SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUCZYNA”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000173808
Numer REGON: 001075891
Numer NIP: 6370102061
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2022-10-07
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/15783/22/848]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010758912003-09-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUCZYNA”2003-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze ARS 9412003-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina BUKOWNO miejscowość BUKOWNO2003-09-23 do dziś
2. Adresulica NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 1A kod pocztowy 32-332 poczta BUKOWNO 2003-09-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@SMBUCZYNA.PL2020-10-15 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMBUCZYNA.PL2020-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.06.2003 R. -PRZYJĘTO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI UCHWAŁA NR 7/2003 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SM „BUCZYNA”2003-09-23 do dziś
230.06.2004 R-ZMIANA STATUTU SPÓŁDZIELNI W PAR. 73, PAR. 78, PAR. 123, PAR. 155-UCHWAŁA nr7/2004 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI. ZŁOŻONO DO AKT REJESTROWYCH TEKST JEDNOLITY STATUTU.2004-07-23 do dziś
322.06.2006 R. UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI2006-08-07 do dziś
429.11.2007 ROKU -ZMIANA CAŁEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI UCHWALENIE STATUTU W NOWYM BRZMIENIU UCHWAŁĄ NR 1/2007 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SM BUCZYNA Z DNIA 29.11.2007 ROKU2008-02-18 do dziś
517.06.2010 R. -ZMIANA STATUTU W PAR. 3 DODANO UST. 2, PAR. 56 SKREŚLONO UST. 2, SKREŚLONO W CAŁOŚCI ROZDZIAŁ 8, PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ PAR. 116, PAR. 121, PAR. 145 UST. 4.2010-07-09 do dziś
628.06.2018 R. - ZMIANA CAŁEGO STATUTU2018-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPOCZĘSNA2021-04-01 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2021-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2021-04-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-01 do dziś
21. NazwiskoSZEWCZYK2003-09-23 do dziś
2. ImionaRYSZARD MAREK2003-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-02-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHA2022-10-07 do dziś
2. ImionaANNA2022-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIUDYKA2022-10-07 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2022-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULA2022-10-07 do dziś
2. ImionaWALDEMAR RYSZARD2022-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMITRUK2022-10-07 do dziś
2. ImionaEDMUND2022-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBKO2022-10-07 do dziś
2. ImionaARIEL WŁADYSŁAW2022-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-07 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHURSKI2022-10-07 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN GRZEGORZ2022-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-07 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRĘT2022-10-07 do dziś
2. ImionaJÓZEF2022-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2008-02-18 do dziś
268 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2008-02-18 do dziś
368 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI2008-02-18 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIESTANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW, NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELEM) TYCH NIERUCHOMOŚCI2008-02-18 do dziś
541 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2008-02-18 do dziś
641 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2008-02-18 do dziś
768 32 Z UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM W BUDOWIE PRZEZ NICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH2008-02-18 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, NABYTYMI NA PODSTAWIE USTAWY2018-11-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2018-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R DO 31.12.2003 R data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R DO 31.12.2003 R2004-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R DO 31.12.2004 R data złożenia 15.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R DO 31.12.2004 R2005-06-23 do dziś
3data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
4data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
5data złożenia 19.06.2008 okres OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
6data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
7data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
8data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-19 do dziś
9data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
10data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-22 do dziś
11data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
12data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
13data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
14data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
15data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
16data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
17data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
18data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
19data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
3OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-19 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12. 2012 R.2013-07-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-22 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R DO 31.12.2003 R2004-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R DO 31.12.2004 R2005-06-23 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
5OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-07-19 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-22 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów