CTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000172655
Numer REGON: 932271795
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-03-28
Sygnatura akt[RDF/373544/22/68]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-09-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP9322717952003-09-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 99132003-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KĄTY WROCŁAWSKIE miejscowość STRZEGANOWICE2003-09-11 do dziś
2. Adresnr domu 1 kod pocztowy 55-080 poczta KĄTY WROCŁAWSKIE kraj POLSKA 2003-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.10.2000 R. PRZED NOTARIUSZEM EWĄ CICHOWICZ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 6-8, REPERTORIUM A NUMER 8092/2000.2003-09-11 do dziś
212.01.2006 R. REPERTORIUM A NR 457/2006 W KANCELARII NOTARIALNEJ JANINY JARZĄBEK WE WROCŁAWIU UL. TĘCZOWA 11, ZMIENIONO: § 2 UST. 4, § 6 UST. 1, § 7, § 8 UST. 6, § 13 PKT 5, § 14 UST. 1, § 14 UST. 2, § 16 UST. 1 I UST. 2, § 19 UST. 1, § 21; 28.02.2006 R. REPERTORIUM A NR 1079/2006 W KANCELARII NOTARIALNEJ JANINY JARZĘBEK WE WROCŁAWIU UL. TĘCZOWA 11, ZMIENIONO: § 5, § 8 UST. 1, § 9 UST. 3, § 10 UST. 2, UST. 4, § 14 UST. 1, § 16 UST. 1, UST. 5. DOTYCHCZASOWE UST. 2, 3, 4, 5, 6 I 7 § 16 OTRZYMUJĄ OZNACZENIE KOLEJNO 5, 6, 7, 8, 9 I 10 § 162006-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2006-11-22 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JAN2006-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 ZŁ(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-10-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, -GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY -PREZES ZARZĄDU Z WICEPREZESEM LUB Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM ŁĄCZNIE.2006-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2006-03-17 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JAN2006-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-03-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZAFRAŃSKA2006-03-17 do dziś
2. ImionaURSZULA EWA2006-03-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-03-17 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2006-03-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 61 Z HANDEL MASZYNAMI ROLNICZYMI2010-09-21 do dziś
246 21 Z HANDEL PRODUKTAMI ROLNYMI NIEPRZETWORZONYMI2010-09-21 do dziś
349 41 Z TRANSPORT ARTYKUŁÓW ROLNYCH2010-09-21 do dziś
401 61 Z USŁUGI ROLNICZE2010-09-21 do dziś
501 61 Z NAPRAWA I REMONTY MASZYN ROLNICZYCH2010-09-21 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA BUDYNKÓW I BUDOWLI DO PRODUKCJI ROLNEJ2010-09-21 do dziś
701 61 Z WYNAJEM DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA ROLNEGO2010-09-21 do dziś
896 09 Z EXPORT I IMPORT W ZAKRESIE DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI2010-09-21 do dziś
901 11 Z UPRAWA ZBÓŻ I POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-09-21 do dziś
1046 75 Z HANDEL ŚRODKAMI DO PRODUKCJI ROLNEJ2020-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.12.2007 okres 2003 -20062008-02-06 do dziś
2data złożenia 21.08.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-10-09 do dziś
3data złożenia 17.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-27 do dziś
4data złożenia 17.06.2010 okres 2009 ROK2010-09-22 do dziś
5data złożenia 09.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-18 do dziś
6data złożenia 11.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-16 do dziś
7data złożenia 05.03.2013 okres ZA ROK 20122013-03-11 do dziś
8data złożenia 11.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-18 do dziś
9data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
10data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
11data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
12data złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-19 do dziś
13data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
14data złożenia 14.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-14 do dziś
15data złożenia 06.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
16data złożenia 28.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12003 -20062008-02-06 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-10-09 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-27 do dziś
42009 ROK2010-09-22 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-18 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-16 do dziś
7ZA ROK 20122013-03-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-19 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12003 -20062008-02-06 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-10-09 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-27 do dziś
42009 ROK2010-09-22 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-18 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-16 do dziś
7ZA ROK 20122013-03-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-19 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów