SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ZACISZE” W MAŁKINI GÓRNEJ

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000174059
Numer REGON: 550028350
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-03-06
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/1506/23/993]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 550028350 NIP 75900027062007-05-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ZACISZE” W MAŁKINI GÓRNEJ2003-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze VG „NS-REJ-S” 3942003-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROWSKI gmina MAŁKINIA GÓRNA miejscowość MAŁKINIA GÓRNA2003-09-23 do dziś
2. Adresulica CICHA nr domu 7 nr lokalu 18 kod pocztowy 07-320 poczta MAŁKINIA GÓRNA 2003-09-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMZACISZE@WP.PL2012-08-01 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMZACISZE.MALKINIA.COM2012-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1-STATUT Z DNIA 26 LIPCA 1991 ROKU -ZMIANA STATUTU-UCHWAŁA NR 4/2003 Z DNIA 17 CZERWCA 2003 ROKU -ZMIANY W PAR. 2 UST. 1, W PAR. 3, ZMIANA BRZMIENIA PAR. 4 DO PAR. 110, DODANIE PAR. 111 DO PAR. 165, UCHYLENIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU I ZATWIERDZENIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU2003-09-23 do dziś
2UCHWAŁA Z DNIA 28 CZERWCA 2006 ROKU-ZMIANA W PAR. 3, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 28, PAR. 30, PAR. 35, PAR. 36, PAR. 37, PAR. 39, PAR. 40, PAR. 43, PAR. 44, PAR. 45, PAR. 46, PAR. 47, PAR. 48, PAR. 49, PAR. 51, PAR. 59, PAR. 60, PAR. 61, PAR. 74, PAR. 75, PAR. 76, PAR. 77, PAR. 78, PAR. 80, PAR. 82, PAR. 83, PAR. 88, PAR. 90, PAR. 93, PAR. 94, PAR. 96, PAR. 98, PAR. 100, PAR. 103, PAR. 109, PAR. 110, PAR. 111, PAR. 113, PAR. 119, PAR. 120, PAR. 128, PAR. 135, PAR. 139, PAR. 150, PAR. 154, PAR. 158, PAR. 160, PAR. 161, PAR. 162, PAR. 163, SKREŚLONE PAR. 164 I PAR. 1652006-08-31 do dziś
3UCHWAŁA NR 6/2007 Z DNIA 29 LISTOPADA 2007 ROKU-ZMIANA PAR. 3, PAR. 5, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 25, PAR. 26 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, PAR. 27, PO PAR. 27 ZMIANA TYTUŁU, ZMIANA PAR. 28, PAR. 29, PO PAR. 29 USUNIĘCIE TYTUŁU, ZMIANA PAR. 30, PAR. 31, PAR. 33, PAR. 34, PAR. 35, PAR. 36, PAR. 37, PAR. 39, PO PAR. 39 ZMIANA TYTUŁU, ZMIANA PAR. 41, PAR. 42, PAR. 43, PAR. 44, PO PAR. 44 ZMIANA TYTUŁU, ZMIANA PAR. 45, PO PAR. 45 USUNIĘCIE TYTUŁU, ZMIANA PAR. 46, PAR. 48, PAR. 49, PAR. 50, PAR. 51, PAR. 52, PAR. 57, PAR. 58, PO PAR. 58 ZMIANA TYTUŁU, ZMIANA PAR. 59, PO PAR. 59 USUNIĘCIE TYTUŁU, ZMIANA PAR. 60, PO PAR. 60 USUNIĘCIE TYTUŁU, ZMIANA PAR. 61, PAR. 62, PAR. 63, PAR. 66, PAR. 74, PAR. 75, PAR. 76, PAR. 77, PAR. 78, PAR. 80, PAR. 81, PAR. 82, PAR. 86, PAR. 87, PAR. 88, PAR. 90, PAR. 91, PAR. 93, PAR. 96, PAR. 97, PAR. 100, PAR. 101, PAR. 102, PAR. 103, PAR. 105, PAR. 106, PAR. 107, PO PAR. 107 DODANIE TYTUŁU, ZMIANA PAR. 108, PO PAR. 108 USUNIĘCIE TYTUŁU, ZMIANA PAR. 109, PO PAR. 109 USUNIĘCIE TYTUŁU, ZMIANA PAR. 110, PAR. 111, PAR. 112, PAR. 113, PAR. 114, PAR. 115, PAR. 116, PAR. 119, PO PAR. 119 ZMIANA TYTUŁU, ZMIANA PAR. 120, PAR. 121 UST. 1, 2, 4, PAR. 122, PAR. 123, PAR. 124, PAR. 125, PAR. 126, PAR. 127, PAR. 128, PAR. 129, PAR. 130, PAR. 131, PAR. 132, PAR. 133, PAR. 135, PAR. 136, PAR. 137, PAR. 138, PAR. 139, PAR. 140, PAR. 141, PAR. 144, PAR. 145, PAR. 146, PAR. 150, PO PAR. 150 ZMIANA TYTUŁU, ZMIANA PAR. 151, PAR. 152, PAR. 153, PO PAR. 153 USUNIĘCIE TYTUŁU, ZMIANA PAR. 154, PAR. 155, PAR. 156, PO PAR. 156 DODANIE TYTUŁU, ZMIANA PAR. 157, PO PAR. 157 DODANIE TYTUŁU, ZMIANA PAR. 158, PAR. 159, PO PAR. 159 USUNIĘCIE TYTUŁU, ZMIANA PAR. 160, PO PAR. 160 USUNIĘCIE TYTUŁU, SKREŚLENIE PAR. 161, PAR. 162, PAR. 1632008-04-15 do dziś
4UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA NR 1/2018 Z DNIA 29.06.2018 R.- ZMIANA § 8, § 9, § 10, § 11,W § 12 W UST. 2 PKT 3, § 13 W UST. 1 PKT 2,3,4,5,6,7,8,9,10, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, W § 21 UST. 2 I 3, W § 21 UST. 5, § 22, W § 23 UST. 1, W § 25 UST. 1, W § 25 W UST. 2 PKT 3, W § 25 UST. 3, 4, 5, 6, W § 25 DODANE UST. 7, 8, 9, 10, 11, ZMIANA W § 26 UST, 2,3,4,5,6,7, 8, W § 26 PO UST. 8 DODANE UST, 9, 10, 11, 12, ZMIANA § 27, § 29, ZMIANA ZDANIA PIERWSZEGO W § 31, W § 33 W UST. 2 SKREŚLENIE ZDANIA TRZECIEGO I DODANIE”TREŚCI, W § 33 SKREŚLENIE UST. 4 I ZMIANA ODPOWIEDNIO NUMERACJI UST. 5, 6, 7, 8, W § 33 W UST. 7 ZMIANA SŁOWA, ZMIANA § 41, § 42, § 43, W § 46 UST. 1, § 51, § 52, § 53, W § 54 UST. 1 I UST.2, § 55, § 56, § 59, § 66, W § 67 UST.1, § 68, § 69, § 70, § 71, W § 74 UST.2, 3, 4, W § 74 W UST. 7 DODANE DRUGIE ZDANIE, W 74 DODANE UST. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ZMIANA W § 87 PKT 2, § 89, § 90, W § 93 UST.3, § 95, § 96, § 97, § 98, § 100, § 101, W § 102 UST. 3, W § 103 UST. 2, W § 103 UST. 5, W § 103 DODANY UST. 6, ZMIANA § 105, § 106, § 107, W § 109 UST. 3 I 4, § 110, § 111, § 112, § 113, W § 116 UST. 1, W § 119 UST. 3, W § 119 SKREŚLONY UST. 4 I ZMIANA NUMERU UST. 5, ZMIANA § 121, W § 124 UST. 3, W § 127 UST. 1, W § 127 DODANE UST. 3 I 4, ZMIANA W § 128 UST. 3, W § 128 DODANY UST. 8, ZMIANA W § 139 W UST.1 PKT 24, W§ 146 W UST. 2 PKT 1 I 2, § 153, W § 157 DODANY UST. 3, ZMIANA § 158, § 1602019-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMAZUREK2023-03-06 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2023-03-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU DO CZASU WYBORU NOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU2023-03-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-06 do dziś
21. NazwiskoZIEMNIK2022-02-03 do dziś
2. ImionaJOLANTA2022-02-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2022-02-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-03 do dziś
31. NazwiskoKULESZA2021-06-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF BOLESŁAW2021-06-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?TAK2023-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2023-03-06 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2023-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKI2023-03-06 do dziś
2. ImionaBOGDAN2023-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYŚK2023-03-06 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW JAN2023-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPRZYK2023-03-06 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2023-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-06 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTKIEWICZ SZYSZKOWSKA2023-03-06 do dziś
2. ImionaMILENA2023-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-06 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAKIELSKI2023-03-06 do dziś
2. ImionaLESZEK2023-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-06 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCHODOLSKA2023-03-06 do dziś
2. ImionaJOANNA BEATA2023-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-09-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-09-16 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-09-16 do dziś
335 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2016-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2003-31.12.2003 data złożenia 09.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003-31.12.20032004-08-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
3data złożenia 01.08.2006 okres 1.01.2005-31.12.20052006-08-31 do dziś
4data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-07 do dziś
5data złożenia 16.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-31 do dziś
6data złożenia 25.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-04 do dziś
7data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-18 do dziś
8data złożenia 17.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-01 do dziś
9data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
10data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
11data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
12data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
13data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
14data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
15data złożenia 17.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
16data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
17data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
18data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
19data złożenia 03.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-31 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-07 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-31 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-04 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-18 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-01 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-08-31 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-08-07 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-31 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-06-04 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-18 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-01 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-03 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów