SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA „KRAM”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000174769
Numer REGON: 630691516
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-03
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-01-17
Sygnatura akt[RDF/465671/23/121]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP6306915162003-10-03 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA „KRAM”2003-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze RSA 13362003-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2003-10-03 do dziś
2. Adresulica KRAMARSKA nr domu 11 kod pocztowy 61-765 poczta POZNAŃ 2003-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu111.09.1995 R. 11.12.1998 R. PRZYJĘTO NOWY STATUT, KTÓRYM ZASTĄPIONO STATUT DOTYCHCZASOWY.2003-10-03 do dziś
211.12.2012 R. - ZMIENIONO § 5, § 10, § 65, § 76 I § 77, DODANO ROZDZIAŁ III.I (§ 55.1 - § 55.9).2013-12-04 do dziś
320.06.2018 R., UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU2018-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLAWRENZ2018-01-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2018-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-01-25 do dziś
21. NazwiskoNARTOWICZ FRANEK2014-02-20 do dziś
2. ImionaLUIZA WERONIKA2014-02-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-20 do dziś
31. NazwiskoŁUKASZEWICZ2014-02-20 do dziś
2. ImionaJUSTYNA DOROTA2014-02-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU2014-02-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘBŁOWSKI2021-11-17 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JAN2021-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYZIAK2021-11-17 do dziś
2. ImionaJACEK JAROSŁAW2021-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHAJ2018-01-25 do dziś
2. ImionaDANUTA2018-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-08-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-08-27 do dziś
268 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-08-27 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-08-27 do dziś
468 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2018-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 22.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-26 do dziś
3data złożenia 10.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-26 do dziś
4data złożenia 10.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-25 do dziś
5data złożenia 26.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-03 do dziś
6data złożenia 23.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.1 3. 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.1 4. 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-03 do dziś
7data złożenia 09.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
8data złożenia 08.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-17 do dziś
9data złożenia 11.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-02 do dziś
10data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-12 do dziś
11data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
12data złożenia 29.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
13data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
14data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
15data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
16data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
17data złożenia 28.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-28 do dziś
18data złożenia 12.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-12 do dziś
19data złożenia 28.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-26 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-25 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-03 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-17 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-02 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R2013-08-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-28 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-12 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-06 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-26 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-04-25 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-04-03 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-17 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-02 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R2013-08-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-28 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-12 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów