VIDELINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000173233
Numer REGON: 015559276
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-15
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-04-14
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/17751/23/228]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-09-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015559276 NIP 52132678472010-08-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaVIDELINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 626292003-09-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-09-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PL. INWALIDÓW nr domu 10 kod pocztowy 01-552 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.10.2000 R., NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 4136/2000 29.07.2003 R., NOTARIUSZ -DARIUSZ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A 4385/2003 UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO JEDNOLITEGO TEKSTU.2003-09-15 do dziś
220.02.2018R., REP. A NR 165/2018, NOTARIUSZ SABINA KORONA - RUDZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 2, § 7 I § 82018-04-20 do dziś
330.11.2022 R., REP. A NR 74590/2022, NOTARIUSZ AGNIESZKA STEFANSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 7, § 9 I § 112023-04-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-09-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWCZUK2003-09-15 do dziś
2. ImionaANNA EWA2003-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2007-08-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-09-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANISZEWSKI2003-09-15 do dziś
2. ImionaARTUR ROBERT2003-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2007-08-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-09-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2003-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANISZEWSKI2003-09-15 do dziś
2. ImionaARTUR ROBERT2003-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-09-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-04-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-04-20 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2018-04-20 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2018-04-20 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-04-20 do dziś
558 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2018-04-20 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-04-20 do dziś
777 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2018-04-20 do dziś
859 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2023-04-14 do dziś
959 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2023-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20032004-09-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-07-11 do dziś
3data złożenia 31.10.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-11-07 do dziś
4data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-20 do dziś
5data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-11 do dziś
6data złożenia 17.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-01 do dziś
7data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-20 do dziś
8data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-03 do dziś
9data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
10data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-19 do dziś
11data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
12data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
13data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-23 do dziś
14data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
15data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
16data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
17data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
18data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-11-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-11 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-01 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-10-03 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-09-19 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-23 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-07-11 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-11-07 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-09-20 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-11 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-09-01 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-20 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-10-03 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-09-19 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-23 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów