A.KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000173306
Numer REGON: 631183791
Numer NIP: 7811613881
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-24
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2023-06-14
Sygnatura akt[RDF/498093/23/374]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-09-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP6311837912003-09-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-09-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU nr w rejestrze 120612003-09-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość BATOROWO2003-09-24 do dziś
2. Adresulica SKOŚNA nr domu 16 kod pocztowy 62 -080 poczta TARNOWO PODGÓRNE kraj POLSKA 2003-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W K.N. R.GILERA W WARSZAWIE W DNIU 1998-05-18 REP. A 1737/982003-09-24 do dziś
202.03.2021 R., REPERTORIUM A NR 1643/2021, MAGDALENA ZARĘBA, ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA TADEUSZA SOJKI PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY WOŁOSKIEJ NR 18. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI, POPRZEZ UCHYLENIE W CAŁOŚCI JEJ DOTYCZHCZASOWEGO BRZMIENIA I ZASTĄPIENIA GO NOWYM BRZMIENIEM.2021-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-09-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS GMBH HULLERSER LANDSTRASSE 43, 34574 EINBECK. NIEMCY2003-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30.212 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.021.200, - ZŁ2006-08-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-08-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego3021200,00 PLN2003-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1836164, 96 PLN2003-09-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SAMODZIELNA KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU2003-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODLITOWSKA2019-12-10 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2019-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYTLARZ2019-12-10 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ TOMASZ2019-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-12-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-10 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-09-24 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-09-24 do dziś
54. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-07-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy128 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2021-07-30 do dziś
228 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO2021-07-30 do dziś
328 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK2021-07-30 do dziś
428 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH2021-07-30 do dziś
529 10 A PRODUKCJA SILNIKÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI) ORAZ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH2021-07-30 do dziś
629 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2021-07-30 do dziś
730 91 Z PRODUKCJA MOTOCYKLI2021-07-30 do dziś
845 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-07-30 do dziś
945 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 R. data złożenia 14.01.2004 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 R.2004-03-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OKRES OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 15.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię OKRES OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2005-07-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 22.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-29 do dziś
4data złożenia 26.07.2006 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-08-23 do dziś
5data złożenia 17.07.2007 okres OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
6data złożenia 24.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
7data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-18 do dziś
8data złożenia 07.11.2011 okres OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2011-11-17 do dziś
9data złożenia 07.11.2011 okres OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-11-17 do dziś
10data złożenia 06.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
11data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
12data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
13data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
14data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
15data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
16data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
17data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
18data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
19data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
20data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
21data złożenia 14.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-08-23 do dziś
2OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-18 do dziś
5OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2011-11-17 do dziś
6OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-11-17 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 R.2004-03-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OKRES OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2005-07-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-29 do dziś
4OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-08-23 do dziś
5OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-08-18 do dziś
8OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2011-11-17 do dziś
9OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-11-17 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 R.2004-03-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OKRES OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2005-07-26 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-29 do dziś
4OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-08-23 do dziś
5OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-08-18 do dziś
8OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2011-11-17 do dziś
9OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-11-17 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów