SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CIEPŁOWNIK”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000173828
Numer REGON: 001398861
Numer NIP: 7951112819
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-19
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-08-19
Sygnatura akt[RDF/414908/22/514]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001398861 NIP 79511128192007-06-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CIEPŁOWNIK”2003-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY -SĄD GOSPODARCZY W PRZEMYŚLU nr w rejestrze 402003-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. PRZEMYŚL gmina M. PRZEMYŚL miejscowość PRZEMYŚL2003-09-19 do dziś
2. Adresulica SŁOWACKIEGO nr domu 34 A kod pocztowy 37-700 poczta PRZEMYŚL 2003-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu14.07.1989 R. 26 CZERWIEC 2003 R. -NOWY STATUT2003-09-19 do dziś
229.06.2006 R. NOWY TEKST2006-09-21 do dziś
330.11.2007 R. NOWY STATUT, UCHWAŁA NR 1 ZEBRANIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2008-02-12 do dziś
429.06.2018R. - PRZYJĘCIE NOWEGO STATUTU2018-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKRÓL2021-03-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-03-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-03-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-11 do dziś
21. NazwiskoSOKULSKA2003-09-19 do dziś
2. ImionaEWA2003-09-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-09-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACŁAWSKI2017-11-27 do dziś
2. ImionaMAREK2017-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUGUSTYN2017-11-27 do dziś
2. ImionaLESZEK2017-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKA2017-11-27 do dziś
2. ImionaDANUTA2017-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOŁOTA2017-11-27 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2017-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-05-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-05-22 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-05-22 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-05-22 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-05-22 do dziś
590 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2018-05-22 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-05-22 do dziś
741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-05-22 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 11.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
3data złożenia 24.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-21 do dziś
4data złożenia 25.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-13 do dziś
5data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-18 do dziś
6data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
7data złożenia 23.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-27 do dziś
8data złożenia 22.07.2011 okres 2010 ROK2011-09-16 do dziś
9data złożenia 14.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-10-05 do dziś
10data złożenia 25.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-22 do dziś
11data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
12data złożenia 28.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
13data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
14data złożenia 31.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
15data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
17data złożenia 03.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-03 do dziś
18data złożenia 19.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-19 do dziś
19data złożenia 19.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-18 do dziś
401.01.2008 DO 31.12.20082009-07-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-27 do dziś
62010 ROK2011-09-16 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-10-05 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-11-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-19 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-09-21 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-06-13 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-18 do dziś
5ZA OKRES 2008 R.2009-07-28 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-27 do dziś
72010 ROK2011-09-16 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-10-05 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-11-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów