SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „JUBILATKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000173565
Numer REGON: 000491972
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-07-08
Sygnatura akt[RDF/403234/22/563]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000491972 NIP 75700017092008-04-02 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „JUBILATKA”2003-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 172003-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MAKOWSKI gmina MAKÓW MAZOWIECKI miejscowość MAKÓW MAZOWIECKI2003-10-01 do dziś
2. Adresulica MICKIEWICZA nr domu 25 kod pocztowy 06-200 poczta MAKÓW MAZOWIECKI 2003-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128 LUTY 1964 R. 27-06-2003 UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2003-10-01 do dziś
215.06.2004 R.; PAR. 12, 25, 41, 66, 71, 77, 124, 139, 1482004-09-20 do dziś
306.06.2006 R. ZMIENIONO §§ OD 4 DO 145, USUNIĘTO §§ OD 146 DO 1532006-08-17 do dziś
426.11.2007 R.PARAGRAFY ZMIENIOINE-7, 8, 14, 15 PKT 5, 18 UST. 2 PKT 3, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 UST. 1 PKT 8, 22; 40 UST. 3, 41 UST. 2, 44, 45 UST. 4, 46 UST. 2 PKT 11, 14, 15; 46 UST. 3, 50 UST. 1, 7, 59, 72, 85, 87, 91 UST. 1, 92 UST. 2, 94, 95, 99, 104, 105, 106, 107, 110, 115, 120, 123, 125, 130, 133, 134, 139, 143 PARAGRAFY USUNIĘTE-5 UST. 2 PKT 2, 7 UST. 5, 11, 15 PKT 6, 29, 40 UST. 1 PKT 10, 24; 46 UST. 2 PKT 13, 52, 53, 54 PKT 2 I 3; 64, 66, 67, 68, 75, 90, 91 UST. 2, 102, 103, 108 UST. 1 PKT 1, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 135 UST. 4, 137 UST. 4 PARAGRAFY DODANE-5 UST. 4, 16 UST. 1 PKT 5, 32 (1), 36 (1), 36 (2), 36 (3), 36 (4), 36 (5), 36 (6), 36 (7), 36 (8), 36 (9), 36 (10), 36 (11), 36 (12), 61 (1), 61 (2), 105 (1), 105 (2), 133 (1), 135 (1)2008-04-02 do dziś
517.06.2008 R. -PARAGRAFY DODANE-28 (1) PARAGRAFY ZMIENIONE-56, 62, 782008-09-03 do dziś
6PARAGRAFY ZMIENIONE: 2 UST 1, 3, 4, 5 UST. 1 PKT 1, 5 UST. 1 PKT 4, 5 UST. 2 PKT 9, 13 UST. 2, 13 UST. 3, 14 UST. 2 PKT 2, 18 UST. 1, 22 UST. 1, 22 UST. 4, 22 UST. 5, 28 UST. 3, 30 PKT 5, 31 UST. 1, 33 UST. 3, 33 UST. 5, 44 UST. 2, 45 UST. 2, 46 UST. 2, 51, 56 PKT 6, 61 (1) UST. 3, 62 UST. 4, 71, 78 UST. 1 PKT 5, 80 UST. 2, 95 UST. 2, 125 UST. 1 PKT 2, 136 UST. 6, 139 UST. 6, 139 UST. 10, 143; PARAGRAFY DODANE: 1 UST. 2, 5 UST. 2 PKT 12, 14 UST. 2 PKT 1 (1), 40 UST. 1 PKT 2 LIT.C, 40 UST. 1 PKT 19 (1), 46 UST. 1 (1), 48 UST. 3, 50 UST. 8, 54 UST. 1 PKT 1 (1), 54 UST. 2, 64 (1), 133 UST. 1 PKT 5 (1), 139 UST. 10 (1); PARAGRAFY USUNIĘTE: 6, 26, 33 UST. 7, 34, 50 UST. 5 PKT 2, 76 UST. 1, 84 UST. 1;2011-07-28 do dziś
719.06.2013R. - ZMIENIONO PAR. 28 UST. 2, PAR. 28 UST. 3, PAR. 33 UST. 1, PAR. 40 UST. 1 PKT 28, PAR. 145; SKREŚLONO PAR. 36(1) UST. 2, PAR. 36(3)2013-07-08 do dziś
807.06.2016R. I 08.06.2016R. ZMIENIONE PARAGRAFY: PAR. 28 UST. 3, PAR. 30 PKT 5, PAR. 36(11) UST. 2, PAR. 36(11) UST. 6, PAR. 36(7) UST. 6, PAR. 36(7) UST. 11, PAR. 44 UST. 2 SKREŚLONE PARAGRAFY: PAR. 44 UST. 3 DODANE PARAGRAFY: PAR. 4(1)2016-10-05 do dziś
922.05.2018 R. 23.05.2018 R. PARAGRAFY ZMIENIONE: OD §1 DO §145 PARAGRAFY DODANE: OD §146 DO §1532018-06-27 do dziś
1004.06.2019 R. PARAGRAFY ZMIENIONE: §25., § 36. UST. 7, § 36. UST. 12, §36. UST. 13, §39. UST. 2, § 49. UST. 1, § 156.; PARAGRAFY DODANE: § 47. UST. 1 PKT 26; PARAGRAFY USUNIĘTE: § 42. UST. 2, 3, 4.2019-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCIESIELSKA2014-12-15 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2014-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-12-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-12-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-15 do dziś
21. NazwiskoBRAKONIECKI2008-11-24 do dziś
2. ImionaTADEUSZ RYSZARD2008-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-11-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-11-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-11-24 do dziś
31. NazwiskoBYSTREK2007-07-25 do dziś
2. ImionaKONRAD ANDRZEJ2007-07-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-07-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-07-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-07-25 do dziś
41. NazwiskoCIESIELSKA2005-10-26 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2005-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-10-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-26 do dziś
51. NazwiskoKRZYŻEWSKA2005-10-26 do dziś
2. ImionaJOLANTA2005-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-10-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-26 do dziś
61. NazwiskoGADOMSKI2004-03-31 do dziś
2. ImionaLECH2004-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-03-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-03-31 do dziś
71. NazwiskoSZCZEPKOWSKI2003-10-01 do dziś
2. ImionaHONORAT FRANCISZEK2003-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-10-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-01 do dziś
81. NazwiskoRZEPCZYŃSKA2003-10-01 do dziś
2. ImionaRÓŻA WIESŁAWA2003-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-01 do dziś
91. NazwiskoBIERNACKI2003-10-01 do dziś
2. ImionaWITOLD2003-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLACIŃSKA2017-12-13 do dziś
2. ImionaMARIA KRYSTYNA2017-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJELIŃSKI2017-07-17 do dziś
2. ImionaADAM2017-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUROWSKI2014-07-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2014-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORUCKI2017-07-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-17 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZOSTEK2017-07-17 do dziś
2. ImionaJACEK2017-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-17 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACZKOWSKI2014-07-14 do dziś
2. ImionaMARIAN2014-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-14 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZECZ2014-07-14 do dziś
2. ImionaHELENA TERESA2014-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-14 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILKOWSKI2014-07-14 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2014-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-14 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIECZNIKOWSKI2014-07-14 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2014-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-14 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKA2014-07-14 do dziś
2. ImionaHELENA2014-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-14 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaPONIATOWSKI2014-07-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-10-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-10-05 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 16.04.20042004-05-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ——data złożenia 27.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-09-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 04.04.20052005-04-07 do dziś
4data złożenia 26.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-17 do dziś
5data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-25 do dziś
6data złożenia 03.07.2008 okres 01.01-31.12.2007 R.2008-09-03 do dziś
7data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-10 do dziś
8data złożenia 10.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-06 do dziś
9data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
10data złożenia 25.09.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-10-04 do dziś
11data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-08 do dziś
12data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
13data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
14data złożenia 27.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
15data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
16data złożenia 04.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
17data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
18data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
20data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-06 do dziś
2okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.20032004-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-17 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-25 do dziś
301.01-31.12.2007 R.2008-09-03 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-10-04 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
13okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-06-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-17 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-25 do dziś
301.01-31.12.2007 R.2008-09-03 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-10-04 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów