„BONETTE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000172936
Numer REGON: 634487764
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-04-07
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/2750/22/462]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-09-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONETTE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat KOLBUSZOWSKI gmina KOLBUSZOWA miejscowość KOLBUSZOWA2008-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KOLBUSZOWA ulica PARTYZANTÓW nr domu 2 kod pocztowy 36-100 poczta KOLBUSZOWA kraj POLSKA 2008-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 14 MAJA 2003 R. PRZED NOTARIUSZEM MACIEJEM CELICHOWSKIM W K. N. PRZY UL. SZKOLNEJ 5/16 W POZNANIU, REPERTORIUM A NR 4934/2003.2003-09-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 9.10.2008 R., REP. A NR 19.137/2008, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA CELICHOWSKIEGO KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. SZKOLNA 5/16. ZMIENIONO: § 1, TYTUŁ PRZED § 2, OZNACZENIE § 8 NA § 5, DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ OZNACZONO JAKO UST. I ORAZ DODANO UST. II, ZMIENIONO OZNACZENIE §§ 17, 18, 19 NADAJĄC IM OZNACZENIE §§ 23, 24, 25. UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ §§ 2 -7, 9 -16 WG DOTYCHCZASOWEJ NUMERACJI I WPROWADZONO (Z ZASTRZEŻENIEM POWYŻSZEJ ZMIANY OZNACZENIA NUMERACJI) NOWE BRZMIENIE §§ 2 -4, 6 -22. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2008-10-31 do dziś
3AKT NOTARIALNY REP. A NR 211/2010 Z DNIA 08.01.2010 R., M.CELICHOWSKI KANCELARIA D.CELICHOWSKA, M.CELICHOWSKI, W.MAJCHRZAK POZNAŃ ZMIANA UST. 1 PAR. 122010-02-16 do dziś
417.02.2011 R. REP. A. NR 1650/2011 KANCELARIA, M.CELICHOWSKI, D.CELICHOWSKA, W.MAJCHRZAK, POZNAŃ, UL. WOJSKA POLSKIEGO 17; § 12 UST. 12011-07-29 do dziś
5REP. A 4706/2020 Z DNIA 26.10.2020 KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU NOTARIUSZ E. KAMIŃSKA-ZMIANA PAR. 32021-01-29 do dziś
6REP.A 471/2022 Z DNIA 03.02.2022 KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU NOTARIUSZ K.TOMASZEWSKA-STACHECKA I E.KAMIŃSKA - ZMIANA PAR.32022-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ITM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6322395072003-09-16 do dziś
4. Numer KRS0000052836 2003-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.000 ZŁ2008-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHOŃSKI2008-10-31 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ FRANCISZEK2008-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały571 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 285.500 ZŁ2008-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego317500,00 ZŁ2008-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEJ OSOBY.2003-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHOŃSKI2008-10-31 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ FRANCISZEK2008-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAŚLANY2010-02-16 do dziś
2. ImionaJOANNA KATARZYNA2010-02-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-02-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2010-02-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2008-10-31 do dziś
292 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2008-10-31 do dziś
310 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2008-10-31 do dziś
410 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-10-31 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-10-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 1 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA2020-10-08 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-10-08 do dziś
379 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2022-04-07 do dziś
490 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2022-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 14.05.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 09.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 14.05.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 03.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-10-17 do dziś
3data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
4data złożenia 23.11.2007 okres 1.01.2006 -31.12.20062007-11-29 do dziś
5data złożenia 25.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-05 do dziś
6data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-16 do dziś
7data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-13 do dziś
8data złożenia 03.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
9data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-24 do dziś
10data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
11data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
12data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-28 do dziś
13data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
14data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
15data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
16data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
17data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 -31.12.20092010-07-13 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-28 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-11-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-05 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-16 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-13 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-24 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 14.05.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-15 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
31.01.2006 -31.12.20062007-11-29 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-05 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-09-16 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-13 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-10-24 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów