SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GWDA” W PILE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000174739
Numer REGON: 001300514
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-06-22
Sygnatura akt[RDF/391839/22/307]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001300514 NIP 76412888662007-07-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GWDA” W PILE2003-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PILE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 3372003-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość PIŁA2003-09-30 do dziś
2. Adresulica SALEZJAŃSKA nr domu 1 A kod pocztowy 64-920 poczta PIŁA 2003-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.03.1988 R. 06.06.2003 R. -UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2003-09-30 do dziś
212.09.2006 R. -ZMIENIONO § §: 2, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 36 UST. 1 PKT 8 I UST. 2, § 38, § 68, § 125, § 127, § 132, § 146 UST. 1, § 147, § 150 UST. 3 I 4, § 151 UST. 3, -SKREŚLONO § §: 15 UST. 3 I 4; 68 UST. 2 I 3; 73; 76; 82 UST. 2; 118 UST. 3; 125 UST. 2 I 3; 126; 128; 129; 132 PKT 1, -DODANO: W § 26 UST. 4 I 5; W § 43 UST. 1 PKT 30, W § 150 UST. 5 I 6.2006-10-26 do dziś
327.11.2007 R. -ZMIENIONO: § 4 UST. 2 PKT 3, § 10 PKT 1, § 13 UST. 2, § 14 UST. 1 PKT 3-14, § 24-26, § 29-37, § 43 UST. 1 PKT 1, UST. 2, § 49 UST. 3 I 5, § 50 UST. 2 PKT 8, § 54 UST. 8, § 57, § 64, § 75, § 78, § 87 UST. 2, § 95, § 101, § 107-116, § 118-120, § 125-127, § 130, § 135, § 143 UST. 2, § 145-148 UST. 2 I 3, § 150; -DODANO: § 8 UST. 4, § 9 UST. 1 PKT 8 I 9, § 16 PKT 5, § 19 UST. 2 PKT 12 I 13, § 22 UST. 4, § 28 UST. 2-7, § 43 UST. 1 PKT 32, § 50 UST. 2 PKT 23-24, § 60 (1), § 63 (1-2), § 83 UST. 4, § 84 UST. 4, PODROZDZ. 4-5 W ROZDZ. VII, § 115 (1-2), § 151 (1), § 156; -SKREŚLONO: § 4 UST. 1 PKT 5, § 4 UST. 2 PKT 2, 4, 5, 9, § 5 PKT 3, § 6, § 9 UST. 7 LIT. B, § 15 UST. 1 PKT 4, § 50 PKT 4 I 6, § 55 PKT 2-3, § 65 UST. 1-4, § 66-69, § 84 UST. 2, PODROZDZ. 2 I 3 W ROZDZ. VII, § 121-124, PODROZDZ. 1 W ROZDZ. VIII, § 149 UST. 2-4; -ZMIANA NUMERACJI W § 46-157 NA § 44-155.2008-03-20 do dziś
423.05.2018R. - ZMIENIONO: §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, §§ 8-125, - SKREŚLONO TREŚĆ §§: OD §126 DO §156.2018-08-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄDU DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2003-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoROMANOWSKI2015-08-25 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2015-08-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-08-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-08-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-25 do dziś
21. NazwiskoPRODOEHL2014-12-18 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2014-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-12-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2015-08-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-18 do dziś
31. NazwiskoMESZYŃSKI2008-03-20 do dziś
2. ImionaTELESFOR2008-03-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-03-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-10-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBA2021-03-18 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2021-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURKIEWICZ2015-08-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ2015-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁOSZYŃSKI2018-08-16 do dziś
2. ImionaHENRYK JANUSZ2018-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUK2018-08-16 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2018-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-16 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTALĘGA2018-08-16 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2018-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-08-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-08-16 do dziś
241 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-08-16 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 31.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20022003-09-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-07 do dziś
4data złożenia 22.09.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-26 do dziś
5data złożenia 21.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
6data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-08 do dziś
7data złożenia 15.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
8data złożenia 02.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-19 do dziś
9data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-12 do dziś
10data złożenia 30.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
11data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-04 do dziś
12data złożenia 22.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
13data złożenia 22.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
14data złożenia 18.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
15data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
16data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
17data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18data złożenia 11.04.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-11 do dziś
19data złożenia 11.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-11 do dziś
20data złożenia 11.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-26 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-08 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-12 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-22 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-07 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-26 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-08 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-19 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-12 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-22 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-22 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów