BIERKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000173741
Numer REGON: 015533526
Numer NIP: 5321845028
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-29
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2007-12-28
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/25617/7/124]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-09-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015533526 NIP 53218450282007-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBIERKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WYSZKOWSKI gmina WYSZKÓW miejscowość WYSZKÓW2007-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WYSZKÓW ulica PUŁTUSKA nr domu 112 kod pocztowy 07-200 poczta WYSZKÓW kraj POLSKA 2007-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112 SIERPNIA 2003 R; NOTARIUSZ MAŁGORZATA PASZKOWSKA-PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 2; REPERTORIUM A NR 4487/2003; 8 WRZEŚNIA 2003 R; NOTARIUSZ MAŁGORZATA PASZKOWSKA-PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 2; REPERTORIUM A NR 4966/2003; ZMIANA: PAR. 152003-09-29 do dziś
226 LISTOPADA 2003 R., BEATA TURKOT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MOKOTOWSKA 45 LOK. 2, SKREŚLENIE PAR. 21 DO PAR. 27, ZMIANA POPRZEZ NADANIE TYTUŁOWI UMOWY ORAZ PARAGRAFOM, POCZĄWSZY OD PAR. 1 DO PAR. 20, REP. A NR 5287/20032004-02-05 do dziś
314.12.2007 R. NR REP. A 11809/2007 NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PL.KONSTYTUCJI 4 M.39, WARSZAWA UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI ORAZ UCHWALENIE NOWEGO.2007-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-09-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2007-12-28 do dziś
2. ImionaMARIA2007-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały272 UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 136.000, - PLN2007-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-12-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2007-12-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2007-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały204 UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.000, - PLN2007-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-12-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUPAŁAJEW2007-12-28 do dziś
2. ImionaRUSŁAN2007-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały68 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.000, PLN2007-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-12-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEJSUŁTANOW2007-12-28 do dziś
2. ImionaMAGOMET2007-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały68 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.000, PLN2007-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-12-28 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAMAEW2007-12-28 do dziś
2. ImionaZAUR2007-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały68 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.000, - PLN2007-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-12-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego340000,00 PLN2004-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-09-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2007-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2007-12-28 do dziś
2. ImionaMARIA2007-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-12-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaAMAEW2007-12-28 do dziś
2. ImionaZAUR2007-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-12-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUPAŁAJEW2007-12-28 do dziś
2. ImionaRUSŁAN2007-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-12-28 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-05 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBIŃSKI2004-02-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF IRENEUSZ2004-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-05 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 41 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ; ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI2007-12-28 do dziś
205 0 RYBACTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2007-12-28 do dziś
315 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2007-12-28 do dziś
418 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH2007-12-28 do dziś
519 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2007-12-28 do dziś
620 10 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA2007-12-28 do dziś
721 1 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU I TEKTURY2007-12-28 do dziś
822 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2007-12-28 do dziś
925 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2007-12-28 do dziś
1026 6 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH2007-12-28 do dziś
1128 7 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2007-12-28 do dziś
1240 1 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2007-12-28 do dziś
1345 BUDOWNICTWO2007-12-28 do dziś
1450 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-12-28 do dziś
1555 HOTELE I RESTAURACJE2007-12-28 do dziś
1660 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2007-12-28 do dziś
1763 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2007-12-28 do dziś
1870 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2007-12-28 do dziś
1971 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-12-28 do dziś
2074 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2007-12-28 do dziś
2174 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2007-12-28 do dziś
2290 0 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2007-12-28 do dziś
2392 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2007-12-28 do dziś
2493 0 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2007-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 10.11.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032004-12-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 16.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU2005-09-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU2005-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów