SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ESTAKADA”

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000173395
Numer REGON: 190286813
Numer NIP: 9580949546
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-06-13
Sygnatura akt[RDF/497191/23/598]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP1902868132003-09-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ESTAKADA”2003-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 9322003-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2003-09-30 do dziś
2. Adresulica GEN. ORLICZ DRESZERA nr domu 28 kod pocztowy 81-261 poczta GDYNIA 2003-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu109.06.1995 R. -REJESTRACJA STATUTU 16.06.2003 R. -ZATWIERDZONY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE JEDNOLITY TEKST NOWEGO STATUTU2003-09-30 do dziś
228.11.2007 R.: PAR. 3 -ZMIENIONY, PAR. 6 UST. 1 -DODANO PKT: 8, 9, 10, 11, UST.: 2, 3, PAR. 17 UST. 1 -ZMIENIONY, PAR. 17 -DODANO UST.: 3, 4, 5, 6, PAR. 24 UST. 5 -ZMIENIONY, PAR. 24 DODANO UST.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, PAR. 25 -ZMIENIONY, PAR. 32 UST. 2, 3 -ZMIENIONY, PAR. 32 DODANO UST. 4.2008-04-29 do dziś
327 MAJA 2010 R. -ZMIENIONY PAR. 402010-06-30 do dziś
428.06.2018 PAR. 1 PKT 5 ZMIENIONY PAR. 4 PKT 3 ZMIENIONY PAR. 5 PKT 1 ZMIENIONY PAR. 7 UST. 1 PKT 1 SKREŚLONY PAR. 7 UST. 1 PKT 3 SKREŚLONY PAR. 7 UST. 2 I 3 SKREŚLONY PAR. 8 PKT 1 I 2 SKREŚLONY PAR. 22 PKT 2 ZMIENIONY PAR. 22 PKT 4 ZMIENIONY PAR. 50 UST. 1 PKT 1 SKREŚLONY PAR. 50 UST.1 PKT 2 ZMIENIONY PAR. 51 PKT 1 ZMIENIONY2018-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2003-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSADYŚ2005-08-22 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2005-08-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-08-22 do dziś
21. NazwiskoNOWAK2005-08-22 do dziś
2. ImionaHANNA KATARZYNA2005-08-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-08-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-08-22 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-22 do dziś
31. NazwiskoSIEMIENIEC2003-09-30 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA ANNA2003-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-09-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-30 do dziś
41. NazwiskoSTRUCZYŃSKA2003-09-30 do dziś
2. ImionaMARIA GERTRUDA2003-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2003-09-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-30 do dziś
54. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-09-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROBAKOWSKI2022-09-13 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPIŃSKA2006-08-10 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2006-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYRC2022-09-13 do dziś
2. ImionaBARBARA2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERDA2020-02-04 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2020-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIMOWSKA2022-09-13 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 Z USŁUGI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ŚWIADCZONE NA ZLECENIE2008-04-29 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-09-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 17.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-31 do dziś
2data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-10 do dziś
3data złożenia 28.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-05 do dziś
4data złożenia 30.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-16 do dziś
5data złożenia 16.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-05 do dziś
6data złożenia 17.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
7data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 -31.11.20102011-07-20 do dziś
8data złożenia 12.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-03 do dziś
9data złożenia 05.06.2013 okres 01.01.2012 DO 31.12.20122013-08-01 do dziś
10data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
11data złożenia 10.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
12data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
13data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-17 do dziś
14data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
15data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
16data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
17data złożenia 18.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
18data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
19data złożenia 13.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-05 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
601.01.2010 -31.11.20102011-07-20 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-03 do dziś
801.01.2012 DO 31.12.20122013-08-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-17 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-20 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-31 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-10 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-09-05 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-16 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-10-05 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
701.01.2010 -31.11.20102011-07-20 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-03 do dziś
901.01.2012 DO 31.12.20122013-08-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów