SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CUKROWNIK” W WERBKOWICACH

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000174423
Numer REGON: 950164619
Numer NIP: 9191243970
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-25
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/515379/23/430]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP9501646192003-09-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CUKROWNIK” W WERBKOWICACH2003-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU SĄD GOSPODARCZY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 19732003-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat HRUBIESZOWSKI gmina WERBKOWICE miejscowość WERBKOWICE2003-09-25 do dziś
2. Adresulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 22-550 poczta WERBKOWICE 2003-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.06.2003 R.2003-09-25 do dziś
2DNIA 30.11.2007 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU.2008-02-18 do dziś
330.06.2009 R. ZMIENIONO: § 5, § 25 UST. 1, § 29 UST. 1, § 48 UST. 1 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2009-08-12 do dziś
424.06.2015 R. ZMIANA PARAGRAFU 42 PKT 1 STATUTU2015-10-02 do dziś
515 CZERWCA 2018 R., ZMIENIONO: §7, §8, §9, §10 PKT 2, §11, §12, §14 PKT 8 I 10, §15, §16, §17, §20 PKT 1,2,7 I 9, §21, §22 PKT 1 I 3, §23 PKT 2, §24, §25 PKT 6, §27 PKT 3 I 4, §28 PKT 3,4 I5, §33 PKT 1, §35 PKT 1, §43 PKT 1, §45, §46, §47, §48, §49 PKT 5, §50, §51, §52, §53, §54, §55, §56, §59; SKREŚLONO: §14 PKT 3, §19, §20, §21; ZMIANA NUMERACJI OD §22 NA NUMERY §19 DO §59.2018-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA POWOŁANA NA PEŁNOMOCNIKA.2003-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWACH2017-04-28 do dziś
2. ImionaJAN EDMUND2017-04-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-28 do dziś
21. NazwiskoBOJDA2015-10-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2015-10-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-10-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-05 do dziś
31. NazwiskoBUZIAN2012-02-16 do dziś
2. ImionaELŻBIETA TERESA2012-02-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-02-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2012-02-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-16 do dziś
41. NazwiskoJEZIERSKI2005-09-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2005-09-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-05 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-05 do dziś
51. NazwiskoSZEWCZYK2003-09-25 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW JÓZEF2003-09-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-25 do dziś
64. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2003-09-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-25 do dziś
ZASTĘPCA PREZESA2005-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANOWSKA2023-06-26 do dziś
2. ImionaBARBARA2023-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUCHAJ2023-06-26 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW IGNACY2023-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIRECKI2023-06-26 do dziś
2. ImionaMARIAN2023-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKA2023-06-26 do dziś
2. ImionaMARIA2023-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄSIK2020-09-28 do dziś
2. ImionaARTUR JACEK2020-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-28 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŹNIARSKI2020-09-28 do dziś
2. ImionaWACŁAW MICHAŁ2020-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-28 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMKIEWICZ2020-09-28 do dziś
2. ImionaHALINA2020-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-08-12 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-08-12 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-08-12 do dziś
493 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-08-12 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01. 31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. 31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 19.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-05 do dziś
3data złożenia 04.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
4data złożenia 11.05.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-05 do dziś
5data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-27 do dziś
6data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
7data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-20 do dziś
8data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
9data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
10data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
11data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
12data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
13data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
14data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
15data złożenia 17.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
16data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
17data złożenia 18.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
18data złożenia 23.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
19data złożenia 15.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
20data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-27 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-20 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. 31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-05 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-05 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-06-27 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-07-20 do dziś
801.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
901.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów