„BOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000173628
Numer REGON: 812643229
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-03-28
Sygnatura akt[RDF/373340/22/236]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-09-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP8126432292004-08-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFICKI gmina BROJCE miejscowość DARGOSŁAW2003-09-18 do dziś
2. Adresnr domu 18 kod pocztowy 72-304 poczta BROJCE GRYFICKIE kraj POLSKA 2003-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.07.2003 R. -NOTARIUSZ JOLANATA ZARECKA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SZCZECINIE PRZY UL. MONTE CASSINO 8/1 -REP. A NR 2840/2003 -UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2003-09-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEBER2003-09-18 do dziś
2. ImionaJOSEF2003-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ.2016-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-09-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOHLEN2003-09-18 do dziś
2. ImionaTHEODOR EDMUND2003-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ.2016-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-09-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEBER2016-10-10 do dziś
2. ImionaENGELBERT2016-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.2016-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-10-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2003-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
14. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-09-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEBER2003-09-18 do dziś
2. ImionaJOSEF2003-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-12 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoWEBER2003-09-18 do dziś
2. ImionaENGELBER2003-09-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2003-09-18 do dziś
21. NazwiskoBOHLEN2003-09-18 do dziś
2. ImionaTHEODOR EDMUND2003-09-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2003-09-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2016-10-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2016-10-10 do dziś
201 4 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2016-10-10 do dziś
301 5 UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2016-10-10 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-10-10 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-10-10 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-10-10 do dziś
768 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-10-10 do dziś
870 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-10-10 do dziś
977 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2016-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 11.02.2003 R.- 31.12.2003 R. data złożenia 16.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 11.02.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-08-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01 STYCZNIA 2004 ROKU - 31 GRUDNIA 2004 ROKU data złożenia 21.06.20052005-06-29 do dziś
3data złożenia 01.08.2006 okres 20052006-09-20 do dziś
4data złożenia 11.07.2007 okres 20062007-09-03 do dziś
5data złożenia 26.06.2008 okres 2007 R.2008-07-03 do dziś
6data złożenia 26.08.2009 okres 2008 R.2009-10-06 do dziś
7data złożenia 07.06.2010 okres 2009 R.2010-06-22 do dziś
8data złożenia 14.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-30 do dziś
9data złożenia 22.08.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-05 do dziś
10data złożenia 02.09.2013 okres 2012 ROK2013-11-21 do dziś
11data złożenia 29.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-23 do dziś
12data złożenia 23.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-13 do dziś
13data złożenia 08.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-21 do dziś
14data złożenia 03.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-12 do dziś
15data złożenia 04.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-29 do dziś
16data złożenia 26.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-02 do dziś
17data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18data złożenia 28.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01 STYCZNIA 2004 ROKU - 31 GRUDNIA 2004 ROKU2005-06-29 do dziś
220052006-09-20 do dziś
320062007-09-03 do dziś
42007 R.2008-07-03 do dziś
52008 R.2009-10-06 do dziś
62009 R.2010-06-22 do dziś
72010 ROK2011-08-30 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-05 do dziś
92012 ROK2013-11-21 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-23 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-12 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-29 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-02 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 11.02.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-26 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01 STYCZNIA 2004 ROKU - 31 GRUDNIA 2004 ROKU2005-06-29 do dziś
320052006-09-20 do dziś
420062007-09-03 do dziś
52007 R.2008-07-03 do dziś
62008 R.2009-10-06 do dziś
72009 R.2010-06-22 do dziś
82010 ROK2011-08-30 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-05 do dziś
102012 ROK2013-11-21 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-23 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-13 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-21 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-12 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-29 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-02 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów