„BONAVENT MAX. GROUP POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000174404
Numer REGON: 592271430
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-29
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2013-08-29
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/27400/13/925]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-09-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONAVENT MAX. GROUP POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica NIEMCEWICZA nr domu 17 nr lokalu POK. 210 kod pocztowy 02-306 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.09.2003 R., NOTARIUSZ ARTUR STRZĘPEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 5344/03.2003-09-29 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.09.2004 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ STRZĘPEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. 6751/04 -ZMIANA § 3 I § 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2004-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-09-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKI2008-12-30 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2008-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁ2008-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-12-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2003-09-29 do dziś
245 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2003-09-29 do dziś
345 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW2003-09-29 do dziś
445 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2003-09-29 do dziś
545 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2003-09-29 do dziś
645 41 Z TYNKOWANIE2003-09-29 do dziś
745 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2003-09-29 do dziś
845 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2003-09-29 do dziś
945 43 B SZTUKATORSTWO2003-09-29 do dziś
1045 44 A MALOWANIE2003-09-29 do dziś
1145 44 B SZKLENIE2003-09-29 do dziś
1245 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2003-09-29 do dziś
1345 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2003-09-29 do dziś
1451 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2003-09-29 do dziś
1551 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2003-09-29 do dziś
1651 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2003-09-29 do dziś
1751 25 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIE PRZETWORZONEGO TYTONIU2003-09-29 do dziś
1851 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2003-09-29 do dziś
1951 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2003-09-29 do dziś
2051 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2003-09-29 do dziś
2151 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2003-09-29 do dziś
2251 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-09-29 do dziś
2345 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-09-29 do dziś
2451 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2003-09-29 do dziś
2551 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2003-09-29 do dziś
2651 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2003-09-29 do dziś
2751 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2003-09-29 do dziś
2851 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-09-29 do dziś
2951 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2003-09-29 do dziś
3051 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2003-09-29 do dziś
3151 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2003-09-29 do dziś
3251 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2003-09-29 do dziś
3351 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2003-09-29 do dziś
3445 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2003-09-29 do dziś
3551 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2003-09-29 do dziś
3651 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2003-09-29 do dziś
3751 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2003-09-29 do dziś
3851 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2003-09-29 do dziś
3951 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2003-09-29 do dziś
4051 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2003-09-29 do dziś
4151 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2003-09-29 do dziś
4251 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2003-09-29 do dziś
4351 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2003-09-29 do dziś
4451 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2003-09-29 do dziś
4545 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2003-09-29 do dziś
4651 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH2003-09-29 do dziś
4751 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2003-09-29 do dziś
4851 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2003-09-29 do dziś
4951 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW2003-09-29 do dziś
5052 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-09-29 do dziś
5152 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-09-29 do dziś
5252 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2003-09-29 do dziś
5352 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2003-09-29 do dziś
5452 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2003-09-29 do dziś
5552 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2003-09-29 do dziś
5645 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2003-09-29 do dziś
5752 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-09-29 do dziś
5852 27 A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-09-29 do dziś
5952 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-09-29 do dziś
6052 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2003-09-29 do dziś
6152 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2003-09-29 do dziś
6252 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2003-09-29 do dziś
6352 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2003-09-29 do dziś
6452 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-09-29 do dziś
6552 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2003-09-29 do dziś
6652 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2003-09-29 do dziś
6745 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2003-09-29 do dziś
6852 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2003-09-29 do dziś
6952 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2003-09-29 do dziś
7052 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2003-09-29 do dziś
7152 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2003-09-29 do dziś
7252 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2003-09-29 do dziś
7352 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2003-09-29 do dziś
7452 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-09-29 do dziś
7552 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2003-09-29 do dziś
7652 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2003-09-29 do dziś
7752 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2003-09-29 do dziś
7845 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2003-09-29 do dziś
7952 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2003-09-29 do dziś
8052 71 Z NAPRAWA OBUWIA I INNYCH WYROBÓW SKÓRZANYCH2003-09-29 do dziś
8152 72 Z NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO2003-09-29 do dziś
8252 73 Z NAPRAWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2003-09-29 do dziś
8352 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-09-29 do dziś
8455 1 HOTELE2003-09-29 do dziś
8555 30 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2003-09-29 do dziś
8655 40 Z BARY2003-09-29 do dziś
8755 51 Z STOŁÓWKI2003-09-29 do dziś
8860 22 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2003-09-29 do dziś
8945 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2003-09-29 do dziś
9060 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY2003-09-29 do dziś
9160 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2003-09-29 do dziś
9260 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2003-09-29 do dziś
9360 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2003-09-29 do dziś
9437 10 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM2004-10-25 do dziś
9537 20 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2004-10-25 do dziś
9650 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-10-25 do dziś
9750 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2004-10-25 do dziś
9871 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2004-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów