SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INŻYNIERIA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000174513
Numer REGON: 001285335
Numer NIP: 7960001924
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-25
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[RDF/392526/22/37]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001285335 NIP 79600019242007-07-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INŻYNIERIA”2003-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W RADOMIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze RSA 5282003-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM2003-09-25 do dziś
2. Adresulica SYCYŃSKA nr domu 37 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM 2003-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.12.1987 R. 16.06.2003 NOWA TREŚĆ STATUTU, TEKST JEDNOLITY2003-09-25 do dziś
222.06.2006 ZMIENIONO: PAR. 2, PAR. 7, PAR. 11 UST. 1 PKT 8, PAR. 11 UST. 2, PAR. 13 UST. 1, PAR. 16 UST. 1, PAR. 19 UST. 3, 5, PAR. 22 UST. 1, PAR. 45, PAR. 52, PAR. 57 UST. 2, PAR. 85 UST. 3, PAR. 89 UST. 1 PKT 5, PAR. 94, PAR. 95, PAR. 96 UST. 1, PAR. 98, PAR. 99 UST. 2, PAR. 104, PAR. 117, PAR. 119, PAR. 142 UST. 2. DODANO: PAR. 11 UST. 1 PKT 17, PAR. 19 UST. 7 I 8, PAR. 103 UST. 3. SKREŚLONO: PAR. 44 UST. 2, PAR. 46 UST. 1 PKT 1, PAR. 49, PAR. 61 UST. 2, PAR. 86, PAR. 136 UST. 1 PKT 6.2006-09-04 do dziś
3DNIA 26.11.2007 R ZMIANA STATUTU POPRZEZ UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU I UCHWALENIE TEKSTU NOWEGO STATUTU.2007-12-28 do dziś
4DNIA 31.05.2010 R. -ZMIANY W STATUCIE: PAR. 35 UST. 2, PAR. 37 UST. 2, PAR. 73 UST. 7, PAR. 81 UST. 1, PAR. 88 UST. 3, PAR. 92 UST. 5, ZMIANY W STATUCIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI I UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU.2010-07-05 do dziś
5UCHWAŁA NR 6 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 17.06.2013R - ZMIANY W STATUCIE: PAR. 13 UST. 7, PAR. 73 UST.3, PAR. 76 UST. 4, PAR. 76 UST. 5, PAR. 76 UST. 6, ZMIANY W STATUCIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI I UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU.2013-07-05 do dziś
611.06.2018 R. - UCHWAŁA NR 5 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW. ZMIANA STATUTU POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI.2018-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA2003-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOSNO2022-03-11 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-03-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2022-03-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-11 do dziś
21. NazwiskoSMOLARSKI2017-08-11 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2017-08-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ ZARZĄDU2017-08-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-11 do dziś
31. NazwiskoSOBSTYL2012-06-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2012-06-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-06-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-22 do dziś
46. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-26 do dziś
51. NazwiskoKOPYT2003-09-25 do dziś
2. ImionaJADWIGA2003-09-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-25 do dziś
61. NazwiskoKAMOLA2003-09-25 do dziś
2. ImionaJULIA2003-09-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2012-06-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-25 do dziś
PREZES ZARZĄDU2005-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNALBERSKA2020-10-07 do dziś
2. ImionaBEATA2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYDO2020-10-07 do dziś
2. ImionaMARIA2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2017-08-11 do dziś
2. ImionaROBERT2017-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-11 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZYK2017-08-11 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2017-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁACKI2017-08-11 do dziś
2. ImionaJACEK2017-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-07-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-07-02 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 19.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 1.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 09.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 1.01.2003 DO 31.12.20032004-07-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 10.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-10-26 do dziś
4data złożenia 04.07.2006 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-09-04 do dziś
5data złożenia 13.06.2007 okres OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
6data złożenia 16.07.2008 okres OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-09-05 do dziś
7data złożenia 18.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-06 do dziś
8data złożenia 18.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
9data złożenia 10.06.2011 okres OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
10data złożenia 11.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-22 do dziś
11data złożenia 19.06.2013 okres OD 01.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-07-05 do dziś
12data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
13data złożenia 01.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
14data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
15data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
16data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
17data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
18data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
19data złożenia 15.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
20data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-09-04 do dziś
2OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
3OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-09-05 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
6OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-06-22 do dziś
8OD 01.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-07-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-10-26 do dziś
2OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-09-04 do dziś
3OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
4OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-09-05 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-06 do dziś
6OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-06-22 do dziś
8OD 01.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-07-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów