SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JASNODWORSKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000172558
Numer REGON: 001285080
Numer NIP: 5250012337
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-10-04
Sygnatura akt[RDF/435579/22/212]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012850802003-09-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JASNODWORSKA”2003-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 19062003-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-09-10 do dziś
2. Adresulica JASNODWORSKA nr domu 5 kod pocztowy 01-745 poczta WARSZAWA 2003-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.06.1995 R. ZMIENIONY UCHWAŁĄ W.Z.C. W DNIU 17.06.2003 R. ZMIANA TREŚCI PAR. OD PAR. 1 DO PAR. 65. ORAZ PAR. 66, PAR. 72, PAR. 73, PAR. 74, PAR. 77, PAR. 80, PAR. 83, PAR. 85, PAR. 88, PAR. 89, PAR. 90, PAR. 91, PAR. 92, PAR. 93, PAR. 97, PAR. 982003-09-10 do dziś
229.X.2007 R., TYTUŁ ROZDZIAŁU I -ZMIANA §3 PKT 2- ZMIANA §4 UST. 5- ZMIANA §4 UST. 6DODANY TYTUŁ ROZDZIAŁU II -UZUPEŁNIENIE §5 UST. 2-3- ZMIANA §9 -ZMIANA §19 UST. 7, 8DODANE §11 UST. 1 PKT 1- UZUPEŁNIENIE §21 PKT 7- ZMIANA §23 UST. 2- ZMIANA §24 -SKREŚLONY §25 UST. 1- ZMIANA §29 -ZMIANA §32 UST. 1- ZMIANA §34 UST. 1- ZMIANA §34 UST. 2ZMIANA §34 UST. 3- ZMIANA §34 UST. 5- ZMIANA §35 -ZMIANA §36 UST. 1- UZUPEŁNIENIE §36 UST. 2- ZMIANA §37 UST. 10- SKREŚLONY §39 UST. 1- SKREŚLONY §40 UST. 1 PKT 1 I 2 -ZMIANA §40 UST. 3 -ZMIANA NUMERACJI §43- ZMIANA §45 UST. 1- ZMIANA §46- SKREŚLONY §48 UST. 1 PKT 1- ZMIANA §54 UST. 1- ZMIANA §55 UST. 2 §55 UST. 3- SKREŚLONY §56 UST. 10SKREŚLONY §56 UST. 12- ZMIANA §56 UST. 18ZMIANA §66 UST. 1- ZMIANA §66 UST. 1 PKT 14SKREŚLONY §75 UST. 1 PKT 12, 13, 14, 15 -SKREŚLA SIĘ §78 -SKREŚLONY §84 -SKREŚLONY §86 UZUPEŁNIONY §87 -ZMIANA §88 -ZMIANA §96 ZMIANA2008-02-18 do dziś
3UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NR 3/2011 Z DNIA 09-03-2011 R., UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU I NADANO MU NOWE BRZMIENIE.2011-05-31 do dziś
415.10.2018, PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU2019-01-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2003-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2011-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZYMAŃSKI2013-09-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2013-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU2013-09-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-23 do dziś
21. NazwiskoBOROWSKA2013-09-23 do dziś
2. ImionaBARBARA2013-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - PREZES2013-09-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-23 do dziś
31. NazwiskoWIELOWIEJSKI2003-09-10 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ALEKSANDER2003-09-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU -Z-CA PREZESA ZARZĄDU2003-09-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIERSIAK2021-02-04 do dziś
2. ImionaDAMIAN2021-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERSZEWSKA2021-02-04 do dziś
2. ImionaURSZULA ZOFIA2021-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFYK2021-02-04 do dziś
2. ImionaHANNA2021-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOT2021-02-04 do dziś
2. ImionaJERZY2021-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSOKIŃSKA2019-01-09 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2019-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-09 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABIŃSKI2014-08-06 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2014-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-05-31 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-05-31 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-05-31 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-05-31 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 28.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2005-01-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 data złożenia 21.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20042005-08-04 do dziś
3data złożenia 03.09.2007 okres 2006 ROK2007-11-13 do dziś
4data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-12 do dziś
5data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
6data złożenia 27.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-12 do dziś
7data złożenia 16.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-19 do dziś
8data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-08 do dziś
9data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
10data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
11data złożenia 25.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-30 do dziś
12data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
13data złożenia 04.01.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-02 do dziś
14data złożenia 31.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-31 do dziś
15data złożenia 29.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-29 do dziś
16data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-14 do dziś
17data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
18data złożenia 04.10.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 ROK2007-11-13 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-12 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-08-12 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-10-19 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-10-08 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-30 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-02 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-31 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-14 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2005-01-04 do dziś
22006 ROK2007-11-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-12 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-12 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-19 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-08 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-30 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów