SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000173137
Numer REGON: 000483702
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-10-27
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/19460/22/984]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000483702 NIP 76400009522007-06-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA2003-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PILE nr w rejestrze 1362003-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina WYRZYSK miejscowość WYRZYSK2003-10-02 do dziś
2. Adresulica POMORSKA nr domu 16 kod pocztowy 89-300 poczta WYRZYSK 2003-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT UCHWALONY 07.06.1965 R. STATUT UCHWALONY 16.05.2003 R.2003-10-02 do dziś
219.05.2006 R. -ZMIENIONO: § 14 UST. 1 PKT 4, 5, 7, 9, 10, 11, 16, § 14 UST 3, § 18 UST. 1, § 19, § 21 UST. 3, § 25 UST. 1, § 36 UST. 1, § 67 UST. 1, § 68 UST. 1, § 72 UST. 4, 5, § 79, § 101 UST. 5, § 126, § 128, § 130, § 134, § 136, § 137, § 139, § 144, § 147, § 149, § 156 UST. 4, -DODANO: § 13 UST. 4, § 14 UST. 1 PKT 15 PPKT D, § 14 UST. 1 PKT 19, § 14 UST4, 5, 6, § 21 UST. 4, 5, § 25 UST. 4, § 27 UST. 10, 11, 12, § 36 UST. 5, 6, § 41 UST. 1 PKT 38, -USUNIĘTO: § 68 UST. 2, § 72 UST. 2, § 73 UST. 1 PKT 1, § 74, § 77, § 86 UST. 2, § 117, § 127, § 135, § 138, § 140, § 155.2006-07-26 do dziś
327.11.2007 R. -ZMIENIONO § §: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 64, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 84, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156; -ZMIENIONO NUMERY § §: 38, 42, 50, 51, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 70, 72, 78, 79, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 101, 104, 105, 115, 116, 120, 139, 141, 146, 147; -DODANO § §: 157, 158, 159, 160, 161, 162; -ZMIENIONO TYTUŁ ROZDZIAŁU 2.0 I 8.0 ORAZ TYTUŁ PODROZDZIAŁU 2.1, 4.1 I 4.4; -SKREŚLONO PODROZDZIAŁ 4.5.2008-03-17 do dziś
413.06.2014 R. - ZMIENIONO: § 33, - SKREŚLONO: W § 106 UST. 1, 4 I 5, § 107 STATUTU.2014-11-25 do dziś
517.06.2016R. ZMIENIONOI PARAGRAFY STATUTU: 4; 25 UST. 1; 31 UST. 1 PKT 16); 56 UST. 1 PKT 6); 56 UST. 1 PKT 14); 56 UST. 1 PKT 22); 103 UST. 4; 103 UST. 6; 129; 160 UST. 1, DODANO W PARAGRAFIE 50 UST. 3; W 56 UST. 1 DODANO PKT 23); W 103 DODANO UST. 4A;2016-11-10 do dziś
622.06.2018R.; ZMIENIONO: §1 UST. 2; §2 UST. 1; §3; §4 UST. 1; §5 UST. 1 PKT 3, PKT 6, PKT 7, PKT 9; §8 UST. 1; §9; §10; §11; §12 UST. 3; §13 UST. 4; §14 UST. 1 PKT 5; §15 UST. 1 PKT 13; §16; §17; §25; §26; §27; §28; §29 UST. 4; §29 UST. 7; §30UST. 2, 5, 6, 7; §33 UST. 2; §34 UST. 5; §41 UST. 3; §42 UST. 2; §42 UST. 7; §50 UST. 1; § 50 UST. 1 PKT 9, 10, 18, 22, 32;§52 UST. 4; §55 UST. 2; §56 UST. 1 PKT 1, 11, 17, 19, 20; §62 UST. 1, 2, 3, 4; §64 UST. 3; §67 UST. 1 PKT 3; §68 UST. 1, 5; §69 UST. 1 PKT 1; §71 UST. 1, 2, 3; §73; §75; §76; §77; §78 UST. 6; §82 UST. 1; §83 UST. 2, 3; §84, §85 UST. 1; §87 UST. 2; §88 UST. 3; §89 UST. 1; §89 UST. 1 PKT 1; §89 UST. 2; §90 UST. 2; §91 UST. 1, 2; §92 UST. 1, 2; §94 UST. 1; §96 UST. 1; §98 UST. 1 I 2; §101 UST. 1; §102 UST. 1 PKT 2, UST. 2, UST. 3; §103 UST. 5; §104 UST. 3, 4; §105 UST. 3, 4, 5; §106 UST. 1, 2, 4; §108 UST. 1, 2; §109 UST. 3; §110; §112; §113; §114; §116 UST. 1, 2, 3; §117 UST. 1; §119 UST. 1; §122; §123 UST. 1, 2, 3; §124; §126; §129; §130 UST. 2; §138; §140 UST. 1 PKT 1; §141; §143, §145; §151 UST. 1, §155; §161; DODANO: §5 UST. 1 PKT 10; §8 UST. 3, §15 PKT 16, 17; §15 UST. 2; §35 UST. 7, 8; §69 UST. 2, 3; §77(1); §82 UST. 2; §86(1); §89 UST. 1 PKT 6; §89 UST. 3; §96 UST. 4,5; §101 UST. 6, 7, 8; §102 UST. 4,5; §103 UST. 8; §108 UST. 3; §122(1); §130 UST. 3,4; §145(1); §156 UST. 4; SKREŚLONO: §7; §12 UST. 1,2; §13 UST. 1, 2, 3; §15 UST. 1 PKT 2; §18; §19; §20; § 21; §22; §23; §24; §38 UST. 1 PKT 4; §53 UST. 1; §62 UST. 5, 6, 7, 8; §63; §70 UST. 4; §71 UST. 4; §74 UST. 1; §79 UST. 5; §98 UST. 3, 4, 5; §117 UST. 2, 3; §120 UST. 2; §125 UST. 2; §127; §162 UST. 4; ZMIENIONO TYTUŁY PODROZDZIAŁÓW 6.2, 8.4, 9.3, 9.42018-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2003-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWALCZAK-PIKULIK2021-06-29 do dziś
2. ImionaKAROLINA2021-06-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2021-06-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-29 do dziś
21. NazwiskoPRZYKUCKI2006-07-26 do dziś
2. ImionaROMAN FRANCISZEK2006-07-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-07-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-07-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-07-26 do dziś
31. NazwiskoJASIK2003-10-02 do dziś
2. ImionaJÓZEF2003-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-10-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMYT2022-10-27 do dziś
2. ImionaDANIEL STANISŁAW2022-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUSZEWSKA2022-10-27 do dziś
2. ImionaTERESA2022-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2022-10-27 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2022-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWACHOWIACZ2022-10-27 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JÓZEF2022-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAZDERSKA2022-10-27 do dziś
2. ImionaILONA SYLWIA2022-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-27 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCIEK2022-10-27 do dziś
2. ImionaSTEFAN2022-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-27 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaJENDRZEJEWSKA2022-10-27 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA JÓZEFA2022-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-27 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUBICH2022-10-27 do dziś
2. ImionaJERZY WOJCIECH2022-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-27 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMKO PANKANIN2022-10-27 do dziś
2. ImionaBARBARA2022-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2016-04-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-04-20 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-04-20 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI I DZIERŻAWIONYMI2016-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 24.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 19.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-31 do dziś
3data złożenia 29.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-08 do dziś
4data złożenia 28.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-18 do dziś
5data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
6data złożenia 16.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-13 do dziś
7data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
8data złożenia 24.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
9data złożenia 30.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
10data złożenia 29.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-02 do dziś
11data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
12data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
13data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
14data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
15data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
16data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
18data złożenia 16.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
19data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-08 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-18 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-13 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-31 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-08 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-18 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-13 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-02 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów