SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000173936
Numer REGON: 001019929
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-10
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2022-04-06
Sygnatura akt[RDF/375338/22/920]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010199292003-10-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA2003-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU SEKCJA REJESTROWO-UPADŁOŚCIOWA nr w rejestrze ARS 11232003-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTRZESZOWSKI gmina KOBYLA GÓRA miejscowość KOBYLA GÓRA2003-10-10 do dziś
2. Adresulica OS. ZALESIE nr domu 2 kod pocztowy 63-507 poczta KOBYLA GÓRA 2003-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.09.1995 R. 30.06.2003 R.2003-10-10 do dziś
217.03.2008 R. -UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU.2008-03-31 do dziś
320.06.2018R. - ZMIENIONO: §1, §3, §7, §8, §9, §10, §12, §14, §19, §24, §25, §32, §33, §71, §79, §80, §92, §97, §97(1), §99, §101, §109; - SKREŚLONO: §5 UST. 3, §10 UST. 3, §12 UST. 1, §14 UST. 4, §24 UST. 2, §26, §27, §28, §29, §81, §82, §83, §84, §85, §88, §111; - NOWE BRZMIENIE OTRZYMUJE ROZDZIAŁ G WEDŁUG § OD 34 DO 49 ORAZ ROZDZIAŁ H WEDŁUG § OD 50 DO 62.2019-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBORYCZKA2020-09-09 do dziś
2. ImionaJAN RYSZARD2020-09-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-09 do dziś
21. NazwiskoLEWEK2019-04-09 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ MIKOŁAJ2019-04-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2019-04-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-09 do dziś
31. NazwiskoSZLAK2015-07-10 do dziś
2. ImionaEWA2015-07-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2015-07-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAMRY2021-08-31 do dziś
2. ImionaADRIAN2021-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEMBNA2020-09-09 do dziś
2. ImionaALINA2020-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOWAŃSKI2020-09-09 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2020-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIĘŻKA2020-09-09 do dziś
2. ImionaJADWIGA2020-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBAK2020-09-09 do dziś
2. ImionaJOLANTA ELŻBIETA2020-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-09 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLAK2019-08-30 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-30 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWROT2017-11-08 do dziś
2. ImionaJAN2017-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-07-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-07-01 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2019-07-01 do dziś
393 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2019-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 06.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-14 do dziś
3data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-02 do dziś
4data złożenia 06.09.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-05 do dziś
5data złożenia 13.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-31 do dziś
6data złożenia 08.09.2008 okres 01.01.2007R. -31.12.2007R.2008-09-26 do dziś
7data złożenia 28.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-17 do dziś
8data złożenia 13.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-01 do dziś
9data złożenia 31.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-19 do dziś
10data złożenia 30.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
11data złożenia 13.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
12data złożenia 21.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
13data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
14data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
15data złożenia 08.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
16data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
17data złożenia 16.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-16 do dziś
18data złożenia 17.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
19data złożenia 06.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-02 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-05 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-31 do dziś
401.01.2007R. -31.12.2007R.2008-09-26 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-17 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-01 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-19 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-14 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-02 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-05 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-31 do dziś
501.01.2007R. -31.12.2007R.2008-09-26 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-17 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-01 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-19 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-16 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów