„ASTRA” -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000172404
Numer REGON: 510523631
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-08
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2020-04-07
Sygnatura akt[RDF/196312/20/731]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-09-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP5105236312003-09-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRA” -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-09-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE nr w rejestrze 12162003-09-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-08-19 do dziś
2. Adresulica GEN.J.ZAJĄCZKA nr domu 9A nr lokalu 43 kod pocztowy 01-518 poczta WARSZAWA 2005-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.04.1988 R. NOTARIUSZ LIDIA DERENGOWSKA-WINIECKA, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W GDYNI, REP. A NR 4341/1988; 11.06.2003 R. NOTARIUSZ ZOFIA NAUMOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZYTNIE, REP. A NR 2148/2003-ZMIENIONO PAR. 3, PAR. 5.1, PAR. 5.3, PAR. 11 UMOWY2003-09-08 do dziś
207.09.2004 R. -NOTARIUSZ ZOFIA NAUMOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZYTNIE ZMIENIONO §5 UMOWY SPÓŁKI2005-02-18 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 17.06.2005 R. REP. A NR 2467/2005 NOTARIUSZ ZOFIA NAUMOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZYTNIE ZMIENIONO: § 2 PKT 2, § 3, § 5 PKT 4, § 7 PKT 3, § 8, § 9 UMOWY.2005-08-19 do dziś
409.06.2014 R., REP. A NR 5133/2014, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA ŁĘCZYŃSKA - NOTARIUSZ ORAZ ŻYWIA LIPIŃSKA - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA 01-551 WARSZAWA UL. MICKIEWICZA 22 LOK. 4; -ZMIANA § 3 UST. 1, § 5 UMOWY SPÓŁKI.2014-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-09-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUCHALSKI2005-02-18 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2005-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00 ZŁ2005-02-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-02-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUCHALSKI2009-09-07 do dziś
2. ImionaWIKTOR2009-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40 000 ZŁOTYCH2009-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-09-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 PLN2005-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2005-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYSZKOWSKI2013-07-29 do dziś
2. ImionaROBERT ALEKSANDER2013-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-07-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUCHALSKI2005-08-19 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2005-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2005-08-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-08-19 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoPUCHALSKA2017-01-18 do dziś
2. ImionaNIKANDRA MARTA2017-01-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-01-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-01-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-07-21 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-01-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2017-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 08.09.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 26.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 08.09.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 18.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-08-17 do dziś
3data złożenia 31.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-27 do dziś
4data złożenia 09.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-15 do dziś
5data złożenia 27.10.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-11-04 do dziś
6data złożenia 19.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-03-24 do dziś
7data złożenia 05.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-19 do dziś
8data złożenia 30.03.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
9data złożenia 11.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-17 do dziś
10data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
11data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
12data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
13data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
14data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
15data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
16data złożenia 07.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-27 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-05-15 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-11-04 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-03-24 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-05-19 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-17 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 08.09.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-06 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-08-17 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-04-27 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-05-15 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-11-04 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-03-24 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-05-19 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów