BUTEH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000172140
Numer REGON: 272166563
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-08
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/215589/20/762]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-09-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP2721665632003-09-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUTEH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-09-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 107832003-09-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. TYCHY gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY2003-09-08 do dziś
2. Adresulica DAMROTA nr domu 102 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2003-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.04.1994 -KANCELARIA NOTARIALNA S.C ALEKSANDRA LESIAK, EWA SIWIŃSKA REPERTORIUM A NR 1941/94 04.03.2003 KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA KURZ -REPERTORIUM A NR 1583/2003 ZMIANY UMOWY POLEGAJĄCE NA PRZYJĘCIU NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI -ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W CAŁOŚCI.2003-09-08 do dziś
222.12.2005 ROKU, REPERTORIUM A NR 11951/2005, KANCELARIA NOTARIALNA MGR GRZEGORZ IŁOWSKI NOTARIUSZ, MGR IWONA CYZ-HEJMO NOTARIUSZ W KRAKOWIE -ZMIANA PAR. 7 I PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI2006-02-17 do dziś
305.10.2007 R. REP. A NR 17280/2007 R. KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ IWONA CYZ-HEJMO, ZMIANA PAR. 7 I PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI.2007-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-09-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻELAWSKI2003-09-08 do dziś
2. ImionaZENON2003-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ2007-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻELAWSKA KUREK2014-09-04 do dziś
2. ImionaKAMILA BEATA2006-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ2007-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-12-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻELAWSKI2003-09-08 do dziś
2. ImionaZENON PAWEŁ2003-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU -DYREKTOR2003-09-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻELAWSKA KUREK2014-09-04 do dziś
2. ImionaKAMILA BEATA2003-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZASTĘPCA DYREKTORA2003-09-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2003-09-08 do dziś
245 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2003-09-08 do dziś
345 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-09-08 do dziś
445 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2003-09-08 do dziś
545 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2003-09-08 do dziś
645 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2003-09-08 do dziś
745 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2003-09-08 do dziś
845 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2003-09-08 do dziś
945 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNOKANALIZACYJNYCH2003-09-08 do dziś
1045 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2003-09-08 do dziś
1145 44 A MALOWANIE2003-09-08 do dziś
1270 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2003-09-08 do dziś
1345 44 B SZKLENIE2003-09-08 do dziś
1451 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2003-09-08 do dziś
1551 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-09-08 do dziś
1651 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2003-09-08 do dziś
1751 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2003-09-08 do dziś
1852 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2003-09-08 do dziś
1967 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-09-08 do dziś
2075 14 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ2003-09-08 do dziś
2170 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2003-09-08 do dziś
2270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-09-08 do dziś
2370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-09-08 do dziś
2470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-09-08 do dziś
2574 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-09-08 do dziś
2674 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2003-09-08 do dziś
2774 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2003-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20032004-07-28 do dziś
2data złożenia 03.01.2006 okres ROK 20042006-02-17 do dziś
3data złożenia 06.07.2006 okres 2005 ROK2006-08-09 do dziś
4data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-06 do dziś
5data złożenia 27.06.2008 okres ROK 20072008-07-11 do dziś
6data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-21 do dziś
7data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
8data złożenia 01.07.2011 okres ROK 20102011-07-15 do dziś
9data złożenia 04.07.2012 okres 2011 ROK2012-09-04 do dziś
10data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-04 do dziś
11data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
12data złożenia 24.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
13data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
14data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
15data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
20data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20042006-02-17 do dziś
22005 ROK2006-08-09 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-09-06 do dziś
4ROK 20072008-07-11 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-21 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
7ROK 20102011-07-15 do dziś
82011 ROK2012-09-04 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20042006-02-17 do dziś
22005 ROK2006-08-09 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-09-06 do dziś
4ROK 20072008-07-11 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-21 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
7ROK 20102011-07-15 do dziś
82011 ROK2012-09-04 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów