SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „POMORZANKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000173251
Numer REGON: 000485470
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-14
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[RDF/428537/22/518]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004854702003-10-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „POMORZANKA”2003-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SŁUPSKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA DS. REJESTROWYCH, UPADŁOŚCIOWYCH I UKŁADOWYCH nr w rejestrze ARS 5322003-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CZŁUCHOWSKI gmina CZŁUCHÓW miejscowość CZŁUCHÓW2003-10-14 do dziś
2. Adresulica OS. PIASTOWSKIE nr domu 1 kod pocztowy 77-300 poczta CZŁUCHÓW 2003-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119 STYCZNIA 1966 ROKU; 26 CZERWCA 2003 ROKU UCHWALONO NOWY STATUT;2003-10-14 do dziś
229.06.2006 R. PAR. 10 UST. 3, PAR. 14 UST. 1 PKT 11, 12 I 13, PAR. 14 UST, 4-6, PAR. 18 UST. 1, PAR. 19 UST. 1, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23 UST. 1-3, PAR. 30 UST. 1, PAR. 31 UST. 1, PAR. 35 UST. 2 I UST. 5, PAR. 37, PAR. 39, PAR. 46 UST. 2, PAR. 70, PAR. 80, PAR. 83 UST. 2, PAR. 84, PAR. 85, PAR. 86 UST. 1, PAR. 87, PAR. 88, PAR. 90, PAR. 91, PAR. 93, PAR. 98 UST. 5-7, PAR. 99 UST. 2, PAR. 104, PAR. 105 UST. 3, PAR. 109 UST. 2, PAR. 110, PAR. 113 UST. 1 PKT 18, PAR. 136 UST. 4 I UST. 5, PAR. 139 UST. 3, PAR. 1462006-09-26 do dziś
329.11.2007 R.; PAR 4 UST. 2 PKT 1, PAR. 6 UST. 2, PAR. 7 UST. 3, PAR. 9, PAR. 10 UST. 3, PAR. 11 UST. 6, PAR. 12, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16 PKT 5, PAR. 18 UST. 2 PKT 3, PAR. 19 UST. 2, PAR. 21, PAR. 22 UST. 2-5, PAR. 25, PAR. 27 PKT 1, PAR. 28 UST. 11-12, PAR. 29, PAR. 30, PAR. 31, PAR. 32, PAR. 33, PAR. 33 (1),, PAR. 33 (2), TYTUŁ ROZDZ.4.2, PAR. 34, PAR. 35, PAR. 39, PAR. 40, PAR. 41, PAR. 43, SKREŚLONO TYLUŁ ROZDZ.4.3 I PAR. 44-46, PAR. 47 UST. 3, PAR. 48, PAR. 50, PAR. 51, PAR. 53 UST. 1, PAR. 53 UST. 7, PAR. 55, PAR. 57 UST. 2, 4 I 5, PAR. 58, PAR. 59, PAR. 59 (1), TYTUŁ ROZDZ. 6.1, PAR. 62, PAR. 63 UST. 1, PAR. 64, PAR. 64 (1), PAR. 65 UST. 1 I 2, PAR. 66, TYTUŁ ROZDZ.6.2, PAR. 67-69, OZNACZENIE I TYTUŁ ROZDZ.6.3, PAR. 70-73, OZNACZENIE I TYTUŁ I ROZDZ.6.4, PAR. 74-76, PAR. 76 (1), PAR. 76 (2), PAR. 77, PAR. 79, PAR. 81, PAR. 82, PAR. 83, OZNACZENIE I TYTUŁ ROZDZ. 7.2, PAR. 84, OZNACZENIE I TYTUŁ ROZDZ.7.3., PAR. 86, PAR. 89, PAR. 90, PAR. 91, OZNACZENIE I TYTUŁ ROZDZ. 7.4., PAR. 92, PAR. 94 UST. 1, PAR. 96, PAR. 97 UST. 1 I 2, PAR. 97 (1), TYTUŁ ROZDZ.8.1, PAR. 98, PAR. 99, PAR. 100, PAR. 100 PKT 12 I 14, PAR. 101, PAR. 102., PAR. 102 (1), PAR. 103, PAR. 104, PAR. 105, PAR. 106., PAR. 107, PAR. 108, PAR. 109, PAR. 110, PAR. 111, PAR. 112, PAR. 113 UST. 1 PKT 10-11 I 13-14 I 18, PAR. 113 UST. 2, I 3, PAR. 114 UST. 2, PAR. 116 UST. 4, PAR. 118, PAR. 119 UST. 3, PAR. 120 UST. 2, PKT 1, 5-6, PAR. 120 UST. 3, PAR. 125 UST. 7, OZNACZENIE I TYTUŁ ROZDZ.8.4., PAR. 127 I PAR. 128, PAR. 130, PAR. 132 UST. 3, PAR. 133, PAR. 135 UST. 1 I 4, PAR. 136-144, PAR. 144 (1), PAR. 144 (2), PAR. 144 (3), PAR. 144 (4), PAR. 145, UST. 1 I 2, PAR. 146-147.2008-01-28 do dziś
423.06.2018 R. PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI STATUTU.2018-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPODPIS PREZESA W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM POD PIECZĘCIĄ SPÓŁDZIELNI.2003-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSKÓRA2021-01-12 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PRZEMYSŁAW2021-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUGIER2017-08-28 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2017-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĘCZYŃSKI2017-08-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAROSŁAW2017-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZASZKIEWICZ2014-09-08 do dziś
2. ImionaJAN MIKOŁAJ2014-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULBACZEWSKA2017-08-28 do dziś
2. ImionaIRENA GRAŻYNA2017-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-28 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBICA2017-08-28 do dziś
2. ImionaJANINA ANNA2017-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-28 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASINIEWSKA2017-08-28 do dziś
2. ImionaALINA MARIA2017-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-28 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROBINSKA2017-08-28 do dziś
2. ImionaIRENA ELŻBIETA2017-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-28 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTNIK2017-08-28 do dziś
2. ImionaIRENA ELŻBIETA2017-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-28 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2017-08-28 do dziś
2. ImionaHALINA2017-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-28 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSAKIEWICZ2014-09-08 do dziś
2. ImionaZENON2014-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-08 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABŁOCKI2014-09-08 do dziś
2. ImionaJAN2014-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-08 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMARSKA2014-09-08 do dziś
2. ImionaANNA WIESŁAWA2014-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-09-02 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-30 do dziś
3data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-26 do dziś
4data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
5data złożenia 17.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-02 do dziś
6data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-05 do dziś
7data złożenia 04.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-02 do dziś
8data złożenia 25.07.2011 okres 01.01.2010R. -31.12.2010R.2011-08-08 do dziś
9data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
10data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
11data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-30 do dziś
12data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
13data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
14data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
15data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
16data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
18data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
19data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 -31.12.20072008-09-02 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-26 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-02 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-05 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-02 do dziś
601.01.2010R. -31.12.2010R.2011-08-08 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-30 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-26 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-02 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-05 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-09-02 do dziś
701.01.2010R. -31.12.2010R.2011-08-08 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów