SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. GEN. BEMA W KONINIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000175143
Numer REGON: 001307462
Numer NIP: 6650017250
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/396271/22/950]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001307462 NIP 66500172502007-06-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. GEN. BEMA W KONINIE2003-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KONINIE nr w rejestrze 2532003-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. KONIN gmina M. KONIN miejscowość KONIN2003-10-02 do dziś
2. Adresulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 16 kod pocztowy 62-504 poczta KONIN 2003-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.05.1988 R. 23.06.2003 R. -UCHWALONO NOWY STATUT2003-10-02 do dziś
230.11.2007 R. -ZMIENIONO §§: 12 PKT 5, 8, 9; 16; 18; 19; 20; 35; 39; 48; 52; XIA; 51-59; 63 -DODANO: § 9 UST. 1 PKT 9 -USUNIĘTO §§: 12 PKT 10; 13 UST. 1-5; 14 UST. 2, 5; 36; XID ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW: §§ 14-35 OTRZYMAŁY NUMERACJĘ 13-34; §§ 37-52 OTRZYMAŁY NUMERACJĘ 35-50; §§ 62-78 OTRZYMAŁY NUMERACJĘ 60-76; §§ 82-89 OTRZYMAŁY NUMERACJĘ 77-84.2008-03-04 do dziś
307.05.2018R. - UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU2018-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2003-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2012-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJANIK2020-10-28 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2020-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-28 do dziś
21. NazwiskoKUBIAK2020-10-28 do dziś
2. ImionaROMAN2020-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2022-04-26 do dziś
2. ImionaADRIAN2022-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA-CIEŚLAK2019-07-18 do dziś
2. ImionaANITA2019-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPRZYK2019-07-18 do dziś
2. ImionaZOFIA2019-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-18 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASIŃSKI2016-09-05 do dziś
2. ImionaJACEK2016-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-05 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASECZNY2016-09-05 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI LUB JEJ CZŁONKÓW2018-11-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2018-11-09 do dziś
241 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2018-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 20.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 21.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-05 do dziś
3data złożenia 25.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
4data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-22 do dziś
5data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-04 do dziś
6data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
7data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
8data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
9data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
10data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-16 do dziś
11data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
12data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
13data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
14data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
15data złożenia 11.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
16data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
18data złożenia 22.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
19data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-22 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-04 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
18OD 31.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-05 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-22 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-04 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-16 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów