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-05-30 do dziś
4477 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2014-05-30 do dziś
4578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2014-05-30 do dziś
4678 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2014-05-30 do dziś
4778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2014-05-30 do dziś
4882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-05-30 do dziś
4982 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2014-05-30 do dziś
5082 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2014-05-30 do dziś
5182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2014-05-30 do dziś
5282 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2014-05-30 do dziś
5382 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2014-05-30 do dziś
5482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-05-30 do dziś
5585 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2014-05-30 do dziś
5685 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2014-05-30 do dziś
5785 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2014-05-30 do dziś
5885 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2014-05-30 do dziś
5985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.01.2006 okres ZA 2004 R.2006-02-08 do dziś
2data złożenia 10.07.2006 okres 2005 R.2006-11-10 do dziś
3data złożenia 19.07.2007 okres 20062007-08-29 do dziś
4data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-12 do dziś
5data złożenia 09.07.2009 okres ZA 2008 R.2009-10-16 do dziś
6data złożenia 01.07.2010 okres 2009 R.2010-08-05 do dziś
7data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-12 do dziś
8data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2004 R.2006-02-08 do dziś
22005 R.2006-11-10 do dziś
320062007-08-29 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-12 do dziś
5ZA 2008 R.2009-10-16 do dziś
62009 R.2010-08-05 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-09-12 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA 2004 R.2006-02-08 do dziś
22005 R.2006-11-10 do dziś
320062007-08-29 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-12 do dziś
5ZA 2008 R.2009-10-16 do dziś
62009 R.2010-08-05 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-09-12 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów