SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ENERGETYK W KRAKOWIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000171871
Numer REGON: 350801051
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-11-29
Sygnatura akt[RDF/459593/22/57]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP3508010512003-09-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ENERGETYK W KRAKOWIE2003-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRODMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S-679/A2003-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2003-09-11 do dziś
2. Adresulica CIEPŁOWNICZA nr domu 14 kod pocztowy 31-587 poczta KRAKÓW 2003-09-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSM_ENERGETYK@SPONSOR.COM.PL2014-07-07 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMENERGETYK-KRAKOW.PL2014-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1PIERWSZY TEKST STATUTU UCHWALONY DNIA 26.01.1995 R. NOWY TEKST STATUTU UCHWALONY 23.06.2003 R.2003-09-11 do dziś
221.06.2006 ZMIENIONE: § 1 PKT 2.1.), § 1 PKT 2.2.), § 5 PKT 6, § 6 PKT 3, § 7 PKT 4, § 17, § 18 PKT 2.6) § 19 PKT 1) § 24 PKT 1, § 26, § 48 PKT 3, § 57 PKT 4, § 58 PKT 5, § 63, § 64, § 78, § 79 PKT 2.1), § 83, § 89, § 93, § 95, § 107, § 108, § 123 PKT 1, § 124 PKT 2 DODANE: § 18 PKT 2.10), § 18 PKT 2.11), § 18 PKT 3-8, § 106 PKT 6 USUNIĘTE: § 60 PKT 1, § 60 PKT 3, § 61 PKT 42006-08-23 do dziś
329.11.2007 R. ZMIENIONO: § 3 UST. 2, § 5, § 7 UST. 1 PKT 5, 6, 8, § 7 UST. 4 PKT 1, § 9 UST. 3, § 16 UST. 1, 2, § 18 UST. 2 PKT 2, 6, 7, § 18 UST. 3 I 4, § 19 PKT 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, § 20 UST. 1, § 21, § 26 UST. 3 PKT 1, § 26 UST. 4, § 26 UST. 5, § 26 UST. 6 PKT 1-4, § 30 UST. 2, 3, § 31 UST. 2, § 32 UST. 2, § 36 UST. 1, 2, 3, N937 UST. 1, § 55 UST. 1, 2, 3, § 57 UST. 2, 3, 4, 5, 6, 7, § 62 UST. 1, 2, § 67 UST. 1, 3, § 70 UST. 1, § 72 UST. 1, § 74, § 77, § 79 UST. 1, 2, 3, 4, § 80, § 82, § 83 UST. 1, 2, 3, § 84, § 85 UST. 1, 2, 3, § 86, § 89, § 91 UST. 4, § 93 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, § 94 UST. 1, 4, § 97 UST. 1, § 101, § 103 UST. 2, 3, 5, § 104 UST. 1, § 106 UST. 1, § 107, § 108 UST. 1, 6, 7, 8, § 110 UST. 2, § 111 UST. 1, 2, § 112 UST. 8, 11, 12, § 115 UST. 2, 3, 4, § 116, § 117 UST. 2 PKT 3, 4, § 117 UST. 3, § 118 UST. 3, § 119 UST. 2, § 120 UST. 1, § 123 UST. 1, 6, § 136 UST. 2, § 137 UST. 1, 2 DODANO: § 5 PKT 8-14, § 6 UST. 5, § 16 UST. 3, 4, § 22 UST. 5, 6, § 25 UST. 2 PKT 9, § 25”, § 84 UST. 4, § 94 UST. 5, § 103 UST. 6, 7, 8, 9, § 110 UST. 3, 4, § 111 UST. 3, 4, § 115 UST. 1 PKT 5 WYKREŚLONO: § 3 UST. 2 PKT 1, 2, § 8 UST. 2, § 18 UST. 2 PKT 10, 11, § 18 UST. 5, 6, 7, 8, § 30 UST. 4, § 33 UST. 3, § 34, § 35, § 36 UST. 4, 5, 6, § 37 UST. 4, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 52, § 53, § 56, § 57 UST. 8, § 58, § 59, § 60, § 62 UST. 3, 4, § 70 UST. 2, § 75, § 76, § 79 UST. 5, 6, § 81, § 87, § 88, § 106 UST. 2, 3, 4, 5, 6, § 112 UST. 13.2008-02-25 do dziś
419.11.2008-ZMIANA § 83 STATUTU2009-01-02 do dziś
504.06.2018 R., UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE W SPRAWIE ZMIANY STATUTU. TEKST JEDNOLITY STATUTU OD § 1 DO § 1022018-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI SKŁADAJĄ ZA SPÓŁDZIELNIĘ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA JAKO PEŁNOMOCNIK2003-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKULIK2022-07-18 do dziś
2. ImionaAGATA2022-07-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-07-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-18 do dziś
21. NazwiskoRAŹNY2021-01-18 do dziś
2. ImionaADAM ROMAN2021-01-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO DELEGOWANY DO PEŁNIENIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU2021-01-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-18 do dziś
31. NazwiskoKOZIEŃ2003-09-11 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW MAREK2003-09-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2008-09-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-11 do dziś
41. NazwiskoKOKOSZKA2003-09-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2003-09-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-09-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaORDYNA2017-06-27 do dziś
2. ImionaPIOTR JERZY2017-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEMCZONEK2014-07-07 do dziś
2. ImionaANNA GRAŻYNA2014-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAUCZEK2014-07-07 do dziś
2. ImionaMARIAN JAN2014-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEBICA2014-07-07 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2014-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI2014-07-07 do dziś
2. ImionaANTONI JAN2014-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-07 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAŹNY2014-07-07 do dziś
2. ImionaADAM ROMAN2014-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-07 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaHLIBOWICKI2014-07-07 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ANDRZEJ2014-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoBIERUT2021-11-10 do dziś
2. ImionaDOROTA2021-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-10 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaZAKRES PEŁNOMOCNICTWA: 1) DYSPONOWANIE RACHUNKAMI BANKOWYMI SPÓŁDZIELNI, 2) PODPISYWANIE FAKTUR, PRZELEWÓW, ZALICZEK I INNYCH DOKUMENTÓW W OBROCIE FINANSOWO - GOSPODARCZYM WYSTAWIANYCH I REALIZOWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ, 3) SKŁADANIE W IMIENIU SPÓŁDZIELNI OŚWIADCZEŃ, WEZWAŃ I UDZIELANIE INFORMACJI SĄDOM, URZĘDOM I INNYM INSTYTUCJOM ORAZ OSOBOM TRZECIM, 4) WYSTĘPOWANIE W IMIENIU SPÓŁDZIELNI PRZED URZĘDAMI, INSTYTUCJAMI I SĄDAMI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI, JEJ ROSZCZEŃ I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ROZLICZEŃ FINANSOWYCH POMIĘDZY SPÓŁDZIELNIĄ A CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI, BYŁYMI CZŁONKAMI ORAZ INNYMI OSOBAMI, 5) REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI PRZY DOKONYWANIU ZLECEŃ ORAZ W ZAWIERANYCH UMOWACH Z FIRMAMI I INNYMI OSOBAMI DO KWOTY 5.000,00 ZŁ NETTO. PEŁNOMOCNICTWO UPRAWNIA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ORAZ DYSPONOWANIE RACHUNKAMI BANKOWYMI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE JEST NA CZAS NIEOZNACZONY.2021-11-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-07-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-07-18 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-07-18 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 01.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-06 do dziś
3data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-23 do dziś
4data złożenia 26.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
5data złożenia 19.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-30 do dziś
6data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-11 do dziś
7data złożenia 21.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-30 do dziś
8data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
9data złożenia 22.06.2012 okres 2011 R.2012-07-20 do dziś
10data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-04 do dziś
11data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
12data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
13data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
14data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
15data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
16data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
17data złożenia 29.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-29 do dziś
18data złożenia 29.11.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-29 do dziś
19data złożenia 29.11.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-23 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-11 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-06-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
72011 R.2012-07-20 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-11-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-08-23 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-11 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-06-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
72011 R.2012-07-20 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-11-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-29 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów