SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000174374
Numer REGON: 000488616
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-10-19
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/21703/22/3]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000488616 NIP 61900084902007-05-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA2003-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 9172003-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KĘPIŃSKI gmina KĘPNO miejscowość KĘPNO2003-09-26 do dziś
2. Adresulica SIENKIEWICZA nr domu 48 kod pocztowy 63-600 poczta KĘPNO 2003-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.12.1957 R. UCHWALENIE STATUTU. 30.06.2003 R. -UCHWALENIE NOWEGO STATUTU.2003-09-26 do dziś
229.06.2004 R.; -ZMIANA: §112 UST. 2A I 2B STATUTU, -DODANO: W §94 UST. 1 PKT 14; W §113 PKT 4 I 5.2004-09-14 do dziś
328.06.2006 R. -ZMIENIONO § § : 1, 7, 9, 11, 13, 22, 24, 26, 30-38, 41-43, 45-47, 49, 51, 62, 67-69, 71, 81-85, 90, 92, 95, 96, 101 I 105, -UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2006-10-11 do dziś
429.11.2007 R. -ZMIENIONO § §: 3, 4, 7-9, 11-13, 15, 18-117 -UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU.2008-02-20 do dziś
502.07.2013R. - ZMIENIONO: §83 UST. 1, §87 UST. 1, §93 UST. 12, §97 UST. 1 - DODANO: PKT 7 W UST. 2 §3 - WYKREŚLONO: PKT 22 Z §11 UST. 1, UST. 4 Z §87 - ZMIENIONO OZNACZENIE DZIAŁÓW I, II, III KTÓRE OTRZYMAŁY OZNACZENIE A, B, C - ZMIENIONO NUMERACJĘ: W §12 PKT 8-17 OTRZYMAŁY OZNACZENIE 7-16, W §27 UST. 6-9 OTRZYMAŁY OZNACZENIE 4-7, W §58 UST. 3-7 OTRZYMAŁY OZNACZENIE 2-62013-10-14 do dziś
605.06.2014 R. - ZMIENIONO: § 11, § 85 UST. 2, § 87 UST. 13, § 88, § 89 STATUTU.2014-09-12 do dziś
704.06.2018R., 05.06.2018R., 06.06.2018R., 07.06.2018R., 08.06.2018R. UCHWALONO NOWY STATUT UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW NA 6/2018.2018-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZKUDLAREK2021-10-14 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-10-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2021-10-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-14 do dziś
21. NazwiskoHĄCIA2021-04-28 do dziś
2. ImionaADAM2021-04-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-28 do dziś
31. NazwiskoSAMULSKA2015-03-05 do dziś
2. ImionaBEATA KATARZYNA2015-03-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-03-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-03-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJERZYK2022-10-19 do dziś
2. ImionaJÓZEF2022-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROWIARZ2022-10-19 do dziś
2. ImionaLIDIA2022-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWIASZCZYK2022-10-19 do dziś
2. ImionaDAGMARA2022-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYRA2022-10-19 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2022-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIŃSKA2022-10-19 do dziś
2. ImionaBERNADETA2022-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-19 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁOWSKI2022-10-19 do dziś
2. ImionaADAM2022-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-19 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZURKIEWICZ2022-10-19 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2022-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-19 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKREMER2019-06-06 do dziś
2. ImionaMARIAN ROMAN2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEKSIAK2019-06-06 do dziś
2. ImionaANNA KRYSTYNA2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2015-03-05 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-03-05 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-03-05 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-05 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 06.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
3data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
4data złożenia 05.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-06 do dziś
5data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-06 do dziś
6data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
7data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
8data złożenia 15.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
9data złożenia 08.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
10data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-14 do dziś
11data złożenia 06.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
12data złożenia 10.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
13data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
14data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
15data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
16data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
17data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
18data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
19data złożenia 26.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-06 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-06 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-06 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-06 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-14 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów