SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.ALEKSANDRA FREDRY

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000174445
Numer REGON: 850051278
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-25
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[RDF/392885/22/738]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP8500512782003-09-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.ALEKSANDRA FREDRY2003-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TARNOWIE nr w rejestrze 11622003-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina DĘBICA miejscowość DĘBICA2003-09-25 do dziś
2. Adresulica KRASZEWSKIEGO nr domu 23 kod pocztowy 39-200 poczta DĘBICA 2003-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 30.11.1992 R.2003-09-25 do dziś
2DNIA 30.11.2003 R. PRZYJĘTO STATUT SPÓŁDZIELNI W NOWYM BRZMIENIU.2004-03-16 do dziś
325.06.2006 R. NR ZMIENIONYCH PAR: PAR. 8 PKT 2 PPKT 7 STAJE SIĘ PPKT 8, PAR. 10 PKT 1 PPKT 4, 7, 8, PAR. 11 PKT 1, PAR. 15 PKT 1, PAR. 26, PAR. 30, PAR. 41 PKT 1; NR PAR. DODANYCH: PAR. 8 PKT 1 PPKT 2, PAR. 8 PKT 2 PPKT 1, PAR. 10 PKT 3, 4, PAR. 11 PKT 2, PAR. 16 PKT 2 PPKT 8, PAR. 17 PKT 4, 5, 6, PAR. 19 PKT 9, PAR. 22 PKT 3, PAR. 42 PKT 1, PAR. 46 PKT 4, PAR. 53 PKT 3, PAR. 90 PKT 2; NR USUNIĘTYCH PAR: PAR. 22 PKT 2, PAR. 24.2006-08-28 do dziś
425.11.2007 R. OPRACOWANO NOWY STATUT W OPARCIU O USTAWĘ Z DNIA 15.12.2000 R. O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI USTAWA Z DNIA 14.06.2007 R.2008-02-04 do dziś
5I. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA NR 16 Z DNIA 21.06.2013 R.: PAR. 12 UST. 1 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE II. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA NR 17 Z DNIA 21.06.2013 R.: PAR. 88 UST. 2 ZD. 1 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE III. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA NR 18 Z DNIA 21.06.2013 R.: PAR. 94 UST. 1 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE2014-03-21 do dziś
6ZMIANA PAR.: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 42, 54, 56, 59, 60, 74, 85, 101 UCHYLENIE PAR.: 15-172018-10-12 do dziś
718.09.2020 R. ZMIANA PAR. 53 PKT 1 STATUTU.2021-04-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/.2003-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKUSZA2013-06-17 do dziś
2. ImionaJANUSZ2013-06-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-06-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-06-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-17 do dziś
21. NazwiskoCZAJA2013-06-17 do dziś
2. ImionaIRENA2013-06-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-06-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2016-03-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLEŃ2021-04-06 do dziś
2. ImionaEWELINA2021-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARYS2021-04-06 do dziś
2. ImionaAUGUSTYN2021-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARSKI2011-09-26 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2011-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRYŚ2021-04-06 do dziś
2. ImionaBOŻENA2021-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-06 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONAREK2021-04-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANAWIANIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2016-03-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2016-03-10 do dziś
268 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-03-10 do dziś
368 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-03-10 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-03-10 do dziś
568 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-03-10 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-03-10 do dziś
793 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z KULTURĄ, REKREACJA I SPORTEM2016-03-10 do dziś
841 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2016-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-10-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 16.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 22.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-04 do dziś
4data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
5data złożenia 05.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-15 do dziś
6data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-04 do dziś
7data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
8data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-11 do dziś
9data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
10data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-05 do dziś
11data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
12data złożenia 06.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
13data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
14data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
15data złożenia 18.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
16data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
17data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
18data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19data złożenia 16.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
20data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-15 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-04 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-11 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-05 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-10-29 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-06-15 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-04 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-11 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-07-05 do dziś
920122013-08-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów