SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOLNA ODRA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000172185
Numer REGON: 001077507
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2022-07-13
Sygnatura akt[RDF/405691/22/103]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010775072003-09-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOLNA ODRA”2003-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE nr w rejestrze 21132003-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFIŃSKI gmina GRYFINO miejscowość GRYFINO2003-09-10 do dziś
2. Adresulica KRASIŃSKIEGO nr domu 88 A kod pocztowy 74-101 poczta GRYFINO 2003-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1TEKST JEDNOLITY STATUTU W BRZMIENIU UCHWALONYM PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30.06.1995 R. UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 30.06.2003 R. ZMIANA § § 2 -123, DODANO § § 124 -177.2003-09-10 do dziś
220.10.2003 R., UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI ZMIENIONO 138 UST. 4 LIT A, 138 UST. 4 LIT C2003-11-24 do dziś
319.06.2006 R. -UCHWAŁA NR 10/06 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI ZMIENIONO -§ 3; § 5 UST. 2 PKT 2, 3, 8; § 10 UST. 2; § 15; § 18 UST. 1, 2; § 19 PKT 5, § 22 UST. 1; § 24 UST. 1 PKT 3; § 26; § 27; § 28 UST. 5, 6; § 30 UST. 1; § 33 UST. 1, 3; § 42; § 53 UST. 2, 3; § 61 UST. 1; § 72 UST. 1, § 73 UST. 1; § 74 UST.1, 2; § 77 UST. 3, 4, 5, 6; § 82; § 85; § 128; § 129; § 137; § 138; § 140; § 142; § 146; § 150; § 151; § 154; § 155; § 167 UST. 1, 2; § 170 UST. 2, 3; DODANO -§ 30 UST. 2, § 167 UST.4, 5; USUNIĘTO -§ 77 UST.2; § 82 UST. 1, 3; § 90 UST. 2; § 134; § 143; .2006-08-01 do dziś
419.06.2006 R. UCHWAŁA NR 10/06 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI ZMIENIONO-§ 59 UST. 12006-09-29 do dziś
526.11.2007 R. ZMIANA: § 3; § 8 UST. 3; § 11 UST. 1 PKT 4; § 18 UST. 1 PKT 2-3; § 18 UST. 1 PKT 5-7; § 18 UST. 3; § 19 PKT 5; § 26 UST. 1 PKT 1-3; § 27 UST. 1 LIT. A; § 27 UST. 2-3; § 28 UST. 5-6; § 31 UST. 1 PKT 1; § 31 UST. 3; TYTUŁ PODROZDZIAŁU 4.1; § 32 UST. 1-2; § 34 UST. 1-3; § 34 UST. 3 PKT 2; § 34 UST. 4-7; § 35 UST. 1, 3; § 36 UST. 1-5; § 37 UST. 1-2; § 38 UST. 1-2; § 39; § 40; § 40 PKT 15-16; § 41 UST. 1-3; § 42 UST. 1, 6, 8-9; § 43; § 45; UST. 1, 4; § 46 UST. 2 PKT 1; § 47 UST. 1 PKT 8, 12, 28; § 49 UST. 2; § 50; § 51; § 53 UST. 3; § 55 UST. 1 PKT 11, 14; § 55 UST. 2; § 59 UST. 1, 7; § 68 PKT 4; § 71; § 74 UST. 1-2; § 75; § 76 UST. 6; § 84 UST. 2; § 91 PKT 4; § 95; § 98; § 102 UST. 2; § 112; § 115; § 118 UST. 1; § 120; § 124 UST. 1-4; § 125 UST. 1-3; § 129; § 130; § 132; § 136 UST. 2; § 140 UST. 1 LIT. C-D; § 144; § 149; TYTUŁ PODROZDZIAŁU 8.5; § 154 UST. 1-4; § 155 UST. 1; § 155 UST. 1 LIT. A; § 157 UST. 2; § 158; § 161; § 162 UST. 2; § 166 UST. 1; § 167 UST. 1-2; § 170 UST. 3; § 175; USUNIĘCIE: § 5 UST. 2 PKT 2; § 11 UST. 1 PKT 7 LIT.B; § 11 UST. 2 PKT 1 TIRET PIERWSZY; § 18 UST. 1 PKT 4; § 18 UST. 1 PKT 15 LIT. A; § 18 UST. 2; § 19 PKT 4; § 31 UST. 1 PKT 4; § 32 UST. 3; § 33; § 34 UST. 3 PKT 3-4; § 35 UST. 2; § 47 UST. 1 PKT 23; § 55 UST. 1 PKT 4, 6, 13; § 61-§ 65; § 66 PKT 2-3; § 76 UST. 1-5; § 77 UST. 4; § 78-§ 80; § 82; § 88; § 97 UST. 1; § 104 UST. 1 PKT 1-2; § 118 UST. 2-3; § 121; § 122; § 127 UST. 1 PKT 1; § 131; § 133; § 135; § 136 UST. 1; § 137-§ 139; § 140 UST. 1 LIT. B, E; § 140 UST. 2-3; § 142; § 154 UST. 5-6; § 155 UST. 1 LIT.B; § 155 UST. 2; § 177; DODANIE: § 10 UST. 5; § 20 PKT 5; § 34 UST. 8-10; § 36 UST. 6; § 45 UST. 5-6; § 46 UST. 2 PKT 5; § 47 UST. 1 PKT 29; § 55 UST. 1 PKT 22; § 70 UST. 5; § 160 UST. 5-6; § 167 UST2 (1); § 178; § 179.2008-01-30 do dziś
621 CZERWCA 2010 R. -ZMIENIONO: § 50 UST. 2.2010-08-02 do dziś
707.02.2012 R. JEDNOSTKI DODANE: § 16 UST. 3, § 32 UST. 4-10; § 154 UST. 1 (1); § 170 UST. 2 (1); JEDNOSTKI ZMIENIONE: § 3; § 4; § 132; § 140 UST. 1 LIT. A; § 146; § 154 UST. 1; § 154 UST. 2; § 170 UST. 2; JEDNOSTKI UCHYLONE: § 127 UST. 2; § 140 UST. 1 LIT. C; § 154 UST. 4;2012-04-18 do dziś
808 CZERWCA 2015 R. JEDNOSTKI DODANE: §45 UST.3(1) JEDNOSTKI ZMIENIONE: §48 UST.3,; §50 UST.1 PKT 2.2016-05-06 do dziś
9UCHWAŁA NR 9/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOLNA ODRA” W GRYFINIE Z DNIA 13 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOLNA ODRA” W GRYFINIE JEDNOSTKI ZMIENIONE: W § 3, § 10, § 11, § 13, § 20, § 21 UST. 1. § 22, § 32 UST. 6, § 35 UST. 2 I 3, § 55 UST. 1 PKT 1, § 67 UST. 6, § 68 ZDANIE PIERWSZE, § 70 UST. 1-3, § 71, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 91 ZDANIE PIERWSZE, § 92, § 94, § 96 UST. 1 ZDANIE PIERWSZE, § 115 UST. 2, § 124 UST. 3-4, § 154, § 167, § 170 UST. 3, JEDNOSTKI DODANE: W § 124 UST. 5-7, § 171(1), JEDNOSTKI UCHYLONE: § 14, § 15, § 16 UST. 1 I 3, § 19 PKT 2, § 23-27, § 176, § 178, § 1792018-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCIESIELSKA2021-10-21 do dziś
2. ImionaIWONA MARIA2021-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-21 do dziś
21. NazwiskoKOWALSKA2013-05-20 do dziś
2. ImionaSYLWIA MAGDALENA2013-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-05-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2013-05-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-20 do dziś
31. NazwiskoKUŹNIAR2003-09-10 do dziś
2. ImionaTADEUSZ EDWARD2003-09-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-09-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2021-10-21 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERMANOWICZ2021-10-21 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDELCZYK2021-10-21 do dziś
2. ImionaMARIA2021-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĘZIK2021-10-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-21 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITES2021-10-21 do dziś
2. ImionaWALENTY PIOTR2021-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-21 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADKE2021-10-21 do dziś
2. ImionaJOLANTA2021-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-21 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTRÓWKA2018-09-19 do dziś
2. ImionaOLGA MILENA2018-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-19 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKA2018-09-19 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2018-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-19 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEGAS2018-09-19 do dziś
2. ImionaMARIAN2018-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-07-08 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-07-08 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-07-08 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R-31.12.2003 R. data złożenia 26.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R-31.12.2003 R.2004-06-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
3data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
4data złożenia 03.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-19 do dziś
5data złożenia 10.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-21 do dziś
6data złożenia 25.06.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-08 do dziś
7data złożenia 05.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-02 do dziś
8data złożenia 08.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-09 do dziś
9data złożenia 05.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-13 do dziś
10data złożenia 16.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-22 do dziś
11data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
12data złożenia 04.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-06 do dziś
13data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
14data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-16 do dziś
15data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
16data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
18data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
19data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta11 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-19 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R-31.12.2003 R.2004-06-07 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-19 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-21 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-08 do dziś
61 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-02 do dziś
71 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-09 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-13 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-16 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R-31.12.2003 R.2004-06-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
41 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-19 do dziś
51 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-21 do dziś
61 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-08 do dziś
71 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-02 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-09 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-13 do dziś
101 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-22 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-06 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-16 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów