SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000174696
Numer REGON: 000487835
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu71Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/5979/22/128]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-12-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004878352003-12-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ”2011-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE nr w rejestrze 7972003-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OSTRÓDZKI gmina OSTRÓDA miejscowość OSTRÓDA2003-12-11 do dziś
2. Adresulica JAGIEŁŁY nr domu 37 kod pocztowy 14-100 poczta OSTRÓDA 2003-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.05.1958 R. UCHWAŁĄ NR 4/2003 Z DNIA 30.06.2003 R. ZATWIERDZONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2003-12-11 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 5/04 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 30.06.2004 R. ZMIENIONO § 14 UST. 9, § 151 STATUTU2004-09-15 do dziś
330.06.2006 R. ZMIENIONO § 9, § 11, § 14, § 15, § 16, § 19, § 22, § 24, § 27, § 30, § 33, § 39, § 42, § 43, § 45, § 48, § 50, § 54, § 57, § 66, § 67, § 71, § 76, § 80, § 81, § 91, § 94, § 113, § 118, § 126, § 130, § 131, § 134, § 135, § 136, § 137, § 139, § 140, § 141, § 142, § 146, § 155, § 157, § 158, § 159, § 162.2006-08-28 do dziś
429.06.2007 R. ZMIENIONO § 126; W § 48 DODANO UST. 4; W § 85 SKREŚLONO UST. 2.2007-10-17 do dziś
5UCHWAŁĄ NR 1/07 Z DNIA 30.11.2007 R. ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW ZMIENIONO: § 4, § 5, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 14, § 15, § 16, § 17, § 19, § 21, § 24, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 42, § 44, § 45, § 46, § 48, § 50, § 54, § 60, § 62, § 65, § 68, § 69, § 71, § 79, § 85, § 86, § 88, § 89, § 90, § 93, § 94, § 96, § 97, § 98, § 99, § 105, § 106, § 108, § 110, § 111, § 112, § 113, § 114, § 115, § 116, § 117, § 118, § 119, § 120, § 122, § 123, § 125, § 127, § 134, § 135, § 136, § 140, § 141, § 148, § 149, § 150, § 153, § 155, § 157, § 158, § 159, § 162, § 164; DODANO: § 29 ZE ZNAKIEM 1, § 30 ZE ZNAKIEM 1, § 31 ZE ZNAKIEM 1, § 31 ZE ZNAKIEM 2, § 32 ZE ZNAKIEM 1, § 33 ZE ZNAKIEM 1, § 33 ZE ZNAKIEM 2, § 33 ZE ZNAKIEM 3, § 33 ZE ZNAKIEM 4, § 37 ZE ZNAKIEM 1, § 61 ZE ZNAKIEM 1; UCHYLONO: § 56, § 57, § 58, § 59, § 70, § 72, § 73, § 74, § 76, § 83, § 124, § 128, OD § 130 DO § 133; ZMIENIONO NAZWY TYTUŁÓW 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8, 8.1; UCHWAŁĄ 10/08 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 30.06.2008 R. ZMIENIONO: -§ 11, § 15, § 17, § 29 ZE ZNAKIEM 1, § 30, § 30 ZE ZNAKIEM 1, § 31 ZE ZNAKIEM 1, § 31 ZE ZNAKIEM 2, § 38, § 41, § 48, § 50, § 54, § 62, § 65, § 105, § 113, § 115, § 116, § 117, § 118, § 122, § 123, § 140, § 159; UCHYLONO: NAZWĘ ROZDZIAŁU 4.4.2008-07-25 do dziś
6UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 10/09 Z DNIA 29.06.2009 R. I 30.06.2009 R. PRZYJĘTO ANEKS NR 5/09 W PRZEDMIOCIE ZMIANY: § 28 UST. 1, § 31 UST. 4, § 32 (1) UST. 1 PKT 2, § 48 UST. 1, § 51 UST. 1, § 157 UST. 1, SKREŚLENIA: W § 10 UST. 1 PKT 10 STATUTU.2009-09-17 do dziś
7UCHWAŁĄ NR 10/2010 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2010 R. I 23.04.2010 R. ZMIENIONO § 3, § 10 UST 1 PKT 5, § 14 UST 4 PKT 1 I 2, § 35 UST 3, § 55, § 108 UST 1, § 125, § 134, § 135, § 140, § 162 UST 2 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2010-06-09 do dziś
8UCHWAŁĄ NR 9/2011 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 27.04.2011 R. I 28.04.2011 R. ZAPISANE W ANEKSIE NR 7/2011 -ZMIENIONO: § 1 UST. 1 I 2, § 41 UST. 2 PKT 1, § 42 UST. 22011-06-09 do dziś
9UCHWAŁAMI NR 4/2011: Z DNIA 28.11.2011 R. I Z DNIA 29.11.2011 R. -ZMIENIONO: § 48, § 12 UST. 2, § 12 UST. 3, § 12 UST. 4, § 12 UST. 5, § 12 UST. 6, § 18 UST. 1, § 22 UST. 1, § 29 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 1, § 51 UST. 1, § 51 UST. 2, § 52 UST. 1, § 54 UST. 2, UCHYLONO § 50 UST. 1 PKT 1; W § 21 UST. 1 DODANO PKT 10.2011-12-20 do dziś
10UCHWAŁAMI Z 28.04.2014 R. I Z 29.04.2014 R. ZMIENIONO: § 2, § 30 PKT. 15, § 30 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 1, 5, § 33 ZE ZNACZKIEM 2 UST. 2, § 42 UST. 1 PKT. 3, § 45 UST. 1, § 53, § 152, § 154, § 159 UST. 1, 2, 3, 5, § 162 UST. 1, 5, § 164 UST. 3, DODANO: § 16 PKT. 24, § 30 PKT. 16, § 161 UST. 1A, UCHYLONO: § 5 UST. 2, § 35 UST. 4, § 156, § 164 UST. 1, 22014-05-29 do dziś
11UCHWAŁAMI WALNYCH ZGROMADZEŃ CZŁONKÓW ODBYTYCH W CZĘŚCIACH W DNIACH: 20.04.2015R. I 21.04.2015R. ZMIENIONO: §10 UST.1 PKT 4, 9; §12 UST.2, §34 UST.1, §97 UST.1, 2; §120, §159 UST.8, §162 UST.10, §163 UST.2; DODANO: W §42 UST.1 PKT 13; SKREŚLONO: §97 UST.4, §100, §121, §123, §149, §150, §151, §159 UST.112015-06-25 do dziś
12UCHWAŁAMI WALNYCH ZGROMADZEŃ CZŁONKÓW ODBYTYCH W CZĘŚCIACH W DNIACH 20.04.2017R. I 21.04.2017R., ZMIENIONO: § 14 UST. 4, § 14 UST. 5, § 14 UST. 7, § 14 UST. 8, § 29(1) UST. 1, § 31(2) UST. 1, § 42 UST. 2, § 52 UST. 1, § 155 UST. 1, DODANO: § 29 UST. 4, § 29(1) UST. 2A, § 29(1) UST. 2B, § 29(1) UST. 6, § 32 UST. 3, § 32(1) UST. 6 STATUTU.2017-08-23 do dziś
13UCHWAŁAMI WALNYCH ZGROMADZEŃ CZŁONKÓW ODBYTYCH W CZĘŚCIACH W DNIACH 16.04.2018 R. I 17.04.2018 R. UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU2018-07-23 do dziś
14UCHWAŁĄ NR 9/2022 Z DNIA 20.04.2022R. I 21.04.2022R., ZMIENIONO: §28 UST.5, §47 UST.1 PKT 13, §88 UST.1, §98, §119 UST.5; USUNIĘTO: §86 UST.3, §115 UST.1 TIRET 7, §123, §124 ORAZ DODANO §127 STATUTU2022-06-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY.2017-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
15. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-11 do dziś
24. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-01-27 do dziś
31. NazwiskoKLONOWSKI2008-09-26 do dziś
2. ImionaLESZEK MARIAN2008-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-09-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOWACKA2022-06-23 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MARIA2022-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2022-06-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ADAM2022-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁUTNIAK2022-06-23 do dziś
2. ImionaBOŻENA MARIA2022-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-23 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUGIEWICZ2022-06-23 do dziś
2. ImionaWIESŁAW TADEUSZ2022-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-23 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWICKA2022-06-23 do dziś
2. ImionaKATARZYNA RÓŻA2022-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-23 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPIŃSKI2022-06-23 do dziś
2. ImionaHENRYK2022-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-23 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEJZIEWICZ2022-06-23 do dziś
2. ImionaJADWIGA2022-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-23 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaHACUŚ2022-06-23 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA BARBARA2022-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-23 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaSENYCZAK2019-05-23 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2019-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPAŃSKA2019-05-23 do dziś
2. ImionaHALINA2019-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANIEWSKI2019-05-23 do dziś
2. ImionaZENON2019-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
14. Zakres pełnomocnictwa-DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI, -ZAWIERANIA UMÓW O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI I ICH PRZENIESIENIA NA NABYWCÓW W TRYBIE OKREŚLONYM USTAWĄ O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH, NA POZOSTAŁYCH WARUNKACH WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA, -USTANAWIANIA NA NIERUCHOMOŚCIACH GRUNTOWYCH SPÓŁDZIELNI NIEZBĘDNYCH SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWYCH NA WARUNKACH I WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA, -SKŁADANIA WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ WOBEC OSÓB FIZYCZNYCH, PRAWNYCH, ORGANÓW ADMINISTRACJI I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM TAKŻE REPREZENTOWANIE MOCODAWCY PRZED SĄDEM REJONOWYM W OSTÓDZIE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH, A NADTO DOKONANIE CZYNNOŚCI FAKTYCZNYCH, JAKIE OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE W ZWIĄZKU Z WYMIENIONYMI WYŻEJ CZYNNOŚCIAMI PRAWNYMI.2010-02-12 do dziś
21. NazwiskoBORZUCHOWSKA2015-11-03 do dziś
2. ImionaEWA2015-11-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-03 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO: - DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI, - ZAWIERANIA UMÓW O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI I ICH PRZENIESIENIA NA NABYWCÓW W TRYBIE OKREŚLONYM USTAWĄ O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH, NA POZOSTAŁYCH WARUNKACH WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA, - ZAWIERANIA UMÓW O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI I I LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU ORAZ ICH ZBYWANIA, -USTANAWIANIA NA NIERUCHOMOŚCIACH GRUNTOWYCH SPÓŁDZIELNI NIEZBĘDNYCH SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWYCH NA WARUNKACH I WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA, - REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU WSZELKICH WNIOSKÓW, W TYM WIECZYSTOKSIĘGOWYCH, PODAŃ, PISM I OŚWIADCZEŃ WOLI PRZED OSOBAMI FIZYCZNYMI, PRAWNYMI, SĄDAMI, INSTYTUCJAMI, URZĘDAMI, ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI, ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, A TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI FORMALNO-PRAWNYCH JAKIE PRZY WYKONANIU TEGO PEŁNOMOCNICTWA OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE.2015-11-03 do dziś
31. NazwiskoSZYMCZYK2018-07-05 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2018-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-05 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO: 1) ZAWIERANIA UMÓW O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI I ICH PRZENIESIENIA NA NABYWCÓW W TRYBIE OKREŚLONYM USTAWĄ O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH, NA POZOSTAŁYCH WARUNKACH WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA, 2) ZAWIERANIA UMÓW O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH I LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU ORAZ ICH ZBYWANIA, A NADTO DO NABYWANIA I ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH JAK I NIE ZABUDOWANYCH, 3) USTANAWIANIA NA NIERUCHOMOŚCIACH GRUNTOWYCH SPÓŁDZIELNI NIEZBĘDNYCH SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWYCH NA WARUNKACH I WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA, 4) PODDAWANIA SPÓŁDZIELNI PRZY ZAWARCIU OPISANYCH WYŻEJ UMÓW RYGOROWI EGZEKUCJI NA PODSTAWIE ART.777 § 1 PKT 4 KPC CO DO WYDANIA NIERUCHOMOŚCI, BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM UMÓW, 5) DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI, 6) REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU WSZELKICH WNIOSKÓW, W TYM WIECZYSTOKSIĘGOWYCH, PODAŃ, PISM I OŚWIADCZEŃ WOLI PRZED OSOBAMI FIZYCZNYMI, PRAWNYMI, SĄDAMI, INSTYTUCJAMI, URZĘDAMI, ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI, ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, A TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI FORMALNO-PRAWNYCH JAKIE PRZY WYKONYWANIU TEGO PEŁNOMOCNICTWA OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE.2018-07-05 do dziś
41. NazwiskoSITKOWSKA2021-01-07 do dziś
2. ImionaMARZENA2021-01-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-07 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwa- DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, - ZAWIERANIE UMÓW O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI I ICH PRZENIESIENIU NA NABYWCÓW W TRYBIE OKREŚLONYM USTAWĄ O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH, NA POZOSTAŁYCH WARUNKACH WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA, - USTANAWIANIA NA NIERUCHOMOŚCIACH GRUNTOWYCH SPÓŁDZIELNI NIEZBĘDNYCH SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWYCH NA WARUNKACH WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA, - REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU WSZELKICH WNIOSKÓW, W TYM WIECZYSTOKSIĘGOWYCH, PODAŃ, PISM I OŚWIADCZEŃ WOLI PRZED OSOBAMI FIZYCZNYMI, PRAWNYMI, SĄDAMI, INSTYTUCJAMI, URZĘDAMI, ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI, ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, A TAKŻE DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH JAKIE OKAŻĄ SIĘ NIEZBĘDNE DO WYKONANIA NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA, - ZAWIERANIA UMÓW O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH I LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU ORAZ ICH ZBYWANIA, - NABYWANIA NA RZECZ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JEDNOŚĆ” W OSTRÓDZIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, ZARÓWNO ODPŁATNIE JAK I NIEODPŁATNIE, W SZCZEGÓLNOŚCI W DRODZE UMOWY SPRZEDAŻY, DAROWIZNY, ZAMIANY, POŁOŻONYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH I LOKALOWYCH, PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU, OD OSÓB, ZA CENY I NA WARUNKACH OKREŚLONYCH PRZEZ WŁAŚCIWE ORGANY SPÓŁDZIELNI, A WOBEC TEGO PODPISYWANIA UMÓW PRZEDWSTĘPNYCH, WARUNKOWYCH, PRZENOSZĄCYCH PRAWO WŁASNOŚCI I PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, W TYM DO ZAPŁATY CENY SPRZEDAŻY, - PODDAWANIA SPÓŁDZIELNI PRZY ZAWARCIU OPISANYCH WYŻEJ UMÓW RYGOROWI EGZEKUCJI NA PODSTAWIE ART.777 § 1 PKT 4 I PKT 5 K.P.C., - PODEJMOWANIA INNYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH NIE WYMIENIONYCH WPROST W NINIEJSZYM PEŁNOMOCNICTWIE, A KTÓRE DLA WŁAŚCIWEJ REALIZACJI CZYNNOŚCI OBJĘTYCH TYM PEŁNOMOCNICTWEM OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE.2021-01-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-08-27 do dziś
290 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2010-08-27 do dziś
393 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKREACJĄ I SPORTEM2010-08-27 do dziś
468 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-08-27 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-08-27 do dziś
668 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-08-27 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2015-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 16.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-09-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 28.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 R.2005-08-19 do dziś
3data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-25 do dziś
4data złożenia 19.10.2007 okres 2006 R.2007-10-23 do dziś
5data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-08 do dziś
6data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
7data złożenia 29.04.2010 okres 01.01.2009-31.12.2009 R.2010-04-30 do dziś
8data złożenia 11.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-12 do dziś
9data złożenia 14.05.2012 okres 2011 R.2012-05-16 do dziś
10data złożenia 13.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-15 do dziś
11data złożenia 09.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
12data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
13data złożenia 05.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
14data złożenia 26.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
15data złożenia 24.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
16data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
17data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
18data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
19data złożenia 27.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-25 do dziś
22006 R.2007-10-23 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-08 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
501.01.2009-31.12.2009 R.2010-04-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-12 do dziś
72011 R.2012-05-16 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-09-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-08-19 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-25 do dziś
42006 R.2007-10-23 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-08 do dziś
601.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
701.01.2009-31.12.2009 R.2010-04-30 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-12 do dziś
92011 R.2012-05-16 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-15 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-09-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-08-19 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-25 do dziś
42006 R.2007-10-23 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-08 do dziś
601.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
701.01.2009-31.12.2009 R.2010-04-30 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-12 do dziś
92011 R.2012-05-16 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-15 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów