INTAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000174234
Numer REGON: 411536722
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-10-18
Sygnatura akt[RDF/453018/22/56]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-10-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP4115367222006-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WOLSZTYŃSKI gmina WOLSZTYN miejscowość WOLSZTYN2003-10-02 do dziś
2. Adresulica POZNAŃSKA nr domu 1 kod pocztowy 64-200 poczta WOLSZTYN kraj POLSKA 2003-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 25.08.2003 R. PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM ZIELIŃSKIM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. LIBELTA 14/3 ZA REPERTORIUM A 6488/2003.2003-10-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRAY2003-10-02 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ROBERT2003-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 17.000 ZŁ2003-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIDZIOREK2003-10-02 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW GRZEGORZ2003-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 17.000 ZŁ2003-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASZKO2020-08-21 do dziś
2. ImionaROBERT RAFAŁ2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ2020-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 PLN2003-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASZKO2003-10-02 do dziś
2. ImionaROBERT RAFAŁ2003-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRAY2003-10-02 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ROBERT2003-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaIDZIOREK2003-10-02 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW GRZEGORZ2003-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy130 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2003-10-02 do dziś
272 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2003-10-02 do dziś
372 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2003-10-02 do dziś
472 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2003-10-02 do dziś
572 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2003-10-02 do dziś
672 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2003-10-02 do dziś
774 40 Z REKLAMA2003-10-02 do dziś
874 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2003-10-02 do dziś
974 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-10-02 do dziś
1080 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-10-02 do dziś
1145 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2003-10-02 do dziś
1251 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2003-10-02 do dziś
1345 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2003-10-02 do dziś
1445 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2003-10-02 do dziś
1570 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-10-02 do dziś
1670 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-10-02 do dziś
1770 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-10-02 do dziś
1851 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2003-10-02 do dziś
1951 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2003-10-02 do dziś
2051 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2003-10-02 do dziś
2152 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2003-10-02 do dziś
2252 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2003-10-02 do dziś
2352 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2003-10-02 do dziś
2472 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2003-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.03.2006 okres 02.10.2003 -31.12.20032006-03-24 do dziś
2data złożenia 15.03.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-03-24 do dziś
3data złożenia 11.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
4data złożenia 23.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-18 do dziś
5data złożenia 24.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-11 do dziś
6data złożenia 05.04.2013 okres 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2013-05-11 do dziś
7data złożenia 05.04.2013 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-05-11 do dziś
8data złożenia 05.04.2013 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-05-11 do dziś
9data złożenia 05.04.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-05-11 do dziś
10data złożenia 28.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 01.01.20122014-09-15 do dziś
11data złożenia 02.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-10 do dziś
12data złożenia 11.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
13data złożenia 17.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-06 do dziś
14data złożenia 18.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-23 do dziś
15data złożenia 24.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-25 do dziś
16data złożenia 31.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-31 do dziś
17data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
18data złożenia 18.10.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.10.2003 -31.12.20032006-03-24 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042006-03-24 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-09-18 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-11 do dziś
601.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2013-05-11 do dziś
701.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-05-11 do dziś
801.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-05-11 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-05-11 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 01.01.20122014-09-15 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-06 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-23 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-25 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-31 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.10.2003 -31.12.20032006-03-24 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042006-03-24 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-09-18 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-11 do dziś
601.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2013-05-11 do dziś
701.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-05-11 do dziś
801.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-05-11 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-05-11 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-15 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-06 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-23 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów