SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MŁODY ENERGETYK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000172502
Numer REGON: 000991189
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-12-01
Sygnatura akt[RDF/459980/22/668]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP0009911892003-09-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MŁODY ENERGETYK”2003-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze ARS 5212003-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-09-09 do dziś
2. Adresulica NOŻOWNICZA nr domu 48 kod pocztowy 50-147 poczta WROCŁAW 2003-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.09.1982 R., 27.06.203 R. § 3 UST. 2, 6; § 4 UST 1, 2, 3, 4, 5, 6; § 5 UST 3, 5, 6; § 6 UST 1, § 7 UST 1, 2, 3, 4, 5, 6; § 7A UST 1, 2, 3; § 7B UST 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; § 8 PKT 11, 12; § 11 UST 6, 11, 12, 13, 16, 17, 18; § 13 UST 2, 3; § 13A UST 1, 2, 3; § 14; § 15 UST 1, 2, 3, 4; § 16 UST 1, 2; § 17 UST 6, 7; § 18 UST 1, 2, 3, 4, 5, 6; § 19 UST 1, 2; § 20 UST 1, 2; § 21 UST 1, 2; § 22 UST 1, 3, 4; § 24 UST 1, 3; § 25; § 26 UST 1, 4, 5, 7, 8; § 28 UST 1, 6, 7, 8; § 29 UST 1, 2; § 30 UST 4; § 31 PKT 4; § 39, § 40 UST 1, 2, 3, 5; § 41 UST 1, 2, 3; § 42 UST 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; § 43 UST 1, 2, 3, 4; § 47 UST 1, 2, 3, 4; § 47 PKT 5; § 48 PKT 3, 4; § 49 PKT 1, 2, 3, 4, 5; § 50 PKT 1, 3, 4, 5; § 50A; § 57 PKT 5; § 74 UST 22003-09-09 do dziś
228.11.2007 R. ZMIENIONO § 3 DO § 75 I DODANO § 76 DO § 1952008-07-17 do dziś
305.06.2012 R., ZMIENIONO § 40 UST. 3.2012-07-12 do dziś
4DNIA 14.06.2018R. ZMIENIONO: §3, §5 UST.2, §10, §11, §13, §14, §15, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §24, §25, §26, §38, §73, §74, §75, §76, §77, §78, §79, §80, §81, §83, §84, §85, §86, §87, §95, §96, §97, §98, §99, §100, §101, §102, §105, §110, §111, §113, §118, §119, §121, §122, §125, §126, §127, §128, §133, §134, §135, §136, §138, §144, §145, §146, §147, §148, §149, §150, §151, §157, §158, §159, §160, §172.2018-12-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2003-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPRAWNIONA (PEŁNOMOCNIK).2003-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMAREK2018-12-04 do dziś
2. ImionaMARIAN2018-12-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-12-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-04 do dziś
21. NazwiskoCHMIEL2013-07-01 do dziś
2. ImionaDARIUSZ FELIKS2013-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-01 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCA2003-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGACZ2018-12-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2018-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAŚNIEWSKI2015-11-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PAWEŁ2015-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEDOROWICZ2015-11-04 do dziś
2. ImionaDANUTA MARIA2015-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZYMAŃSKI2018-12-04 do dziś
2. ImionaJERZY WALDEMAR2018-12-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-12-04 do dziś
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2003-09-09 do dziś
245 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2003-09-09 do dziś
345 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-09-09 do dziś
445 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2003-09-09 do dziś
545 25 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH2003-09-09 do dziś
645 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2003-09-09 do dziś
745 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2003-09-09 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-12-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 02.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-06-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 15.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-03-18 do dziś
3data złożenia 04.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-11-16 do dziś
4data złożenia 28.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-09 do dziś
5data złożenia 22.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-13 do dziś
6data złożenia 27.10.2009 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2009-11-19 do dziś
7data złożenia 27.10.2009 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2009-11-19 do dziś
8data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
9data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
10data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
11data złożenia 05.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-01 do dziś
12data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
13data złożenia 14.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
14data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
15data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
16data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
17data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
18data złożenia 28.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-28 do dziś
19data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
20data złożenia 01.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-11-16 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-09 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-13 do dziś
401.01.2006 -31.12.2006 R.2009-11-19 do dziś
501.01.2007 -31.12.2007 R.2009-11-19 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
801.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-06-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-03-18 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-11-16 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-09 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-13 do dziś
601.01.2006 -31.12.2006 R.2009-11-19 do dziś
701.01.2007 -31.12.2007 R.2009-11-19 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
1001.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-01 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów