SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W RACIĄŻU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000171462
Numer REGON: 001019935
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-04
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2023-02-06
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/3844/23/920]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010199352003-09-04 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W RACIĄŻU2003-09-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 2902003-09-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOŃSKI gmina RACIĄŻ miejscowość RACIĄŻ2003-09-04 do dziś
2. Adresulica JANA PAWŁA II nr domu 1B kod pocztowy 09-140 poczta RACIĄŻ 2003-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115 GRUDNIA 1982 R. 25 CZERWCA 2003 R. PAR. OD 1 DO 122 OTRZYMAŁY NOWE BRZEMIENIE DOPISANO PAR. OD 123 DO 167 STATUTU2003-09-04 do dziś
2ZMIANA STATUTU W DNIU 19 CZERWCA 2006 R. ZMIANY: PAR. 2, PAR. 4 UST. 2, PAR. 9 UST. 2, PAR. 10 UST. 2, PAR. 12 UST. 1 I 6, PAR. 14 UST. 6 I DODANE UST. 7, 8, 9, 10, ZMIANA: PAR. 15 UST. 1 PUNKTY 1, 3, 7, 9, 12, 13 I DODANE P-TY 23, 24, ZMIANA UST. 2 I 5, ZMIANA NUMERACJI UST. 2 I 3, ZMIANA PAR. 16 P-KT1, 3, 17, DODANE P-TY 18, 19, 20, 21, 22, W PAR. 17 DODANY PKT 5, ZMIANA PAR. 19 UST. 1, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 24 UST. 1 I DODANY UST. 5, ZMIANA PAR. 25, PAR. 26 UST. 1, PAR. 28 UST. 5 I ZMIANA NUMERACJI, PAR. 30 UST. 3, 5 I ZMIANA NUMERACJI, W PAR. 37 DODANY PKT 17 I 18, ZMIANA PAR. 39, PAR. 43 UST. 1 PKT 3, PAR. 51 UST. 1 DODANE P-TY 17, 18, 19, 20, ZMIANA PAR. 55 UST. 1 I 2, PAR. 61, PAR. 67 UST. 1, PAR. 68 UST. 1, PAR. 79, PAR. 81, PAR. 82 UST. 1 I 2, PAR. 83, PAR. 95, PAR. 96, PAR. 98 UST. 1 I 3, SKREŚLONY UST. 4, ZMIANA PAR. 109, DODANY UST. 2, ZMIANA PAR. 111, PAR. 114, PAR. 119 UST. 2, PAR. 126, PAR. 127, PAR. 128, PAR. 129, PAR. 131 UST. 3, PAR. 132, PAR. 135 UST. 1 PKT 5 DODANE PKT 6 I UST. 3 I 4, ZMIANA PAR. 136, PAR. 141, PAR. 142, PAR. 143 UST. 1, PAR. 152, PAR. 156, PAR. 159, PAR. 161, PAR. 162, PAR. 163 SKREŚLONY: PAR. 72 UST. 2, PAR. 73 UST. 1, PAR. 77 UST. 1 I 3, PAR. 86 UST. 2, PAR. 121, PAR. 122, PAR. 123, PAR. 124, PAR. 125, PAR. 130, PAR. 138, PAR. 145, PAR. 146, PAR. 147, PAR. 148, PAR. 1652006-09-26 do dziś
327 LISTOPADA 2007 R. PAR. 2, PAR. 3, PAR. 4 UST. 2 PKT 1 I 14 PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7 UST. 3, PAR. 10 UST. 1 UST. 3 PKT PKT 1 UST. 2, PAR. 11, PAR. 12 UST. 1 I 6, PAR. 7, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17 UST. 5, PAR. 19 UST. 1 UST. 2 PKT 3, PAR. 21 UST. 1 PKT 8 I 9, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 25, PAR. 26, PAR. 27, PAR. 28, PAR. 29, PAR. 30, PAR. 31, PAR. 32, PAR. 33, PAR. 34, PAR. 35, PAR. 36, PAR. 37, PAR. 38, PAR. 39, PAR. 40, PAR. 41, PAR. 42, PAR. 43, PAR. 44, PAR. 45, PAR. 46, PAR. 47, PAR. 48, PAR. 49, PAR. 50, PAR. 51, PAR. 52, PAR. 53, PAR. 54, PAR. 55, PAR. 56, PAR. 57, PAR. 58 UST. 1 PKT 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 22, PKT 8, PAR. 59, PAR. 60, PAR. 61, PAR. 62, PAR. 63, PAR. 64 UST. 3, PAR. 65, PAR. 66, PAR. 67, PAR. 68, PAR. 69, PAR. 70 UST. 1 I 8 ROZDZIAŁ IV.4. PAR. 72, PAR. 73, PAR. 74, PAR. 75, PAR. 76, PAR. 77, PAR. 78, PAR. 79, PAR. 80, PAR. 81, PAR. 82, PAR. 53, PAR. 84, PAR. 85, PAR. 86, PAR. 87, PAR. 88, PAR. 89, PAR. 90, PAR. 91, PAR. 92, PAR. 93, PAR. 94, PAR. 95, PAR. 96, PAR. 97, PAR. 98, PAR. 99, PAR. 100, PAR. 101, PAR. 102, PAR. 103, PAR. 104, PAR. 105, PAR. 106, PAR. 108, PAR. 109, PAR. 110, PAR. 111, PAR. 112, PAR. 113, PAR. 114, PAR. 115, PAR. 116, PAR. 117, PAR. 118, PAR. 119, PAR. 120, PAR. 123 UST. 1 PKT 1I 2, PAR. 124, PAR. 125, PAR. 126, PAR. 127, PAR. 128, PAR. 129, PAR. 130, PAR. 131, PAR. 132 PAR. 133, PAR. 134, PAR. 135, PAR. 136, PAR. 137, PAR. 138, PAR. 139, PAR. 140, PAR. 141, PAR. 142, PAR. 143, PAR. 144, PAR. 145, PAR. 146, PAR. 147, PAR. 148, PAR. 150, PAR. 151, PAR. 152, PAR. 153, PAR. 154, PAR. 155, PAR. 156, PAR. 157, PAR. 158, PAR. 159, PAR. 160, PAR. 161, PAR. 162, PAR. 163, PAR. 164, PAR. 165, PAR. 166, PAR. 167, PAR. 168, PAR. 169, PAR. 170, PAR. 171, PAR. 172, PAR. 173, PAR. 174, PAR. 175, PAR. 176, PAR. 177, PAR. 178, PAR. 179, PAR. 180, PAR. 181, PAR. 182, PAR. 183 ZMIENIONO NUMERACJĘ2007-12-28 do dziś
421 CZERWCA 2010 R. WYKREŚLONO: PAR. 4 PKT 1 PPKT 1, PAR. 4 PKT 1 PPKT 2, PAR. 182 PKT 1 I 2, ZMIENIONO: PAR. 4 PKT 1 PPKT 4 I 5, PAR. 163 PKT 1, PAR. 1812010-12-29 do dziś
522.06.2012 R. - ZMIANY PAR. 14 PKT 2, PAR. 14 PKT 3, PAR. 14 PKT 4 PPKT 22012-09-24 do dziś
607.06.2016R. - ZMIANY W PAR. 47 PKT 8, PAR. 176 PKT 32016-09-16 do dziś
718.06.2018R. ZMIENIONE: §2; §3; §4 UST. 1; §4 UST. 2 PKT 7; §4 UST. 2 PKT 14; §7 UST. 1; §9; §10; §11 UST. 1; II. 2; §12; §14; §16 UST. 1 PKT 3; §17; §18 UST. 1; §22; §31 UST. 3; §32 UST. 1; §33 UST. 4; §36; §37 UST. 1; §38 PKT 13; §54 UST. 3; §58 UST. 1 PKT 13; §66 UST. 1 PKT 1; §72; §73 UST. 1; §73 UST. 5; §73 UST. 6; §73 UST. 7; §74; §75 UST. 1; §75 UST. 1 PKT 1; §76; §77; §78; §79; §80; §81; §83; §86 UST. 2; §87 UST. 5; §92; §93 UST. 1; §94 UST. 5; §99; §100 UST. 1; §101 UST. 1; §101 UST. 1 PKT 1; §102; §103 UST. 1; §103 UST. 2; §104; §105 UST. 1; §105 UST. 2; §107 UST. 1; §108; §109; §114; §115; §116; §122; §123 UST. 1 PKT 2; §124 UST. 2; §125; §127 UST. 1; §130 UST. 1; §131; §132; §133; §134; §139; §143; §145; §156; §161; §164 UST. 3; §164 UST. 4; §165 UST. 2; §165 UST. 3; §166 UST. 2; §166 UST. 3; §171 UST. 3; §173 UST. 2; §173 UST. 3; §174; §176 DODANE: §4 UST. 2 PKT 15; §4 UST. 2 PKT 16; §5 PKT 3; §16 UST. 1 PKT 21; §18 UST. 4; §37 UST. 1(1); §37 UST. 1(2); §37 UST. 1(3); §37 UST. 1(4); §37 UST. 1(5); §37 UST. 1(6); §37 UST. 5; §44 UST. 1 PKT 1 PPKT. D; §45 UST. 7 PPKT. E; §45 UST. 7 PPKT. F; §58 UST. 1 PKT 30; §73 UST. 1(1); §73 UST. 12; §75 UST. 1 PKT 4; §75 UST. 3; §94 UST. 1(1); §101 UST. 1 PKT 6; §101 UST. 1 PKT 7; §101(1); §110(1); §114(1); §138 UST. 4; §170 PKT 7; §184 USUNIĘTE: §11 UST. 3; §11 UST. 4; §13; §16 UST. 1 PKT 2; §16 UST. 1 PKT 5; §16 UST. 1 PKT 17; §19; §20; §21; §23; §24; §25; §26; §27; §28; §29; §58 UST. 1 PKT 26; §82; §84; §117; §135; §136; §137; §140; §141; §149; §150; §1552019-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKIDA2023-02-06 do dziś
2. ImionaROMAN ANDRZEJ2023-02-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU2023-02-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-06 do dziś
21. NazwiskoGRABOWSKA2023-02-06 do dziś
2. ImionaIWONA2023-02-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-02-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-06 do dziś
31. NazwiskoBIERZUŃSKI2009-01-21 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2009-01-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-01-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-01-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODLEWSKI2021-11-04 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JERZY2021-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIDA2021-11-04 do dziś
2. ImionaROMAN ANDRZEJ2021-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWIK2021-11-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WALDEMAR2021-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKOWSKA2021-11-04 do dziś
2. ImionaTERESA2021-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTRKOWSKA2021-11-04 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2021-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-04 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŚNIEWSKA2021-11-04 do dziś
2. ImionaEDYTA2021-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-04 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaOTOWSKI2019-02-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WOJCIECH2019-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-02-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-02-05 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-02-05 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-02-05 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2019-02-05 do dziś
581 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-02-05 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-02-05 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2003-31.12.2003 data złożenia 03.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003-31.12.20032004-08-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2004-31.12.2004 data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004-31.12.20042005-07-14 do dziś
3data złożenia 07.09.2006 okres 1 STYCZNIA 2005 R. DO 31 GRUDNIA 2005 R.2006-09-26 do dziś
4data złożenia 23.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.2007-08-10 do dziś
5data złożenia 30.06.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 R. DO 31 GRUDNIA 2007 R.2008-07-14 do dziś
6data złożenia 30.09.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 R. DO 31 GRUDNIA 2008 R.2009-10-26 do dziś
7data złożenia 01.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.2010-12-29 do dziś
8data złożenia 07.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 R. DO 31 GRUDNIA 2010 R.2011-07-13 do dziś
9data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
10data złożenia 11.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-19 do dziś
11data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
12data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
13data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
14data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
15data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
16data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17data złożenia 01.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
18data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
19data złożenia 11.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-11 do dziś
20data złożenia 26.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2005 R. DO 31 GRUDNIA 2005 R.2006-09-26 do dziś
21 STYCZNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.2007-08-10 do dziś
31 STYCZNIA 2007 R. DO 31 GRUDNIA 2007 R.2008-07-14 do dziś
41 STYCZNIA 2008 R. DO 31 GRUDNIA 2008 R.2009-10-26 do dziś
51 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.2010-12-29 do dziś
61 STYCZNIA 2010 R. DO 31 GRUDNIA 2010 R.2011-07-13 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-11 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 STYCZNIA 2005 R. DO 31 GRUDNIA 2005 R.2006-09-26 do dziś
21 STYCZNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.2007-08-10 do dziś
31 STYCZNIA 2007 R. DO 31 GRUDNIA 2007 R.2008-07-14 do dziś
41 STYCZNIA 2008 R. DO 31 GRUDNIA 2008 R.2009-10-26 do dziś
51 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.2010-12-29 do dziś
61 STYCZNIA 2010 R. DO 31 GRUDNIA 2010 R.2011-07-13 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-11 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów