WYDAWNICTWO ZIELONA SOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000174857
Numer REGON: 015566684
Numer NIP: 5213260087
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu58Data dokonania wpisu2021-11-01
Sygnatura akt[RDF/359797/21/780]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-09-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015566684 NIP 52132600872009-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWYDAWNICTWO ZIELONA SOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 94 kod pocztowy 00-807 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.09.2003 R. AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI SPORZĄDZONY PRZED ASESOREM NOTARIALNYM ANNĄ NIŻYŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ JADWIGI ZACHARZEWSKIEJ W WARSZAWIE, REP. A 4794/20032003-09-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.06.2004 R., REP. A 2390/2004, NOTARIUSZ ANNA NIŻYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JADWIGA ZACHARZEWSKA, ANNA NIŻYŃSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 16, ZMIENIONO: ART. 2 § 2 ORAZ ART. 11 § 6 UMOWY SPÓŁKI2004-08-06 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DN. 07.10.2004 R. ANNA NIŻYŃSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA JADWIGA ZACHARZEWSKA, ANNA NIŻYŃSKA NOTARIUSZ S.C. 00-052 WARSZAWA, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 18, REP. A 4249/2004 DODANO: W ART. 3 PAR. 1 PKT 37, 38, 39, 40, 41, 422004-12-22 do dziś
4AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NR 1565/2007 Z DNIA 07.08.2007 KANCELARIA NOTARIALNA ILONA ZIELIŃSKA, UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 50/U6, 02-797 WARSZAWA, ZMIENIA SIĘ ART. 7 PAR. 2, ZMIENIA SIĘ ART. 10 PAR. 2, ZMIENIA SIĘ ART. 10 PAR. 3, ZMIENIA SIĘ ART. 11 PAR. 3, ZMIENIA SIĘ ART. 11 PAR. 4.2007-10-08 do dziś
5AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 22818/2007, SPORZĄDZONY DNIA 19 GRUDNIA 2007 R. PRZEZ SŁAWOMIRA STROJNEGO, NOTARIUSZA BĘDĄCEGO WSPÓLNIKIEM KANCELARII MAREK BARTNICKI, MAGDALENA PRONIEWICZ, SŁAWOMIR STROJNY, WIKTOR WĄGRODZKI SPÓŁKA CYWILNA, MIESZCZĄCEJ SIĘ W WARSZAWIE, PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4, ZMIENIONO: ART. 4 PAR. 4, ART. 8, ART. 9, ART. 10 PAR. 1, ART. 10 PAR. 3, ART. 10 PAR. 4, ART. 10 PAR. 5, ART. 10 PAR. 7, DODANO ART. 11, ZMIANA DOTYCHCZASOWEGO ART. 11 PAR. 3, ART. 11 PAR. 4, ART. 11 PAR. 8 ORAZ DOKONANIE ZMIAN JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH Z ART. 11, ART. 12, ART. 13 NA ART. 12, ART. 13, ART. 14.2008-01-18 do dziś
623.04.2010 R., REP. A NR 5588/2010, ASESOR NOTARIALNY MONIKA SZULADZIŃSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA W WARSZAWIE -CZESŁAWY KOŁCUN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. OGRODOWA 9, ZMIENIONO: ART. 2 PAR. 2, ART. 3 PAR. 1, ART. 7, ART. 10 PAR. 1, PAR. 7 I PAR. 8, ART. 11 PAR. 5 UST. 3 I UST. 4 ORAZ ART. 12 PAR. 92010-07-16 do dziś
729.10.2010 R., REP. A NR 4941/2010, NOTARIUSZ ANNA KOTUNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. KOPERNIKA 30, W ART. 9 SKREŚLONO PUNKT B, W ART. 9 DOTYCHCZASOWY PUNKT C OTRZYMUJE OZNACZENIE B, ZMIENIONO ART. 10 PAR. 1 UST. 1 I 2, ART. 10 PAR. 3, ART. 10 PAR. 4, ART. 10 PAR. 5, ART. 12 PAR. 8, W ART. 12 SKREŚLONO PAR. 9, DOTYCHCZASOWY ART. 12 OZNACZA SIĘ JAKO ART. 11, DOTYCHCZASOWY ART. 13 OZNACZA SIĘ JAKO ART. 12, DOTYCHCZASOWY ART. 14 OZNACZA SIĘ JAKO ART. 13.2010-12-30 do dziś
827.06.2012 R., REP. A NR 3880/2012, NOTARIUSZ ANNA KOTUNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. KOPERNIKA 30; ZM. ART 2 § 1 ORAZ ART. 4 § 1 UMOWY SPÓŁKI, DODANO ART. 8 § 4 UMOWY SPÓŁKI2012-09-20 do dziś
9AKT NOTARIALNY Z 18.12.2012 R., REP. A NR 7938/2012, NOTARIUSZ ANNA KOTUNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. KOPERNIKA 30, ZMIANA ART. 4 § 1 ORAZ § 4 UMOWY SPÓŁKI. TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2013-05-07 do dziś
1031.10.2014 R., REP. A NR 11464/2014, ASESOR NOTARIALNY MAŁGORZATA STANISZEWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA SEBASTIANA KUBANIA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. CYBERNETYKI 13 LOK.1, 02-677 WARSZAWA, ZMIANA ART. 4 § 1 UMOWY SPÓŁKI2014-11-27 do dziś
1128.02.2018 R., REP. A NR 1311/2018, NOTARIUSZ ANNA KOTUNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANO § 5 W ART. 8 ORAZ § 5A W ART. 112018-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-18 do dziś
4. Numer KRS0000332148 2012-10-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPITAŁOWA GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1429445212020-08-11 do dziś
4. Numer KRS0000405916 2020-08-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.034 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.517.000,00 ZŁ2021-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZESPÓŁ DORADZTWA BIZNESOWEGO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5316855382021-02-25 do dziś
4. Numer KRS0000048489 2021-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6.066 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.033.000,00 ZŁ2021-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4550000,00 ZŁ2014-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport145000,00 PLN2003-09-30 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2010-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAJKA2020-08-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ROBERT2020-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoSKROK2021-02-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-25 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2021-02-25 do dziś
21. NazwiskoDŻAMAN DŻAMAN2021-09-01 do dziś
2. ImionaMONIKA LUCYNA2021-09-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WŁAŚCIWA2021-09-01 do dziś
31. NazwiskoSŁOŃSKA SŁOŃSKA2021-09-01 do dziś
2. ImionaSYLWIA2021-09-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WŁAŚCIWA2021-09-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 20 Z REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-07-16 do dziś
259 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-07-16 do dziś
318 20 Z POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-07-16 do dziś
446 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2010-07-16 do dziś
546 76 Z POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2010-07-16 do dziś
647 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-16 do dziś
777 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2010-07-16 do dziś
858 11 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-07-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-07-15 do dziś
247 19 Z HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-06 do dziś
2data złożenia 14.09.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-10-08 do dziś
3data złożenia 31.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-09-17 do dziś
4data złożenia 21.05.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-05 do dziś
5data złożenia 20.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-22 do dziś
6data złożenia 06.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-19 do dziś
7data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
8data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-19 do dziś
9data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
10data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
11data złożenia 11.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-28 do dziś
12data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
13data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-26 do dziś
14data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
15data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
16data złożenia 01.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-01 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-05 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-09-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-28 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-16 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006-31.12.20062007-10-08 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-09-17 do dziś
301.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-05 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-22 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-09-19 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-19 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-28 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-26 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-06 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-10-08 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-09-17 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-05 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-22 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-19 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2012-09-20 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH (ŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE) TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (WYDAWNICTWO ZIELONA SOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ („BOOK HOUSE” SP. Z O.O.) Z PODWYŻSZENIEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.2012-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów