SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOPOLANKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000173771
Numer REGON: 004875422
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-10-17
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/17865/22/251]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 004875422 NIP 77700062492008-02-01 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOPOLANKA”2003-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 11682003-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2003-10-02 do dziś
2. Adresulica SZWAJCARSKA nr domu 7 kod pocztowy 61-285 poczta POZNAŃ 2003-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.02.1997 R. 23.05.2003 R. -PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU.2003-10-02 do dziś
205.07.2004 R., ZMIENIONO PARAGRAF 49.4, DODANO PARAGRAF 49.6.2004-11-24 do dziś
330.11.2007 R., ZMIENIONO § 7 PKT 1.1, § 9 PKT 1, § 49 PKT 1, § 53 PKT 1, PKT 4, WYKREŚLONO § 9 PKT 4, § 49 PKT 4, PKT 6.1, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2008-02-01 do dziś
4ZMIANY NASTĄPIŁY NA WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 26.06.2018 R., ZMIENIONO: § 4, § 5, § 9, § 10, § 11, § 19 PKT 2, § 27, § 36, § 37 PKT 2. - § 7 SKREŚLA SIĘ W PKT. 1 PPKT. 1, W PKT 7 PPKT. „A” ORAZ PKT 8, - § 12 SKREŚLA SIĘ PKT. 2, § 13 I § 17 SKREŚLA SIĘ W CAŁOŚCI, - § 21 SKREŚLA SIĘ PKT. 6, § 23 SKREŚLA SIĘ PKT. 2,2018-10-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoIWAŃSKA2018-03-07 do dziś
2. ImionaALICJA2018-03-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2018-03-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-07 do dziś
21. NazwiskoKRUK2003-10-02 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JÓZEF2003-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-10-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-02 do dziś
31. NazwiskoMAZUREK2003-10-02 do dziś
2. ImionaHANNA2003-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2003-10-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ WŁASNOŚĆ ORAZ WŁASNOŚCI JEJ CZŁONKÓW2018-03-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2018-03-07 do dziś
241 10 Z BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH2018-03-07 do dziś
341 10 Z BUDOWA LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2018-03-07 do dziś
441 10 Z UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM PRZY BUDOWIE PRZEZ NICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH2018-03-07 do dziś
541 10 Z BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2018-03-07 do dziś
641 10 Z PROWADZENIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, JEŻELI DZIAŁALNOŚĆ TA JEST ZWIĄZANA BEZPOŚREDNIO Z REALIZACJĄ CELU, O KTÓRYM MOWA W UST. 1, A W SZCZEGÓLNOŚCI: - DZIAŁALNOŚCI BUDOWLANEJ I REMONTOWEJ NA RZECZ OSÓB TRZECICH, - DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH, W TYM USŁUG INWESTORA ZASTĘPCZEGO I NADZORU INWESTYCYJNEGO NA RZECZ OSÓB TRZECICH2018-03-07 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW - NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELEM) TEJ NIERUCHOMOŚCI2018-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.- 31.12.2002 R. data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.- 31.12.2002 R.2003-10-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 03.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-12-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 10.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-05-23 do dziś
4data złożenia 27.04.2006 okres 2005 R.2006-05-19 do dziś
5data złożenia 26.04.2007 okres 2006 R.2007-05-21 do dziś
6data złożenia 24.04.2008 okres ROK 20072008-04-30 do dziś
7data złożenia 09.06.2009 okres ROK 20082009-06-30 do dziś
8data złożenia 23.06.2010 okres 2009 R.2010-06-28 do dziś
9data złożenia 27.04.2011 okres 2010 R.2011-05-09 do dziś
10data złożenia 28.05.2012 okres 2011 R.2012-06-01 do dziś
11data złożenia 21.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-20 do dziś
12data złożenia 27.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
13data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
14data złożenia 01.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
15data złożenia 13.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-16 do dziś
16data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
17data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
18data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
19data złożenia 23.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
20data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-05-19 do dziś
22006 R.2007-05-21 do dziś
3ROK 20072008-04-30 do dziś
4ROK 20082009-06-30 do dziś
52009 R.2010-06-28 do dziś
62010 R.2011-05-09 do dziś
72011 R.2012-06-01 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-16 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.- 31.12.2002 R.2003-10-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-12-16 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-05-23 do dziś
42005 R.2006-05-19 do dziś
52006 R.2007-05-21 do dziś
6ROK 20072008-04-30 do dziś
7ROK 20082009-06-30 do dziś
82009 R.2010-06-28 do dziś
92010 R.2011-05-09 do dziś
102011 R.2012-06-01 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-20 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-16 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów