SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „JAWORÓW”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000171977
Numer REGON: 890280450
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-02-02
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/22371/22/115]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP8902804502003-09-03 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „JAWORÓW”2003-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 3172003-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina JAWORZYNA ŚLĄSKA miejscowość STARY JAWORÓW2003-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość STARY JAWORÓW nr domu 1B nr lokalu 3 kod pocztowy 58-140 poczta JAWORZYNA ŚLĄSKA kraj POLSKA 2017-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.07.1994 R.2003-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPRAWNIONA (PEŁNOMOCNIK).2003-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNAZIMEK2023-02-02 do dziś
2. ImionaKAROLINA2023-02-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2023-02-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-02 do dziś
21. NazwiskoUSZYŃSKA2020-10-13 do dziś
2. ImionaEWA2020-10-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2020-10-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-13 do dziś
31. NazwiskoCHUDY2020-10-13 do dziś
2. ImionaMARTA2020-10-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2020-10-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-13 do dziś
41. NazwiskoMAK2011-07-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2011-07-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-07-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-06-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-11 do dziś
51. NazwiskoMLAK2004-09-21 do dziś
2. ImionaJERZY2004-09-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU DELEGOWANY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ2004-09-21 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-09-21 do dziś
61. NazwiskoWODECKI2003-09-03 do dziś
2. ImionaEDWARD2003-09-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-09-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaORŁOWSKA2020-10-13 do dziś
2. ImionaTERESA2020-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIOMEK2017-06-28 do dziś
2. ImionaSTEFAN2017-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2016-07-05 do dziś
2. ImionaROMAN2016-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.01.2008 okres 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2008-02-06 do dziś
2data złożenia 08.01.2008 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2008-02-06 do dziś
3data złożenia 08.01.2008 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-02-06 do dziś
4data złożenia 08.01.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-02-06 do dziś
5data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 -01.01.20072008-07-03 do dziś
6data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
7data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
8data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
9data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
10data złożenia 07.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-19 do dziś
11data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
12data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 01.01.20142015-07-17 do dziś
13data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
14data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
15data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
18data złożenia 16.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003 R. -31.12.2003 R.2008-02-06 do dziś
201.01.2004 R. -31.12.2004 R.2008-02-06 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-02-06 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-02-06 do dziś
501.01.2007 -01.01.20072008-07-03 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-06-19 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 01.01.20142015-07-17 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2003 R. -31.12.2003 R.2008-02-06 do dziś
201.01.2004 R. -31.12.2004 R.2008-02-06 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-02-06 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-02-06 do dziś
501.01.2007 -01.01.20072008-07-03 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-06-19 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 01.01.20142015-07-17 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów