SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „WSPÓLNY DOM”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000172422
Numer REGON: 001083560
Numer NIP: 8121017676
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-29
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-09-13
Sygnatura akt[RDF/420333/22/234]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001083560 NIP 81210176762009-09-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „WSPÓLNY DOM”2003-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W RADOMIU SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS NR 4952003-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOMSKI gmina PIONKI miejscowość PIONKI2003-09-29 do dziś
2. Adresmiejscowość PIONKI ulica UL. ADAMA MICKIEWICZA nr domu 4 kod pocztowy 26-670 poczta PIONKI kraj POLSKA 2018-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.06.1995 R.2003-09-29 do dziś
229.11.2003 R. -UCHWALONO TREŚĆ DOTYCHCZASOWEGO STATUTU UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI2004-02-05 do dziś
329.06.2006 R. ZMIANA CAŁOŚCI STATUTU SPÓŁDZIELNI UCHWALONEGO NA WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 29.11.2003 R.-UCHWAŁA NR 10 WALNEGO ZGROMADZRENIA Z DNIA 29.06.2006 R.2006-09-15 do dziś
429.11.2007 R. ZMIANA CAŁOŚCI STATUTU.2008-01-31 do dziś
522.06.2017 R.. ZMIANA PAR. 4 STATUTU SPÓŁDZIELNI UCHWALONEGO NA WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 29.11.2007 R., UCHWAŁA NR 8 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 22.06.2017 R.2018-01-29 do dziś
628.06.2018 R. ZMIANA STATUTU SPÓŁDZIELNI UCHWALONEGO NA WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 22.06.2017 R. UCHWALA NR 8 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 28.06.2018 ROKU.2018-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU)2003-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWINIARSKI2005-07-15 do dziś
2. ImionaMAREK JERZY2005-07-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-07-15 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-07-15 do dziś
21. NazwiskoNOWAK2003-09-29 do dziś
2. ImionaPIOTR2003-09-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-09-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-29 do dziś
31. NazwiskoGAZDA2003-09-29 do dziś
2. ImionaMARIA2003-09-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-09-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-29 do dziś
41. NazwiskoWĄSIK2003-09-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2003-09-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-09-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-29 do dziś
PREZES ZARZĄDU2004-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORDAT2019-08-30 do dziś
2. ImionaIRENA KAROLINA2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWABOWICZ2019-08-30 do dziś
2. ImionaRYSZARD MARIA2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFABISZEWSKA2016-11-08 do dziś
2. ImionaMARTA ALICJA2016-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISALSKI2016-11-08 do dziś
2. ImionaLESZEK PRZEMYSŁAW2016-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-08 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARCHOŁ2016-11-08 do dziś
2. ImionaANNA KRYSTYNA2016-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-01-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-01-29 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-01-29 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-01-29 do dziś
490 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2018-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 17.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-10-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-15 do dziś
4data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-09-15 do dziś
5data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-21 do dziś
6data złożenia 25.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-11 do dziś
7data złożenia 03.08.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-10 do dziś
8data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-06 do dziś
9data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-16 do dziś
10data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
11data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
12data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
13data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
14data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
15data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-29 do dziś
16data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
17data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
18data złożenia 17.03.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-17 do dziś
19data złożenia 17.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-17 do dziś
20data złożenia 13.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-09-15 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-21 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-11 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-06 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-16 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-09-15 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-21 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-11 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-06 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-16 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-17 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów