SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. GEN. SIKORSKIEGO W KONINIE

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000173615
Numer REGON: 001105126
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2023-10-13
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/21632/23/467]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP0011051262003-10-01 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. GEN. SIKORSKIEGO W KONINIE2023-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KONINIE WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 1442003-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIN gmina KONIN miejscowość KONIN2023-10-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KONIN ulica UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 62-500 poczta KONIN kraj POLSKA 2023-10-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIATSIKORSKI@PXNET.PL2021-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.11.1984 R. 24.06.2003 R. -UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2003-10-01 do dziś
226.11.2007 R. -ZMIENIONO: § 8, § 14, § 28 UST. 1, 3, 4, 7, § 30 PKT 6, § 46, § 49 UST. 1, 2, 4, 6, § 52, § 60 UST. 2, § 61, §§ 74-76, § 79, § 82 UST. 1, § 85 UST. 4, 5, § 89 UST. 1, 3, § 93 UST. 4, §§ 108-109, ROZDZ. 1 DZIAŁU III, §§ 147-148; -DODANO: § 60 UST. 3, § 63 (1), § 89 UST. 3 (1), § 153 PKT 6; -SKREŚLONO: § 4 UST. 2 PKT 2, §§ 44-45, § 51, §§ 53-55, § 57, § 64, § 65 UST. 3, § 71 UST. 1, § 73 UST. 1 PKT 1, § 78, § 91 UST. 3, ROZDZ. V; -ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW STATUTU.2008-03-31 do dziś
328.06.2011 R. -UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2011-08-26 do dziś
415.06.2018R. - ZMIENIONO §§ OD 1 DO 147, UCHYLONO §§ OD 148 DO 157, - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2018-11-27 do dziś
502.08.2021R., ZMIANY: PAR. 5 UST.3 PKT.7, PAR.7 UST.10, PAR.22 UST.1, PAR.62 UST.1 I UST.2, PAR.65 UST.1, PAR.66 UST. 1 I UST.2, PAR 67 UST.1, PAR 68 UST.1 I UST. 2, PAR. 69, PAR.85 PKT5, PAR.102, PAR.136, PAR.138, PAR.139, PAR.147, DODANO PAR.100(1)2021-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PRZYNAJMIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDARUL2020-07-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-30 do dziś
21. NazwiskoGRANICZNY2016-12-15 do dziś
2. ImionaLECH MICHAŁ2016-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2016-12-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2023-05-29 do dziś
2. ImionaHENRYK2023-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKI2022-09-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH STANISŁAW2022-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSZKOWSKI2022-09-27 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW WALDEMAR2022-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLECHA2022-09-27 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2022-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYLMAN2022-09-27 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH LUB O INNYM PRZEZNACZENIU I GARAŻY2008-03-31 do dziś
277 39 Z WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH, GARAŻY W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI ORAZ W BUDYNKACH KTÓRYCH JEST WSPÓŁWŁAŚCICIELEM2008-03-31 do dziś
341 20 Z PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW I LOKALI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI2008-03-31 do dziś
493 29 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, KULTURALNEJ, OŚWIATOWEJ I SPORTOWEJ SKIEROWANEJ DO CZŁONKÓW I ICH RODZIN, A TAKŻE DO INNYCH MIESZKAŃCÓW OSIEDLA LUB BUDYNKU2008-03-31 do dziś
594 99 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZASPOKAJANIE POTRZEB GOSPODARCZYCH CZŁONKÓW2008-03-31 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI2008-03-31 do dziś
741 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO LOKALU2008-03-31 do dziś
841 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANAWIANIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2008-03-31 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 19.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-09-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 08.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-22 do dziś
3data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
4data złożenia 05.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-18 do dziś
5data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
6data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-14 do dziś
7data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
8data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
9data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-28 do dziś
10data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-25 do dziś
11data złożenia 17.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
12data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
13data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
14data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
15data złożenia 07.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
16data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
17data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
18data złożenia 06.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-06 do dziś
19data złożenia 13.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
20data złożenia 12.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-18 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-14 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-28 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-06 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-22 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-18 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-14 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-28 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-25 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-06 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów