„A.C.E. PRODUKCJA ELEKTRONIKI UŻYTKOWEJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000173262
Numer REGON: 330317780
Numer NIP: 6721102283
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-15
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-11-23
Sygnatura akt[RDF/571573/23/241]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-09-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP3303177802003-09-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.C.E. PRODUKCJA ELEKTRONIKI UŻYTKOWEJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2023-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS W KOSZALINIE nr w rejestrze 15542003-09-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat BIAŁOGARDZKI gmina BIAŁOGARD miejscowość BIAŁOGARD2003-09-15 do dziś
2. Adresulica KSIĘDZA CZESŁAWA BERKI nr domu 6 kod pocztowy 78-200 poczta BIAŁOGARD kraj POLSKA 2003-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114 LISTOPADA 1994 R., NOTARIUSZ BARBARA KUBEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, REP. A 8628/1994; 02.09.2003 R. NOTARIUSZ WALDEMAR DULLEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, REP. A 4537/2003 -ZMIANA PAR. 5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2003-09-15 do dziś
208.10.2008 R. REPERTORIUM „A” NR 5199/2008 BEATA WOŹNIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BIAŁOGARDZIE ZMIANA PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI.2008-11-25 do dziś
313.05.2011 R., REPERTORIUM A NR 2913/2011 MIROSŁAW PRACZ -NOTARIUSZ, UL. 1-GO MAJA 12/2, 75-800 KOSZALIN, ZMIANA PARAGRAFÓW: 6, 9, 12, 13, REPERTORIUM „A” NR 8628/1994 Z 14.11.1994 R.;2011-06-02 do dziś
422.10.2013R., REPERTORIUM A NR 6930/2013, NOTARIUSZ MIROSŁAW PRACZ, UL.1-GO MAJA 12/2, 75-800 KOSZALIN, ZMIANA PARAGRAFU 5;2013-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-09-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADVANCED CONTRACT MANUFACTURING2003-09-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 2500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250000,00 ZŁ2003-09-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-09-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 PLN2003-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1150000,00 PLN2003-09-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2008-11-25 do dziś
227 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-11-26 do dziś
327 20 Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW2013-11-26 do dziś
427 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI2013-11-26 do dziś
527 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2013-11-26 do dziś
626 52 Z PRODUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW2013-11-26 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-11-26 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-11-26 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-11-26 do dziś
1026 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2020-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2006-08-30 do dziś
2data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-30 do dziś
3data złożenia 16.04.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-09 do dziś
4data złożenia 11.06.2008 okres 2007 R.2008-06-13 do dziś
5data złożenia 05.06.2009 okres 2008 R.2009-06-09 do dziś
6data złożenia 26.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
7data złożenia 19.05.2011 okres 2010 R.2011-05-20 do dziś
8data złożenia 23.05.2012 okres 2011 R.2012-05-30 do dziś
9data złożenia 16.07.2013 okres 2012 R.2013-07-19 do dziś
10data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
11data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
12data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
13data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
14data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
15data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
17data złożenia 30.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-30 do dziś
18data złożenia 16.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-16 do dziś
19data złożenia 23.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 R.-31.12.2004 R.2006-08-30 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-30 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-09 do dziś
42007 R.2008-06-13 do dziś
52008 R.2009-06-09 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
72010 R.2011-05-20 do dziś
82011 R.2012-05-30 do dziś
92012 R.2013-07-19 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-30 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 R.-31.12.2004 R.2006-08-30 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-30 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-09 do dziś
42007 R.2008-06-13 do dziś
52008 R.2009-06-09 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
72010 R.2011-05-20 do dziś
82011 R.2012-05-30 do dziś
92012 R.2013-07-19 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR. 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI Z DNIA 10.01.2023 R. , NOTARIUSZ ANNA MATLA-PIETRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA MATLA-PIETRZAK MONIKA NYCZAK-KULIKOWSKA NOTARIUSZE SP.P. UL. CHŁODNA 48 LOK. 89, 00-872 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 140/2023. , 10.01.20232023-05-17 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówPRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE LIKWIDATOROWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE.2023-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoVOELKNER2023-05-17 do dziś
2. ImionaHARTMUT ADOLF FRITZ2023-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR. 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI Z DNIA 10.01.2023 R. , NOTARIUSZ ANNA MATLA-PIETRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA MATLA-PIETRZAK MONIKA NYCZAK-KULIKOWSKA NOTARIUSZE SP.P. UL. CHŁODNA 48 LOK. 89, 00-872 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 140/2023 , 10.01.2023R. , 10.01.20232023-05-17 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów