SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WINCENTEGO WITOSA W CZŁUCHOWIE

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000174785
Numer REGON: 770709877
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-09
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/535194/23/228]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP7707098772003-10-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WINCENTEGO WITOSA W CZŁUCHOWIE2003-10-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SŁUPSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 7012003-10-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CZŁUCHOWSKI gmina CZŁUCHÓW miejscowość CZŁUCHÓW2003-10-09 do dziś
2. Adresulica OS. WINCENTEGO WITOSA nr domu 1 kod pocztowy 77-300 poczta CZŁUCHÓW 2003-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.09.1993 R. UCHWALENIE STATUTU; 22.05.2003 R. -ZM. PAR. 2 PKT 1, 2, 3, 4, ZM. PAR. 3, ZM. PAR. 4 PKT D, PAR. 9 PKT 2, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 24 PKT 3 -ZMIANA STATUTU, UCHWALENIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU;2003-10-09 do dziś
2ZMIANA STATUTU PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 18.06.2009 R. 1. ZMIENIONO PAR. 23 PKT 1 2. ZMIENIONO PAR. 28 PKT 2 3. W PAR. 29 PKT 3 DODANO PPKT D.2009-08-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2003-10-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2003-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŚWIDERSKI2018-01-31 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2018-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2018-01-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-31 do dziś
21. NazwiskoMASZCZAK2015-07-03 do dziś
2. ImionaBOGDAN2015-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2015-07-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-03 do dziś
31. NazwiskoBARCZ2015-07-03 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2015-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2015-07-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-03 do dziś
41. NazwiskoKOWALCZYK2003-10-09 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2003-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2014-10-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCABAJ2022-10-14 do dziś
2. ImionaZENOBIUSZ2022-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻEBRYK2018-09-07 do dziś
2. ImionaALFONS2018-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2018-09-07 do dziś
2. ImionaWALDEMAR ZYGFRYD2018-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACZ2018-09-07 do dziś
2. ImionaRYSZARD MIECZYSŁAW2018-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURMAŃCZYK2018-09-07 do dziś
2. ImionaBEATA SABINA2018-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-11-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-18 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-18 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R. data złożenia 27.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2004-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R. data złożenia 07.06.20052005-06-29 do dziś
3data złożenia 27.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-11 do dziś
4data złożenia 31.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-18 do dziś
5data złożenia 27.05.2008 okres 01.01.2007 R -31.12.2007 R.2008-06-17 do dziś
6data złożenia 21.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-11 do dziś
7data złożenia 19.05.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-06-02 do dziś
8data złożenia 26.04.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-05-10 do dziś
9data złożenia 31.05.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-06-05 do dziś
10data złożenia 11.05.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-06-03 do dziś
11data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
12data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
13data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
14data złożenia 24.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
15data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.07.20172018-07-06 do dziś
16data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
17data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
18data złożenia 28.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
19data złożenia 21.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
20data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2005-06-29 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-11 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-06-18 do dziś
401.01.2007 R -31.12.2007 R.2008-06-17 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-11 do dziś
6OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-06-02 do dziś
7OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-05-10 do dziś
8OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-06-05 do dziś
9OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-06-03 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.07.20172018-07-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2004-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2005-06-29 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-08-11 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-06-18 do dziś
501.01.2007 R -31.12.2007 R.2008-06-17 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-08-11 do dziś
7OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-06-02 do dziś
8OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-05-10 do dziś
9OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-06-05 do dziś
10OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-06-03 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów