SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JAWOR”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000173815
Numer REGON: 890704766
Numer NIP: 8862396945
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-13
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-03-29
Sygnatura akt[RDF/373621/22/172]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP8907047662003-10-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JAWOR”2003-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 3452003-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYCH gmina WAŁBRZYCH miejscowość WAŁBRZYCH2019-06-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WAŁBRZYCH ulica JAWOROWA nr domu 12 kod pocztowy 58-306 poczta WAŁBRZYCH kraj POLSKA 2019-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.08.1998 R. UCHWALENIE STATUTU 26.06.2002 R. -ZMIANA STATUTU UCHWAŁĄ NR 2/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA, ZMIENIONO: WSTĘP, § 35 UST. 1, § 48 UST. 2.2003-10-13 do dziś
225.03.2010 R. -ZMIENIONO: WSTĘP, § 2, § 4, § 6, § 7, § 8, § 9, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 44, § 45, § 48, § 49, § 51, § 53, § 54, § 55, § 58, § 59, § 60; DODANO: § 7 A, § 42 A, § 42 B; SKREŚLONO: § 10, § 11.2010-04-30 do dziś
324.08.2018R. ZMIENIONO: §1, §3, §4 UST3, §5 UST.3 I 4, §7 UST.7 I 8, §15, §36 UST.2 I 3, §45, §60; DODANO: §7 UST.3A, SKREŚLONO §8 UST.3 I 8, §27 UST.4, §§ 30-33.2018-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPIWIŃSKA2010-01-22 do dziś
2. ImionaHALINA LUDWIKA2010-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-01-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-01-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKA2019-05-18 do dziś
2. ImionaBARBARA STANISŁAWA2019-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIŁAT2019-05-18 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2019-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNICZAK2019-05-18 do dziś
2. ImionaBARBARA URSZULA2019-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-18 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBATOR2019-05-18 do dziś
2. ImionaTERESA2019-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-18 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUJAWIŃSKA2019-05-18 do dziś
2. ImionaIRENA ZOFIA2019-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 11.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-06-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 12.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-19 do dziś
3data złożenia 01.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-10 do dziś
4data złożenia 05.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-08 do dziś
5data złożenia 29.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-12 do dziś
6data złożenia 15.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-23 do dziś
7data złożenia 07.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.01.2010 R.2011-04-29 do dziś
8data złożenia 08.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-30 do dziś
9data złożenia 04.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-13 do dziś
10data złożenia 29.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-11 do dziś
11data złożenia 02.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
12data złożenia 25.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
13data złożenia 25.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
14data złożenia 29.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
15data złożenia 28.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-28 do dziś
16data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
17data złożenia 05.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-05 do dziś
18data złożenia 28.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-28 do dziś
19data złożenia 29.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-08 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-12 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-23 do dziś
501.01.2010 R. -31.01.2010 R.2011-04-29 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-30 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-13 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-28 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-06-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-19 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-10 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-08 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-12 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-23 do dziś
701.01.2010 R. -31.01.2010 R.2011-04-29 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-30 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-13 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-11 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów