SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRAJEWSKA”

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000172373
Numer REGON: 012776553
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-09-18
Sygnatura akt[RDF/562406/23/764]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP0127765532003-09-05 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRAJEWSKA”2003-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 34302003-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-09-05 do dziś
2. Adresulica GRAJEWSKA nr domu 13 nr lokalu 34 kod pocztowy 03-766 poczta WARSZAWA 2003-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu101.08.1997 R. 27.06.2003 R. UCHWALENIE W CAŁOŚCI NOWEJ TREŚCI STATUTU2003-09-05 do dziś
228.11.2007 R. ZMIENIONE: § 4 UST. 1; § 7 UST. 1, 2; § 8 UST. 1; § 9 UST. 2, 4; § 10 UST. 1 PKT 3; § 14 UST. 4; § 17 UST. 2 PKT 1 I 3; § 20, § 22; § 23; § 24 UST. 4, 6; § 33 UST. 2; § 34; § 37; § 38; § 39; § 40 UST. 1 I UST. 1 PKT 1; § 41 UST. 1 I 2; § 43; § 48 UST. 1 I 2; § 57 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; § 58 UST. 1; § 63 UST. 2; § 64 UST. 1 PKT 14; § 65 UST. 1 I 5; § 66 UST. 1 I 2; § 67 UST. 1; § 68 UST. 3; § 69 UST. 1 I 2; § 70 UST. 1, 2, 3; § 73 UST. 1 I 2; § 74 UST. 2 P.2; § 81; § 84 UST. 2, 3; § 91 UST. 2; § 92 UST. 2 P.2 DODANE: § 7 UST. 3; § 9 UST. 12, 13; § 10 UST. 4; § 57 UST. 6 I 7; § 63 UST. 5; § 66 UST. 3, 4, 5, 6, 7; § 68 UST. 4; § 69 UST. 2, 3; § 64 UST. 1, 2, 3, 4; § 65 UST. 1-14; § 91 UST. 1 I 2. USUNIĘTE: § 3 UST. 1; § 21 UST. 1 PKT 1 I UST. 3; § 23 UST. 2, 3, 4; § 24 UST. 2 I 5; § 25; § 26; § 27; § 28; § 29; § 30; § 31; § 33 UST. 1 I 3; § 40 UST. 1 PKT 2.2008-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTOLARCZYK2023-07-17 do dziś
2. ImionaDANIEL2023-07-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-07-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-07-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-07-17 do dziś
21. NazwiskoSTOLARCZYK2023-07-17 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JADWIGA2023-07-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-07-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2023-07-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGADOMSKI2023-07-17 do dziś
2. ImionaMARCIN2023-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGADOMSKA2023-07-17 do dziś
2. ImionaMONIKA2023-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKA2023-07-17 do dziś
2. ImionaZOFIA2023-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 2 BUDOWANIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, NIEMIESZKALNYCH, JEDNORODZINNYCH, GARAŻOWYCH I POSTOJOWYCH MIEJSC2003-09-05 do dziś
270 12 NABYWANIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, NIEMIESZKALNYCH, JEDNORODZINNYCH, GARAŻOWYCH I POSTOJOWYCH MIEJSC2003-09-05 do dziś
370 2 WYNAJMOWANIE LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2003-09-05 do dziś
474 20 UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM SPÓŁDZIELNI W BUDOWIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB DOMKÓW JEDNORODZINNYCH2003-09-05 do dziś
570 11 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2003-09-05 do dziś
670 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2003-09-05 do dziś
792 31 F DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA, OŚWIATOWA I KULTURALNA2003-09-05 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-11-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-11-17 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 26.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-11 do dziś
4data złożenia 09.08.2006 okres 1.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-06 do dziś
5data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-19 do dziś
6data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-08 do dziś
7data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
8data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
9data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
10data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
11data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
12data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
13data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
14data złożenia 30.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
15data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
16data złożenia 08.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
17data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
18data złożenia 18.10.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-18 do dziś
19data złożenia 18.10.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-18 do dziś
20data złożenia 18.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
21data złożenia 18.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-06 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-19 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-18 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-18 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-11 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-11 do dziś
31.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-06 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-19 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-08-08 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów