SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W JASTROWIU

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000173947
Numer REGON: 000796708
Numer NIP: 7650009015
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2022-08-30
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/17265/22/645]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP0007967082003-09-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W JASTROWIU2003-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PILE nr w rejestrze 1422003-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ZŁOTOWSKI gmina JASTROWIE miejscowość JASTROWIE2003-09-23 do dziś
2. Adresulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 37 kod pocztowy 64-915 poczta JASTROWIE 2003-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁDZIELNI Z DNIA 24.04.1978 R. UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 27.06.2003 R. PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI.2003-09-23 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 11/2006 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 23.06.2006 R. PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU.2006-08-30 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 11/2007 R. NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 29.11.2007 R. PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI.2008-01-14 do dziś
4UCHWAŁA NR 8/2012 Z DNIA 31.05.2012 R. W SPRAWIE ZMIAN DO STATUTU SPÓŁDZIELNI -ZMIANIE ULEGA ZAPIS § 31 UST. 3 STATUTU2012-07-03 do dziś
506.06.2018R. - ZMIENIONO: §2, 3, 4 UST. 2, §5 PKT 2, §7-9, - SKREŚLONO: ROZDZIAŁ 2. §10-25, ROZDZIAŁ 3 §26-28(1), ROZDZIAŁ 4 §§29-56, ROZDZIAŁ 5 §§59-96, ROZDZIAŁ 6 §§97-104, ROZDZIAŁ 7 §§105-119, ROZDZIAŁ 8 §§120-139, ROZDZIAŁ 9 §§140-155, ROZDZIAŁ 10 §§156-158, ZMIENIONO OZNACZENIE ROZDZIAŁÓW, - PRZYJĘTO NOWE §§10-123, UCHYLONO DOTYCHCZASOWE §§124-158, - UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2018-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2003-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDROŻDŻOWSKA2022-08-30 do dziś
2. ImionaKAROLINA AGATA2022-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU, GŁÓWNY KSIEGOWY2022-08-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-30 do dziś
21. NazwiskoZIMBOROWSKA2022-04-19 do dziś
2. ImionaDANUTA JADWIGA2022-04-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2022-04-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-19 do dziś
31. NazwiskoGLUSZKIEWICZ2018-03-14 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ZENON2018-03-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-14 do dziś
41. NazwiskoWOŁYŃSKA2005-01-03 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA MIECZYSŁAW2005-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU -GŁÓWNY KSIĘGOWY2005-01-03 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-01-03 do dziś
51. NazwiskoPIETROW2003-09-23 do dziś
2. ImionaHALINA2003-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-09-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIELAS2022-08-30 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2022-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŁBOT2022-08-30 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA TERESA2022-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACPRZAK2019-11-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻMUDA2019-11-27 do dziś
2. ImionaDOROTA2019-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIŃSKI2022-08-30 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2022-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-30 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIKOWSKA2022-08-30 do dziś
2. ImionaJANINA2022-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-30 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaNESKA2022-08-30 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2016-11-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-11-28 do dziś
268 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-11-28 do dziś
390 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2016-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 28.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
3data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
4data złożenia 13.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
5data złożenia 11.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-24 do dziś
6data złożenia 04.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-10 do dziś
7data złożenia 02.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
8data złożenia 23.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-02 do dziś
9data złożenia 08.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
10data złożenia 07.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-09 do dziś
11data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
12data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
13data złożenia 14.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
14data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
15data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
16data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
17data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
18data złożenia 30.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
19data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
501.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-24 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-02 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-24 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-10 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-02 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów