SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZACISZE”

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000173298
Numer REGON: 000994064
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-07-28
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/14926/23/259]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000994064 NIP 76710038162007-05-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZACISZE”2004-07-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PILE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 2452003-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ZŁOTOWSKI gmina LIPKA miejscowość LIPKA2003-09-18 do dziś
2. Adresulica SZKOLNA-OSIEDLE nr domu 5 kod pocztowy 77-420 poczta LIPKA 2003-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.06.1995 R.2003-09-18 do dziś
208.06.2004 R. NOWY TEKST -PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NR 6/2004 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W LIPCE.2004-07-16 do dziś
3NOWY TEKST STATUTU PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NR 9/2007 Z DNIA 28.11.2007 R. WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW.2008-03-12 do dziś
420.05.2016R. - ZMIENIONO: §33 PKT 1 - SKREŚLONO: §33 PKT 32016-09-09 do dziś
503.09.2018R. ZMIANA TREŚCI NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH: §9, §10, §12 UST. 1, §12 UST. 4, §14, §16 UST. 1 PKT 3 I PKT 7, §17, §18, §19, §30 UST. 1, §35 UST. 4, §35 UST. 6, §65 UST. 1, §65 UST. 5, §66, §67 UST. 1, §68 UST. 1 I 2, §69, §70 UST. 2-5, §71, §72 UST. 1, §73 UST. 1, §73 UST. 4, §74, §75, §77, §87, §88 UST. 1 I UST. 2, §89 UST. 1-2, §90, §91 UST. 1, §95, §106, §108, §110, §111, §112, §113, §114, §115, §116, §117, §118, §120, §122, §164 UST 2. §168 UST 2, §171; DODANO NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: §12 UST 7, §28 UST 6, §30 UST.2(1), §50 UST. 2 PKT 4; USUNIĘTO NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: §13, §16 UST. 1 PKT 2; §20, §21, §22, §23, §24, §72 UST 2, §73 UST. 2-3, §78 UST. 2 I UST. 5, §162 UST. 2.2019-06-07 do dziś
622.09.2020R. - UCHWAŁA NR 6/2020 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W LIPCE - ZMIENIONO: §40 PKT 1 ORAZ §49 PKT 1.2020-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2003-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoREDZIMSKA2023-07-28 do dziś
2. ImionaIRENA2023-07-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-07-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZADU2023-07-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-07-28 do dziś
21. NazwiskoRACHWAŁ2003-09-18 do dziś
2. ImionaELŻBIETA BARBARA2003-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2011-09-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEHRENDT2021-12-13 do dziś
2. ImionaMARIA TERESA2021-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEMBENEK2021-12-13 do dziś
2. ImionaURSZULA2021-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZAK2012-08-21 do dziś
2. ImionaJANINA2012-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTOSZKO2017-07-18 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2017-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2008-03-12 do dziś
293 29 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ I REKREACJĄ2008-03-12 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-10-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZAGOSPODAROWANIE, SPRZEDAŻ I WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 23.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
3data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
4data złożenia 19.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-11 do dziś
5data złożenia 10.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-19 do dziś
6data złożenia 15.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-03 do dziś
7data złożenia 21.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-05 do dziś
8data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-01 do dziś
9data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
10data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-30 do dziś
11data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
12data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
13data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
14data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
15data złożenia 08.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-08 do dziś
16data złożenia 08.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-08 do dziś
17data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
18data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
20data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
21data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-11 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-19 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-03 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-05 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-01 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-08 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-08 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-11 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-19 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-03 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-05 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-01 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-30 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-08 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-08 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów